خانه / بورس و سهام / تحلیل بنیادی شرکت نفت و گاز پارسیان / خالص ارزش روز دارایی های “پارسان”

تحلیل بنیادی شرکت نفت و گاز پارسیان / خالص ارزش روز دارایی های “پارسان”

شرکت نفت و گاز پارسیان سود هر سهم سال 93 خود را در تاریخ 30.1.93 مبلغ 1452 ریال برآورد کرده بود که براساس آخرین گزارش خود سود مذکور را با افزایش 16 درصدی ، مبلغ 1680 ریال اعلام کرده است.

دلایل افزایش سود هر سهم

1. خرید 19.78 درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس و شناسایی سود آن

2. برنامه ریزی جهت فروش 10.11 درصد از شرکت حفاری شمال و 2.24 درصد از سهام پتروشیمی امیر کبیر

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

مجمع شرکت نفت و گاز پارسیان سود سهام شرکت نفت و گاز پارسیان تحلیل شرکت نفت و گاز پارسیان

*با عنایت به سود تقسیمی محقق شده در مجامع شرکت ها ، مبلغ 92 میلیارد و 600 میلیون تومان به سودآوری “پارسان اضافه خواهد شد که معادل 62 ریال به ازای هرسهم می باشد.

صورت وضعیت پرتفوی بورسی

مجمع شرکت نفت و گاز پارسیان سود سهام شرکت نفت و گاز پارسیان تحلیل شرکت نفت و گاز پارسیان

*ارزش بازار سهام شرکت ها بر اساس قیمت روز هر سهم در تاریخ 16/4/93 محاسبه شده است.

صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی

مجمع شرکت نفت و گاز پارسیان سود سهام شرکت نفت و گاز پارسیان تحلیل شرکت نفت و گاز پارسیان

*شرکت هایی که در بودجه سال 93 برای آنها سود برآورد شده ، با نسبت P/E  5  واحدی ارزشگذاری شده است. در خصوص شرکتهایی که سودی برای آنها برآورد نشده بهای تمام شده و ارزش روز برابر در نظر گرفته شده است.

برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت

مجمع شرکت نفت و گاز پارسیان سود سهام شرکت نفت و گاز پارسیان تحلیل شرکت نفت و گاز پارسیان

نتیجه گیری

با توجه به تحلیل پیش رو نسبت قیمت به NAV هر سهم “پارسان” 91 درصد می باشد. این در حالی است که حد معقول نسبت قیمت به NAV هر سهم بین 50 تا 75 درصد می باشد. بنابراین چنانچه خالص ارزش روز شرکت (NAV) رشد داشته باشد می توان به حد معقول عنوان شده نزدیک تر شد و به عبارت بهتر رشد قیمت سهم توجیه پذیر تر خواهد بود.

واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*