خانه / بورس و سهام / اثر رفع تحریم ها بر سودآوری “مرقام”

اثر رفع تحریم ها بر سودآوری “مرقام”

رفع تحریم ها به دلیل سهولت در تأمین مواد اولیه، رفع موانع بانکی و تأمین ارز جهت واردات تأثیر مثبتی نیز بر وضعیت “مرقام” خواهد گذاشت.
براساس آخرین اطلاعات درج شده بر روی سایت کدال درآمد هر سهم شرکت ایران ارقام برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه سال 93 به میزان 407 ریال برآورد شده این در حالی است که درآمد هر سهم براساس عملکرد واقعی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال 92 به میزان 253 ریال بوده است و “مرقام” موفق به پوشش 62 درصد از بودجه خود شده است.

در همین راستا، لهراسبی، مدیر سهام شرکت ایران ارقام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: چشم انداز کلی شرکت ایران ارقام طی سال 93 مثبت می باشد به نظر بنده شرکت ایران ارقام با توجه به قراردادهایی که طی سال جاری منعقد کرده و همچنین با توجه به سایر قراداد و مذاکراتی که در حال رایزنی آن می باشد، می تواند بودجه پیش بینی شده را محقق سازد.

وی افزود: شایان ذکر است رفع تحریم ها به دلیل سهولت در تأمین مواد اولیه، رفع موانع بانکی و تأمین ارز جهت واردات تأثیر مثبتی نیز بر وضعیت “مرقام” خواهد گذاشت.

مدیر سهام “مرقام” عنوان کرد: به نظر بنده با توجه به اینکه بخشی از درآمد شرکت ایران ارقام از طریق درآمد حاصل از بحث پشتیبانی حاصل می شود، لذا “مرقام” طی سال 93 می تواند از این طریق نیز عایدی مطلوبی کسب نماید بنابراین امیدواریم شرکت ایران ارقام با توجه به شرایط پیشرو بتواند بودجه خود را پوشش دهد و با وضعیت مطلوبی همراه باشد.

وی در خاتمه افزود: شرکت ایران ارقام در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 400 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال افزایش دهد. افزایش سرمایه مذکور که به میزان 25 درصد می باشد، از محل مطالبات و آورده نقدی خواهد بود به نظر می رسد این افزایش سرمایه در 6 ماهه نخست سال اجرایی شود.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*