خانه / بورس و سهام / گزارش عملکرد 12 ماهه نماد های مارون ،فسا ،بسویچ ،وسکاب ،شنفت ،کسعدی ،کدما و فمراد

گزارش عملکرد 12 ماهه نماد های مارون ،فسا ،بسویچ ،وسکاب ،شنفت ،کسعدی ،کدما و فمراد

 گزارش عملکرد 12 ماه شرکتهای پتروشیمی مارون ، پتروشیمی فسا ، پارس سویچ ، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ، نفت پارس ،کاشی سعدی ، معدنی دماوند و آلومراد به شرح زیر می باشد.

نام شرکت

نماد

سود واقعی سال 92 ( ریال )

آخرین پیش بینی سود سال 92 ( ریال )

درصد تعدیل

سود عملیاتی سال 92 ( میلیون ریال )

سود عملیاتی پیش بینی سال 92 ( میلیون ریال )

درصد تعدیل

پتروشیمی مارون

مارون

7,612

6,915

10%

29,221,633

24,388,962

20%

پتروشیمی فسا

فسا

76

(5,668)

پارس سویچ

بسویچ

498

472

6%

155,816

146,589

6%

س.صندوق بازنشستگی

وسکاب

713

1,118,471

نفت پارس

شنفت

4,326

3,866

12%

1,702,878

1,708,424

0%

کاشی سعدی

کسعدی

561

561

0

54,014

64,949

-17%

معدنی دماوند

کدما

712

759

6%-

9759

12113

-19%

آلومراد

فمراد

434

745

43%-

(8191)

(499)

– 1541%

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*