خانه / بورس و سهام / گزارش مجمع / ومسکن ،فارسیت اهواز ، تهران شیمی و سیمان سبزوار

گزارش مجمع / ومسکن ،فارسیت اهواز ، تهران شیمی و سیمان سبزوار

خلاصه ای از تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت ها را مشاهده می نمایید:

مجمع هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه مجمع میدکو مجمع شرکت فیبر ایران مجمع شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز مجمع شرکت پتروشیمی شیراز مجمع شرکت پارس پامچال مجمع شرکت بورس کالای ایران سود سهام شرکت بورس کالای ایران تاریخ مجمع شرکتها مجمع هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه مجمع میدکو مجمع شرکت فیبر ایران مجمع شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز مجمع شرکت پتروشیمی شیراز مجمع شرکت پارس پامچال مجمع شرکت بورس کالای ایران سود سهام شرکت بورس کالای ایران تاریخ مجمع شرکتها

مجامع پیش رو:

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانهمیدکو” روز سه شنبه مورخ 1393،03،06 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1393،12،29 شرکت بورس کالای ایران “بورس” روز دوشنبه مورخ 1393،03،05 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1393،12،29 شرکت فیبر ایران “چفیبر” روز یکشنبه مورخ 1393،02،14 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس پامچال “شپمچا” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز دوشنبه مورخ 1393،03،05 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز “اعتلا” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز شنبه مورخ 1393،02،13 برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی شیراز “شیراز” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز چهارشنبه مورخ 1393،02،17 بر گزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه “ساروم” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز دوشنبه مورخ 1393،02،15 بر گزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی ساروج بوشهر “ساروج” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز یکشنبه مورخ 1393،02،14 بر گزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه “کرماشا” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز شنبه مورخ 1393،02،13 بر گزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی زاگرس “زاگرس” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز یکشنبه مورخ 1393،02،14 بر گزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کی بی سی “ک ب س” برای سال مالی منتهی به 1392،12،29 روز شنبه مورخ 1393،02،13 بر گزار می شود.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*