خانه / بورس و سهام / نگاهی بنیادی به وضعیت بانک پاسارگاد

نگاهی بنیادی به وضعیت بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیر دولتی در سال 1384 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. مجوز عملیات بانکی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 اخذ گردیده است.بانک پاسارگاد در سال 1389 نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در سال 1390 در فهرست تابلوهای بورس قرار گرفته است.
شرکت در یک نگاه

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

سود هر سهم شرکت در طی سنوات گذشته و پیش بینی آتی آن به شرح زیر است:

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

روند قیمت

روند قیمتی سهم در یک سال گذشته به شرح زیر است.

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

تاريخچه شركت

بانک پاسارگاد به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیر دولتی در سال 1384 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. مجوز عملیات بانکی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 اخذ گردیده است.بانک پاسارگاد در سال 1389 نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در سال 1390 در فهرست تابلوهای بورس قرار گرفته است.

موضوع فعالیت بانک شامل کلیه عملیات و معاملات بانکی و خدماتی است که به موجب قوانین و مقررات برای بانک ها مجاز می باشد.

ميزان سرمايه و تركيب سهامداران

بانک پاسارگاد در سال 1384 با سرمایه اولیه 3.500 میلیارد ریال تشکیل گردید که طی چند مرحله افزایش سرمایه، تا پایان سال 1388 سرمایه بانک به مبلغ 7.700 میلیارد ریال افزایش یافت. طی سال 1389 سرمایه مذکور از طریق سلب حق تقدم و ارائه سهام جایزه به سهامداران قبلی با 200 درصد افزایش به مبلغ 23,100 میلیارد ریال افزایش یافت که بزرگترین پذیره نویسی انجام شده در تاریخ اقتصاد کشور می باشد.در سال 1390 بانک سرمایه خود را از مبلغ 23,100 میلیارد ریال با افزایش 18 درصدی به 27,258 میلیارد ریال رساند.

سال 1391 بانک پاسارگاد توانست سرمایه خود را از مبلغ 27,258 میلیارد ریال به 30,000 میلیارد ریال برساند. قابل توجه این که کلیه افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی بوده است.

آخرين تركيب سهامداران شركت به تاريخ 93.1.16 به شرح ذيل مي‌باشد:

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد
وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

سرمایه و اندوخته ها

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

برآورد سود هر سهم در سال های آتی

در اين قسمت از گزارش سعي شده است بر اساس روند تاريخي متغيرها و نيز مفروضاتي که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت وضعيت هر يک از اقلام مرتبط با سود و زيان شرکت براي سال‌هاي آتي تخمين زده شود. ضمن اينکه براي روشن شدن مفروضات، سعي شده است مفروضات مرتبط با هر يک از اقلام تأثيرگذار براي ارزشگذاري سهام به تفکيک مورد بررسي قرار گيرد. لذا مي‌توان مفروضات اتخاذ شده را به دسته‌هاي ذيل تفکيک نمود:

الف)مفروضات مرتبط با سپرده ها

سپرده‌هاي بانک بر اساس پيش‌بيني نقدينگي کل کشور و درصد جذب سپرده توسط بانک پاسارگاد در نظر گرفته شده است. با توجه به روند رو به رشد بانک پاسارگاد طي ساليان اخير پيش‌بيني مي‌شود سهم اين بانک در جذب سپرده‌ها سالانه 01/0 درصد افزايش يابد. همچنين رشد نقدينگي کشور با توجه به رشد تورم پيش بيني شده است.

جدول زير پيش‌بيني ميزان نقدينگي کشور و درصد جذب سپرده توسط بانک پاسارگاد را نشان مي‌دهد:

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

همانطور که در جداول فوق مشاهده می گردد در برآورد کارشناسی سال 92 میزان نقدینگی کشور بر اساس نقدینگی سال 91 با اعمال 28 درصد رشد در نظر گرفته شده است طبق آخرین اظهارات بانک مرکزی میزان نقدینگی در دی ماه سال 92 بالغ بر 5,606,000 میلیارد ریال بوده است.همچنین درصد کل سپرده های شبکه بانکی کشور به نقدینگی همانند سال 91 معادل 108 درصد درنظر گرفته شده است.

سهم بانک از کل سپرده های شبکه بانکی طی سنوات گذشته هر ساله با 1 درصد رشد همراه بوده است .در برآورد کارشناسی در سال 92 سهم بانک بدون تغییر و معادل 4.6 درصد و در سال 93 با 4.8 (معادل 2 سال) در نظر گرفته شده است.

روند جذب سپرده در بانک پاسارگاد

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

با توجه به مطالب ارائه شده در بالا پيش‌بيني مي‌شود ترکيب سپرده‌هاي بانک در سال 1392 به شرح جدول ذيل باشد(میلیون ریال)

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

همچنين ترکيب سپرده‌ها در سال 1393 به صورت جدول زير تخمين زده مي‌شود(میلیون ریال)

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

همانطور که در جداول بالا مشاهده می شود سپرده مدت دار با 42 درصد بیشترین سهم را از میان سپرده ها داراست و این میزان در سال 93 نسبت به 92 با 17 درصد رشد همراه است.

ب)مفروضات مرتبط با تسهیلات

نرخ سپرده قانونی همانند پیش بینی شرکت در صورت های مالی ، در برآورد کارشناسی سال 93 لحاظ شده است.همچنین مانده سرمایه گذاری در سال 93 با 10 درصد رشد نسبت به سال 92 درنظرگرفته شده است. میانگین نگهداری معادل 95 درصد لحاظ شده است.

در جدول زیر مقدار تسهیلات قابل ارائه در سال 93 پیش بینی شده است(میلیون ریال):

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

در برآورد کارشناسی تسهیلات اعطایی به دو بخش مبادله ای و مشارکتی دسته بندی گردیده که در جداول زیر بیان می شود(میلیون ریال):

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

ج)مفروضات مرتبط با سایر عوامل تاثیر گذار بر سودآوری

درآمد حاصل از سرمایه گذاری با توجه به وسعت دامنه رسیدگی ، از بررسی نسبت به این سرفصل خودداری شده است و معادل بودجه در نظر گرفته شده است.هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی معادل 1.24 درصد و درآمد کارمزد معادل 1.55 درصد کل سپرده بانک در سال 93 در نظر گرفته شده است.هزینه مطالبات مشکوک الوصول در سال 92 معادل 1 درصد کل تسهیلات و در سال 93 معادل بودجه در نظر گرفته شده است.

با توجه به مطالب فوق صورتحساب سود و زیان به شرح زیر است:

وضعیت بانک پاسارگاد مجمع بانک پاسارگاد سود سهام بانک پاسارگاد سهامداران بانک پاسارگاد سهام جایزه تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد تحلیل بانک پاسارگاد پیش بینی سود بانک پاسارگاد

سلب مسئوليت  با عنايت به اينكه مطالب فوق بر پايه اطلاعات ارائه شده توسط شركت بانک پاسارگاد و كار تحليلي كارشناسان اين شركت بوده است، مسئوليت خريد و فروش بر عهده سرمايه‌گذار بوده و اين شركت در ارتباط با خريد و فروش اشخاص هيچگونه مسئوليتي نمي‌پذيرد.

تهیه کننده: داوود فردوسی

کارگزاری تدبیرگران فردا

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*