خانه / بورس و سهام / تازه ترین خبرهای منتشر شده در کدال

تازه ترین خبرهای منتشر شده در کدال

سایت کدال با ترافیک گزارش های سه ماهه شرکت های بورس و فرابورسی رو به رو شده است. اطلاعات 7 شرکت از عملکرد سه ماهه آنها به قرار زیر منتشر شده است.

پوشش 38 درصدی “خاور”
شرکت ایران خودرو دیزل در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست پس از افزایش سرمایه بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبل مبلغ (318) ریال زیان اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ (121) ریال زیان معادل 38 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است

“خساپا” عقبتر از پیش بینی هایش
شرکت سایپا در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست پس از افزایش سرمایه مبلغ 9 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ (84) ریال زیان از پیش بینی هایش جا ماند.

پوشش 9 درصدی “چکارن”
شرکت کارتن ایران در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست بدون تغییر 785 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 68 ریال معادل 9 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

پوشش 16 درصدی “غپینو”
شرکت صنعتی پارس مینو در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست با کاهش 1 ریالی نسبت به نخستین پیش بینی مبلغ 1014 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 158 ریال معادل 16 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

“پدرخش” از پیش بینی هایش جا ماند
شرکت درخشان تهران در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست با افزایش 1.6 درصد مبلغ 252 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ (57) ریال زیان از پیش بینی هایش جا ماند.

پوشش 19 درصدی “شبهرن”
شرکت نفت بهران در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست مبلغ 4616 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 865 ریال معادل 19 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است

پوشش 25 درصدی “غمهرا”
گروه تولیدی مهرام در جدیدترین پیش بینی، درآمد هر سهم سال مالی 93 را بر اساس صورت مالی دوره واقعی 3 ماهه نخست با 12 درصد تعدیل مثبت مبلغ 863 ریال اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ 218 ریال معادل 25 درصد از پیش بینی فوق را پوشش داده است.

“خاذین” زیان شناسایی کرد
سایپا آذین در دوره 3 ماهه نخست سال جاری به ازای هر سهم 201 ریال زیان شناسایی کرده است.این شرکت به ازای هر سهم مبلغ 290 ریال زیان پیش بینی کرده است که طی سه ماه حدود 70 درصد آن را محقق کرده است. کاهش تیراژ تولید در 3 ماهه اول نسبت به بودجه 3ماهه مصوب به میزان 36درصد بوده است.

“سکرد”تعدیل منفی داد
سیمان کردستان پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را 26 درصد کاهش داد و مبلغ 864 ریال اعلام کرد. سکرد در گزارش 9 ماهه48 درصد از پیش بینی سود سالانه را محقق کرد که معادل418 ریال است.
علت کاهش تولید و فروش بلحاظ سرمای بی سابقه در زمستان سال گذشته، خرابی هدوال طی چندین مرحله و مشکلات بوجود آمده در عراق بلحاظ سیاسی عمده عوامل کاهش فروش شرکت عنوان شده اند.

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*