خانه / بورس و سهام / خشنودی سهامداران در مجمع “نیرو کلر”

خشنودی سهامداران در مجمع “نیرو کلر”

در اين جلسه تصويب شد به ازای هر سهم مبلغ 970 ریال سود نقدی میان سهامداران تقسیم شود.

انتخاب روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا به عنوان روزنامه های رسمی شرکت و موسسه حسابرسی ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نخستین کاوش به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال 93 از دیگر مصوبات این مجمع بود.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده كه بعد از مجمع عمومي عادي شرکت نیرو کلر در ساعت 11:30 تشكيل گرديد و اعضاي هيات رييسه مجمع عمومي عادي مجدداً انتخاب گرديدند، بر اساس دستور جلسه مصوب شد، سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان شهریور ماه هر سال تغییر يابد.

از نكات بارز اين مجمع حضور  بيش از 50 درصدي سهامداران نسبت به مجمع عادي قبلي بود.

همچنين در اين مجمع هيات مديره مكلف شد، ظرف مدت سه ماه نسبت به افزايش سرمايه شركت از مبلغ 360/98 ميليارد ريال به 200 ميليارد ريال اقدام نمايد.

هیأت رییسه مجمع تقسیم 970 ریال سود نقدی به ازای هر سهم را به تصویب رساند.

همچنین انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا به عنوان روزنامه رسمی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس قانونی و مؤسسه حسابرسی نخستین کاووش به عنوان حسابرسی علی البدل “شکلر” از دیگر مصوبات مجمع بود.

قابل ذکر است که در مجمع فوق العاده نیز تغییر سال مالی از اسفند ماه به شهریور ماه هر سال و اصلاح برخی مفاد اساسنامه شرکت از دیگر مصوبات مجمع بود.پايان مجمع با رضايت سهامداران از عملكرد شركت همراه بود.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*