خانه / بورس و سهام / بررسی تحلیل های متفاوت در بازار سهام

بررسی تحلیل های متفاوت در بازار سهام

باتوجه به وضعیت حاکم براین روزهای بازار سرمایه که برگرفته ازشرایط سیاسی واقتصادی کشور می باشد مشاهده می کنیم که دربازارسرمایه تحلیل های متنوع وگاها متضاد بسیاری وجود دارد بطوریکه گویا اخیرا کارشناسان درنشست های خود توافقی مشترک برروی صنعت خاصی ندارند، درواقع تقابل بین تحلیلگران رخ میدهد که درنتیجه آن را دربازاراین روزها به وضوح می توان مشاهده کرد.

بر اساس گزارش بورس نیوز به نظرمی رسد بعد ازضربه سنگینی که به بسیاری ازسهامداران دراسفند ماه سال گذشته وارد شد و سبب کاهش اعتماد به بازار سرمایه گردید بدلیل تاثیری که برذهن افراد برجای گذاشته سهامداران را محتاط تر کرده است لذا طبیعی است که مدت زمان بیشتری لازم است تا این ذهنیت کمرنگ شود وافراد بتوانند به طورطبیعی به فعالیت دربازارسرمایه بپردازند.

بنابراین افراد باذهنیت های مختلف تحلیل های متفاوتی هم ارائه می دهند و از زاویه های مختلف به بازار نگاه میکنند، درواقع وضعیت فعلی که بازار سرمایه دارد به نوعی امتحان سناریوهای مختلف می باشد که درصنایع مختلف درحال رخ دادن است، به طوریکه یک روز صنعت خودرو را امتحان می کنند روزدیگر صنعت بانک و به همین ترتیب صنایع مختلف با برداشت های مختلف درحال تست قرار می گیرند.

کاهش نرخ بازدهی مورد انتظار

طبعا کاهش ریسک سیستماتیک واجرای سیاست های کنترل تورمی درکشور به همراه کاهش نرخ سود بانکی منجربه کاهش بازدهی مورد انتظارسرمایه گذاران می شود وبه تناسب آن می توان شاهد رشد نسبت قیمت بردرآمد بازارسرمایه بود.

تاثیر نرخ دلار بر بازار سرمایه

ازطرف دیگربه نظرمی رسد امسال نسبت به سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی به صورت قابل توجه روبرو نشویم و حتی احتمال تقویت پول ملی درحدود 30 درصد هم وجود دارد که خود می تواند برکاهش نرخ بازده مورد انتظار بازارسرمایه تاثیرگذارباشد.

تقسیم بازارسرمایه به دو گروه دلاری و غیر دلاری

برهمین اساس اگر بازار رابه این دوگروه تقسیم کنیم به نظرمی رسد درگروه دلاری، صنعتی مثل صنعت سیمان بتواند با افزایش بودجه های عمرانی وفاصله ای که بین نرخ فروش داخلی وخارجی دارد به تناسب رونق اقتصادی شاهد رشد تقاضا برای محصول گردد، بنابراین میبایست بادقت بیشتری صنایع را مورد بررسی قراردهیم ونقاط قوت وضعف آنهارا درتحلیل ها لحاظ گردانیم همچنین درگروه غیردلاری که معروف به گروه امید به آینده هستند به نظرمی رسد دوگروه خودرو و بانکداری بیشترین حجم واقبال را دارند که سرمایه گذاری دراین صنایع نیز به ریسک پذیری افراد بستگی دارد چراکه این دوصنعت از برداشته شدن تحریم ها وخوش بینی ها بیشترین تاثیررا می پذیرند وبدترین سالهای خود را درچند سال گذشته براثروضع تحریم ها تجربه کرده اند.

صنعت خودرو

دراین صنعت شاهد بهترشدن وضع شرکتهای این گروه ازلحاظ تیراژ تولید وپرداخت ارزمبادله ای هستیم بنابراین نکته ای که درمورد این صنعت وجود دارد مسئله زیان انباشته سنگین آنها می باشد که نیاز به بررسی دقیق تر دارند.

درمورد صنعت بانکداری نیز به نظر میرسد این صنعت بتواند بدون هیچ گشایشی وفقط با تکیه برفعالیت عملیاتی خود رشد سودآوری را تجربه کند وسال جاری وسال آینده گردش مالی بالایی را به خود اختصاص دهد.

براساس این گزارش به نظر میرسد درگروه ( امید به آینده ) بیشترین و بهترین تاثیررا گروه بانکی وسپس خودرویی بپذیرد وبازدهی مناسبی داشته باشند.

مذاکرات و صنایع

در دو صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی به دلیل اینکه هزینه های مختلفی به آنها تحمیل میشود و تاثیر منفی ازکاهش نرخ ارز میبینند نوعی انتظار کاهشی روانی بعد از مذاکرات برآنها حاکم شود که سبب میگردد مدتی بازار درکما باشد و سپس با شفاف ترشدن شرایط کشور شاهد رشد این صنایع و به تبع آن کلیت بازارسرمایه باشیم که میتواند با یک فاصله زمانی درصنایع مختلف رخ دهد.

صندوق توسعه بازارو ایجاد اطمینان روانی

اساسا وقتی شرایط بحرانی دربازاررخ میدهد این که ستادی به عنوان کمک کننده وارد بازار شود طبیعی است ولی با مشاهده حجم گردش بازار به نظر میرسد این صندوق عمده ترین کاری که انجام داده است ایجاد اطمینان روانی دربازارسرمایه بوده و این سیگنال را به بازار مخابره کرده که دیگرشرایط بحرانی وجود ندارد لذا بحث های کارشناسی دربازارازصحبت درمورد کلیت به بررسی مسائل جزئی صنایع تغییر یافته که این موضوع به تفکیک حرکت صنایع مختلف دربازارسرمایه درمسیرخود خواهد انجامید.

مهمترین فاکتور، مسئله هسته ای

به نظر می رسد درشرایط فعلی روند قاطعی درشاخص تا زمان حصول نتیجه قطعی نداشته باشیم ومهمترین فاکتوری که بعد از مسئله هسته ای بربازار تاثیرگذارباشد مسئله سیاست های کاهش تورم می باشد که نسبت قیمت بردرآمد بازاررا با افزایش روبرو خواهد کرد لذا نمود این عوامل دربازارسرمایه حرکت نوسانی شاخص خواهد بود.

در خاتمه گزارش به نظرمیرسد تازمان ملموس ترشدن ساستهای دولت ومشخص شدن روند واقعی توافقات همانطورکه قبلا هم ذکرشد وضعیت بازارسرمایه نمودی ازچالش ایجاد شده دربین تحلیلگران و مدافعان ومخالفان آنها باشد.

این مطلب جمع بندی برخی نظرات کارشناسان بازار سرمایه است

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*