خانه / بورس و سهام / نگاهی به حال و آینده “شسینا”

نگاهی به حال و آینده “شسینا”

میزان تولید و فروش سال 1393 بر اساس آخرین پیش بینی شرکت برآورد شده و با توجه به برنامه افزایش ظرفیت صد درصدی خط پارافرمالدئید در آذر ماه 1393 برای سال 1394 این محصول با افزایش 50 درصدی، و در سال 1395 با افزایش 80 درصدی پیش بینی شده سایر محصولات نیز در سال 1394 با افزایش 5 درصدی و در سال 1395 با افزایش 10 درصدی برآورد شده است

چرخه تولید در صنایع شیمیایی سینا:

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی سینا

ظرفیت اسمی محصولات:

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی سینا

ضرایب مصرفی محصولات:

مطابق با جدول زیر ضرایب نیاز فرمالین برای تولید محصولات به شرح ذیل می­باشد. به طور مثال برای تولید هر 1 تن پارافرمالدهید 7/2 تن تا 2/3 فرمالین لازم است، که برای رعایت اصل محافظه­کاری در این نوشتار از 3 تن استفاده می­کنیم. لذا مبنای ما برای تولید هر یک تن هگزامین، رزین و پارافرمالدئید 6/3، 5/2 و 3 تن فرمالین می­باشد.

مواد اولیه این شرکت طبق چرخه تولید فوق متانول می­باشد. مقدار لازم برای تولید هر دو تن فرمالین یک تن متانول می­باشد.

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی سینا

بررسی گزارش 12 ماهه سال مالی منتهی به 92/12/29

با بررسی گزارشات میاندوره­ای سال مالی منتهی به 29/12/1392 میزان فروش هر کدام از محصولات را در بازه­های 3 ماهه استخراج کردیم.

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی سینا

نرخ های فروش

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی سینا

با بررسی­های به عمل آمده نرخ جهانی هگزامین در مقطع کنونی 1800 دلار به ازای هر تن میباشد و در بازار داخل نیز نرخ فروش هر واحد محصولات شرکت، به شرح جدول زیر می­باشد. لازم به ذکر است نرخ فروش محصولات از عاملین فروش در بازار داخل اخذ شده است.

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی سینا

تحلیل بهای تمام شده شرکت

مواد اولیه مستقیم:

میزان مواد اولیه مصرفی و همچنین نرخ خرید آن در سال 92 به شرح جدول زیر می­باشد:

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی سینا

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی سینا

* متانول با 93% سهم در مواد اولیه مصرفی شرکت صنایع شیمیایی سینا، بیشترین تاثیر را در وضعیت سودآوری شرکت دارد. “شسینا” عمده مواد اولیه خود را از پتروشیمی شیراز و قسمتی را از پتروشیمی فن آوران و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تهیه می­کند. و خرید آن در سال 1392 از طریق بورس کالاو در سال 1393 از طریق بورس انرژی و به نرخ تابلو بورس در روز معامله می باشد .

تخمین میزان تولید و فروش در سالهای آینده

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی سینا

*میزان تولید و فروش سال 1393 بر اساس آخرین پیش بینی شرکت برآورد شده و با توجه به برنامه افزایش ظرفیت صد درصدی خط پارافرمالدئید در آذر ماه 1393 برای سال 1394 این محصول با افزایش 50 درصدی، و در سال 1395 با افزایش 80 درصدی پیش بینی شده سایر محصولات نیز در سال 1394 با افزایش 5 درصدی و در سال 1395 با افزایش 10 درصدی برآورد شده است .

*افزایش ظرفیت تولید از 1393 به 1394 بابت افزایش ظرفیت تولید 3.000 تنی در محصول پارافرمالدئید می باشد .

نتیجه گیری

در تحلیل پیش رو سعی شد تا وضعیت فعلی و همچنین شرایط اینده شرکت شیمیایی سینا مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که پیداست طرح های افزایش ظرفیت شرکت می تواند به عنوان یکی از عواملی باشد به رشد سودآوری “شسینا” کمک نماید . همچنین در بحث متانول مصرفی شرکت نیز قیمت جهانی و ثبات در روند کاهشی آن می تواند به دیگر عامل اثر گذار بر سودآوری این مجموعه باشد.

تهیه کننده: علی قائم مقامی

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*