خانه / بورس و سهام / میزان بازدهی بازار بورس در بدبینانه ترین حالت

میزان بازدهی بازار بورس در بدبینانه ترین حالت

روند مذاکرات بر وضعیت بازار سرمایه تأثیر بسزایی خواهد گذاشت این در حالی است که عملکرد شرکت ها بسته به حصول نتیجه نهایی مذاکرات تعیین می شود و بنابراین با انتشار اخبار ناشی از مذاکرات روند بازار همسو با اخبار مذکور حرکت می کند. شایان ذکر است با توجه به افت قیمت سهام طی 6 ماه اخیر، بازار سرمایه نیازمند محرکی جهت رشد و بازگشت نااطمینانی می باشد که این محرک می تواند با حصول نتیجه مثبت در مذاکرات هسته ای ایجاد گردد.

در همین راستا، محمدحسن جنانی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بطور کلی بازار سرمایه در شرایط کنونی تحت تأثیر 2 عامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک می باشد. عامل سیستماتیک به بحث های سیاسی و مذاکرات وین بر می گردد که در صورت حصول نتیجه مثبت در مذاکرات، تأثیر مثبت بسزایی بر وضعیت بازار سرمایه خواهد گذاشت.

جنانی تصریح کرد: عوامل غیر سیستماتیک نیز به گزارش سه ماهه شرکت ها و وضعیت عملکرد بودجه آنها بر می گردد که تا چه میزانی شرکت ها توانسته اند پیش بینی های خود را محقق سازند. اگرچه از دیدگاه عوامل اقتصادی، گزارشات مالی شرکت ها و همچنین وضعیت ساختار بنیادی شرکت ها مطلوب می باشد، اما عامل اصلی تعیین کننده روند بازار مقوله مذاکرات سیاسی است. لذا روند بازار سرمایه در وهله اول تحت تأثیر نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 می باشد و در وهله دوم گزارشات شرکت ها می تواند روند بازار سرمایه را مشخص کند.

وی افزود: به نظر می رسد چنانچه نتیجه مذاکرات را بدبینانه تصور کنیم در این سناریو حتی در صورت عدم نتیجه مثبت در مذاکرات، به دلیل رسیدن قیمت سهام به سطوح جذاب خود، شاهد افت قیمت محسوسی در بازار سرمایه نخواهیم بود. همچنین پیش بینی می گردد که طی دو ماه آینده با توجه به مشخص شدن وضعیت سیاسی، تأثیر مسایل سیاسی بر بازار سرمایه نیز کاهش یابد.

جنانی بیان کرد: بنابراین بطور کلی می توان برای آینده بازار سرمایه دو سناریو را متصور شد. سناریوی اول در حالت خوشبینانه و مربوط به زمانی است که مذاکرات به نتیجه مثبتی دست یابد در این حالت، شاهد حداقل بازدهی 30 درصدی طی نیمه دوم سال جاری خواهیم بود. سناریوی بدبینانه در صورت عدم توافق در مذاکرات اتفاق می افتد که در این صورت نیز شاهد افت قیمت سهام به میزان محسوسی نخواهیم بود. بطوریکه در این حالت، بازار سهام متعادلی خواهیم داشت. بنابراین با توجه به رکود در سایر بازارهای موازی و عدم جذابیت فروش در قیمت های کنونی سهام، در بدبینانه ترین حالت نیز بازار سرمایه بازدهی کمتر از 20 درصد سود بانکی نخواهد داشت.

وی در خاتمه افزود: توصیه بنده به سهامداران این است که با دیدگاه بلندمدت سهامداری کنند نه سوداگری. همچنین پیش بینی می شود در صورت حصول نتیجه مثبت در مذاکرات هسته ای سه صنعت بانکداری، پتروشیمی و خودرو از نظر میزان بازدهی پیشتاز بر سایر صنایع باشند که علت این امر به این دلیل است که علاوه بر تأثیر مثبت ناشی از رفع تحریم ها، صنایع مذکور با توجه به روند چند سال اخیر آنها، پتانسیل بالایی جهت رشد و سودآوری خواهند داشت.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*