خانه / بورس و سهام / تعدیل سود خفته در پتروشیمی خارک

تعدیل سود خفته در پتروشیمی خارک

شخارک” می تواند از محل تسعیر درآمدهای ارزی 9 ماهه آینده خود با نرخ 3000 تومان،  سودآوری هر سهم خود را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار اکوبورس، شرکت پتروشیمی خارک که در گزارش سه ماهه اول امسال عایدی هر سهم خود را با 28.5 درصد تعدیل مثبت اعلام کرده است، کماکان قابلیت افزایش سودآوری را دارد.

“شخارک” که درآمد هر سهم سال مالي 93 را با سرمايه 100 ميليارد تومان در آخرین گزارش های خود مبلغ  468 تومان اعلام کرده بود، در گزارش عملکرد سه ماهه امسال با سرمايه 200 ميليارد تومان، سود هر سهم خود را مبلغ 300 تومان و 7 ریال اعلام نموده است.

بنابراین با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که شرکت در گزارش سه ماهه خود در حدود 28 درصد تعدیل مثبت اعلام کرده است. گفتنی است شرکت علت افزايش پيش بيني درآمد هر سهم خود را عمدتا ناشي از کاهش نرخ خريد خوراک از 13 سنت به 9.5 سنت اعلام نموده است. همچنین مقدار توليد شرکت با توجه به برنامه تعميرات اساسي (به مدت یک ماه) پيش بيني شده است.

جالب توجه این که “شخارک” جهت تسعیر ارز حاصل از فروش هاي صادراتي و همچنين وجوه پرداختي بابت گاز خوراک و هزينه حمل محصولات در 9 ماهه آتي سال 93 از نرخ هر دلار 2650 تومان استفاده کرده است.  این در حالی است که نرخ تسعير قابل دسترس در 3 ماهه ابتدايي سال مالي ، طبق اعلام شرکت، به طور ميانگين مبلغ 3243 تومان و 9 ریال بوده است.

همچنین شرکت نرخ پيش بيني شده براي فروش محصولات در 9 ماهه آتي را به ازاي هر تن پروپان و بوتان 750 دلار، پنتان 840 دلار، گوگرد 115 دلار و متانول 350 دلار اعلام کرده است. بنابراین با توجه به ثبات نرخ ارز در کشور و در نظر گرفتن میانگین نرخ این ارز در حدود 3000 تومان تا پایان سال ، درآمد 9 ماهه آینده شرکت که 100 درصد از محل صادرات می باشد، می تواند افزایش یابد.

با توجه به جدول زیر، میزان افزایش درآمد شرکت با توجه به مبالغ فروش اعلام شده برای محصولات محاسبه شده است. در ادامه نیز با فرض ثبات سایر سرفصل های صورت سود و زیان میزان تاثیر افزایش درآمد شرکت به ازای هر سهم محاسبه شده است.

وضعیت پتروشیمی خارک مجمع پتروشیمی خارک سود سهام پتروشیمی خارک سهام سود ده سهام پر سود تحلیل پتروشیمی خارک بهترین سهام

وضعیت پتروشیمی خارک مجمع پتروشیمی خارک سود سهام پتروشیمی خارک سهام سود ده سهام پر سود تحلیل پتروشیمی خارک بهترین سهام

وضعیت پتروشیمی خارک مجمع پتروشیمی خارک سود سهام پتروشیمی خارک سهام سود ده سهام پر سود تحلیل پتروشیمی خارک بهترین سهام

بنابراین با توجه به جدول فوق، “شخارک” می تواند از محل تسعیر درآمدهای ارزی 9 ماهه آینده خود با نرخ 3000 تومان، 16 درصد سودآوری هر سهم خود را به طور خالص افزایش دهد.

همچنین گفتنی است شرکت در سه ماهه تخست امسال میزان تولید کل و فروش کل خود را به ترتیب 29.69 درصد و 31.55 درصد پوشش داده است.

وضعیت پتروشیمی خارک مجمع پتروشیمی خارک سود سهام پتروشیمی خارک سهام سود ده سهام پر سود تحلیل پتروشیمی خارک بهترین سهام

وضعیت پتروشیمی خارک مجمع پتروشیمی خارک سود سهام پتروشیمی خارک سهام سود ده سهام پر سود تحلیل پتروشیمی خارک بهترین سهام

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*