خانه / بورس و سهام / کم ریسک گروه های بازار بورس کدامند؟

کم ریسک گروه های بازار بورس کدامند؟

نسبت p/e سهام گروه شیمیایی که در ماه های اخیر یکی از پایین ترین p/e ها را در بازار داشته اند، طی سه سال اخیر در حدود 5 مرتبه بوده است.

به گزارش خبرنگار اکوبورس، نسبت p/e سهام گروه شیمیایی که در ماه های اخیر یکی از پایین ترین p/e ها را در بازار داشته اند ، در یک دوره سه ساله جمع آوری شده است.

سهام شرکت های این گروه که در 8 طبقه دسته بندی شده اند، طی چند ماه گذشته با متوسط p/e تقریبی 5 مرتبه در بازار دست به دست گردیده است. در طبقه اول که متعلق به دوده صنعتی می باشد، سرمایه گذاری پتروشیمی دارای بیشترین نسبت p/e می باشد. گفتنی است با نگاهی به شرکت های این گروه در می یابیم که به جز  سرمایه گذاری پتروشیمی، این نسبت طی سه سال گذشته روند کاهشی را دنبال نموده و در محدوده 6.5 مرتبه قرار داشته است.

در طبقه دوم که متعلق به ترکیبات ازت می باشد نیز شرکت های پتروشیمی شیراز و گسترش نفت و گاز پارسیان طی مدت سه سال گذشته، با متوسط p/e در حدود 5 مرتبه مورد معامله قرار گرفته اند.

طبقه سموم گیاهی نیز که شامل سه شرکت پتروشیمی خراسان، سموم علف کش و ملی شیمی کشاورز می باشد ، در صورتی که شرکت سموم علف کش را به دلیل زیان ده بودن طی مدت مذکور در نظر نگیریم، با نسبت p/e تقریبی 6 مرتبه در بازار معامله شده است.

طبقه پتروشیمی و سوخت اتمی نیز با 8 شرکت پتروشیمی زیر مجموعه خود که اغلب نماد های متوقف هستند، متوسط p/e میانگین 5 مرتبه را می تواند به خود اختصاص دهد. گفتنی است به دلیل متوقف بودن یا زیان ده بودن نمادهای این گروه، در جدول زیر متوسط نسبت p/e منفی قید شده است.

طبقه الیاف مصنوعی نیز که از 4 شرکت زیر مجموعه ، دارای دو شرکت زیان ده می باشد، با متوسط p/e تقریبی 3 مرتبه در بازار مورد معامله قرار گرفته است.

طبقه رنگ و رزین نیز  به دلیل وجود شرکت زیان ده رنگین در این گروه، با نسبت p/e منفی گزارش شده است در حالی که سایر شرکت های این گروه متوسط p/e در حدود 5 مرتبه داشته اند.

در طبقه محصولات بهداشتی که 9 شرکت را در دل خود جای داده است، به جز شرکت های تولی پرس و بین المللی محصولات پارس که نسبت های p/e بسیار زیاد و بسیار کم در این گروه دارند،سایر شرکت ها با نسبت p/e میانگین 4 مرتبه مورد معامله قرار گرفته اند.

در طبقه آخر نیز که مربوط به محصولات شیمیایی بوده و در واقع بزرگترین طبقه با 26 شرکت زیر مجموعه می باشد،به جز شرکت های شیمیایی سینا، شیمیایی فارس و پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، سایر شرکت ها با میانگین نسبت p/e تقریبی 5 مرتبه مورد معامله قرار گرفته اند.

مجمع پتروشیمی شیراز سود سهام شیمیایی فارس سود سهام شیمیایی سینا سود سهام پتروشیمی شیراز سهام پر سود تحلیل شیمیایی سینا تحلیل پتروشیمی شیراز بهترین سهام برای خرید در بورس برترین سهام

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*