خانه / استخدام و بازار کار / 16 بخشنامه استخدامی دولت احمدی‌نژاد لغو شد + شماره و تاریخ

16 بخشنامه استخدامی دولت احمدی‌نژاد لغو شد + شماره و تاریخ

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با استناد به ۴ دلیل، ۱۶ بخشنامه دولت احمدی نژاد در حوزه استخدام را لغو کرد.

در گزارش معاونت توسعه مدیریت آمده است: با عنایت به اینکه اجرای برخی از بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از این معاونت در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت، بنا به یکی از دلایل ذیل منتفی شده است:

الف- بخشنامه مستند به یکی از مصوبات هیأت وزیران بوده و مصوبه مربوطه در حال حاضر حسب مورد لغو، ابطال، یا ملغی الاثر شده و یا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است؛

ب- بخشنامه در اجرای احکام و تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و با منقضی شدن آن و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه –مصوب ۱۳۸۹-، نیازمند بازنگری است؛

ج- بخشنامه به صورت مقطعی صادر شده و حسب مورد، در زمان اعتبار، اجرا شده و یا موضوع آن منتفی گردیده است؛

د- موضوع بخشنامه صادره قبلی با صدور بخشنامه های بعدی این معاونت، تعیین تکلیف شده است؛

لذا بدین وسیله با هدف مقررات زدایی و از میان بردن ابهامات دستگاه های اجرایی و کاهش مکاتبات، اعلام می نماید، بخشنامه های ذیل الذکر در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارند:

۱ – شماره ۶۶۷۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۵

۲- شماره ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۸۵

۳- شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۸۶

۴ – شماره ۸۵۹۰۵/۱۰۰ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۸۷

۵- شماره ۹۷۲۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۸۹

۶- شماره ۵۰۷۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۹

۷ – شماره ۵۶۱۴۱/۲۳۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹

۸- شماره ۶۰۱۲۳/۲۰۰ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۹

۹ – شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۰

۱۰ – شماره ۱۲۵۱۵/۲۰۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۰

۱۱ – شماره ۱۸۳۷۴/۲۰۰ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۰

۱۲ – شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۰

۱۳ – شماره ۲۹۷۰۹/۲۲۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰

۱۴ – شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۱

۱۵ – شماره ۴۰۸۴۶/۹۱/۲۳۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱

۱۶ – شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۲

مرجع : تسنیم

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*