خانه / بورس و سهام / بررسی وضعیت بنیادی شرکت نفت پارس

بررسی وضعیت بنیادی شرکت نفت پارس

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت پارس در تاریخ 4/3/93 با حضور بیش از 86 درصد از سهامداران این شرکت در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی برگزار شد و طی آن علاوه بر تصویب صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 92 مبلغ 3500 ریال سود نقدی بین سهامداران شرکت تقسیم شد.

به گزارش اکوبورس، طی برگزاری مجمع فوق العاده این شرکت که پس از مجمع عمومی برگزار شد 200 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات و آورده سهامداران به تصویب رسید.

در این جلسه که به ریاست مهندس راحت ریاست هیات مدیره شرکت نفت پارس برگزار شد، آقایان سروری از شرکت سرمایه گذاری پرشیا و عبدلی از شرکت توسعه انرژی تدبیر نظارت جلسه را بر عهده داشتند. همچنین مهندس صادقی مدیر عامل شرکت در جایگاه دبیر جلسه در هیات رییسه حضور یافت.

و اما مصوبات مجمع: 

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 92.12.29

2- تقسیم مبلغ 3500 ریال سود نقدی.

3- انتخاب شرکت حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی.

4- انتخاب روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت.

آنچه در مجمع “شنفت“گذشت:

شرکت نفت پارس از جمله شرکت های فعال در طبقه محصولات نفتی بازار سرمایه می باشد که در سال 92 توانست بازدهی خیره کننده ای را از خود برجای گذارد این شرکت در حالی موفق به کسب بازدهی بیش از 461 درصدی در گروه خود شد که بازدهی کل گروه مذکور طی مدت یاد شده برابر با 190 درصد بوده است.

قدمت فعالیت

با توجه به جدول ذیل شرکت نفت پارس قدیمی ترین مجموعه این گروه بوده و شرکت نفت ایرانول به عنوان جوان ترین عضو گروه تولید کنندگان روغن موتور مطرح می باشد. قدمت فعالیت این شرکت ها بیشترین تأثیر را بر تکنولوژی و همچنین میزان هزینه استهلاک آنها خواهد داشت.

مجمع نفت پارس سود سهام نفت پارس سود سهام شنفت تحلیل نفت پارس تحلیل بنیادی نفت پارس افزایش سرمایه نفت پارس

وضعیت سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 150 میلیون ریال بوده که این میزان طی چندین مرحله افزایش سرمایه به 250 میلیارد ریال رسیده است. همانطور که از جدول زیر پیداست در میان شرکتهای تولید کننده روغن صنعتی سرمایه نفت پارس از مابقی هم گروهی ها پایین تر می باشد بنابراین همین امر لزوم افزایش سرمایه برای “شنفت” و همگن ساختن آن با سایر هم گروهی های خود را بیش از پیش مهم می نماید.

مجمع نفت پارس سود سهام نفت پارس سود سهام شنفت تحلیل نفت پارس تحلیل بنیادی نفت پارس افزایش سرمایه نفت پارس

*ارزش بازار شرکت تا تاریخ 29/12/92 مورد محاسبه قرار گرفته است.

با توجه به جدول فوق ارزش روز شرکت نفت بهران بالاتر از سایر هم گروهی های خود است. این امر در حالی است که تعداد سهام و همچنین میزان تولید شرکت نفت ایرانول بیشتر از “شنفت” و “شبهرن” می باشد، اما به دلیل عدم رشد سودآوری “شرانل” ، قیمت هر سهم آن افزایش چندانی نداشته و موجب شده تا ارزش بازاری آن کمتر از “شبهرن” قرار گیرد.

مقایسه بازدهی

همانطور که از جدول ذیل پیداست بازدهی قیمتی سهام نفت پارس در مقایسه با شرکت های هم گروهی خود در صدر قرار داشته و اختلاف چشم گیری با میانگین بازدهی گروه خود دارد. قیمت سهم در ابتدای سال 92 معادل 760 تومان بوده و در تاریخ 27/2/93 هر سهم “شنفت” در محدوده قیمت 3350 تومان معامله می شود.

مجمع نفت پارس سود سهام نفت پارس سود سهام شنفت تحلیل نفت پارس تحلیل بنیادی نفت پارس افزایش سرمایه نفت پارس

مقایسه سود آوری

بررسی جدول فوق حاکی از این مطلب است که میزان رشد سودآوری نفت پارس در سال 92 برابر با 248 درصد بوده و بعد از آن نفت سپاهان بالاترین افزایش سود را در سال گذشته تجربه کرده است. در این میان حاشیه سود عملیاتی “شنفت” نیز بیانگر وضعیت مناسب مجموعه در مقابل سایر هم گروهی های خود می باشد که دلیل آن استفاده بهتر از فرصت های بازار و همچنین تغییر ریل شرکت از فروش محصولات با حاشیه سود پایین به حاشیه سود بالا است.

مجمع نفت پارس سود سهام نفت پارس سود سهام شنفت تحلیل نفت پارس تحلیل بنیادی نفت پارس افزایش سرمایه نفت پارس

نسبت بهای تمام شده به فروش

با توجه به جدول ذیل نسبت بهای تمام شده به فروش دو شرکت نفت پارس و نفت بهران در مقایسه با سایر هم گروهی پایین تر می باشد.

مجمع نفت پارس سود سهام نفت پارس سود سهام شنفت تحلیل نفت پارس تحلیل بنیادی نفت پارس افزایش سرمایه نفت پارس

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎل 93 در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻗﺮار دارد:

1- ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ

2- اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري

3- ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت

4- ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ روﻏﻦ و ﮔﺮﯾﺲ

 خبر مهم:

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺮخ ارز و رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺳﺎل 93 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

 اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮﯾﺲ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ.

 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺖ ﺳﺒﺰ.

 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات اﻧﻮاع روﻏﻦ.

 افزایش سهم بازار در روغن های صنعتی به میزان 2 درصد

 راه اندازی سیستم اعتبار سنجی مشتریان

 مدیریت فعال جریان نقدینگی و کسب حداکثر انتفاع

 مطالعات تولید انواع روغن های گرید بالا

 هدف قرار دادن قلب اروپا و آفریقا برای صادرات محصول

افتخارات شرکت نفت پارس

1- سه دوره قهرمان صنعت به عنوان اولین شرکت بورسی

2- نیم قرن فعالیت در صنعت روانکاری شرکت

3- تنها تولیدکننده گیریس در خاورمیانه

4- تنها دارنده آزمایشگاه معتبر شل بین المللی

5- اخذ گواهینامه صنعت سبز کشور

6- اخذ جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای اولین بار در سال 92 در بین شرکت های فعال در صنعت روانکاری

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*