خانه / بورس و سهام / “قشکر” و صورتهای مالی 9 ماهه

“قشکر” و صورتهای مالی 9 ماهه

شرکت 3 میلیارد و 780 میلیون تومانی شکر شاهرود برای هر سهم در سال مالی منتهی به 31 شهریور 92 براساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه مبلغ 806 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی 65 درصد از آن را محقق نموده است.

“قشکر” که در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم مبلغ 719 ریال سود خالص در نظر گرفته بود علت اصلی تعدیل مثبت 12 درصدی را افزايش نرخ دستمزد تصفيه و افزایش مقدار توليد ملاس براي فروش از 4683 تن به 5915 اعلام کرده است.

این شرکت نرخ هرکیلو شکر تولیدی از چغندر برای سال مالی 92 و همچنینی دوره 9 ماهه مورد بررسی را تقریباً 1320 تومان در نظر گرفته و این در حالی است که هيات مديره تصميم دارد ميزان 60 درصد سود خالص را جهت تقسيم در مجمع عمومي عادي سال مالي 92 پيشنهاد نمايد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*