خانه / بورس و سهام / محاسبه nav سرمایه گذاری البرز با نماد “والبر”

محاسبه nav سرمایه گذاری البرز با نماد “والبر”

شرکت سرمایه گذاری البرز (والبر) سود سال مالی منتهی به اسفند 93 خود را مبلغ 900 ریال پیش بینی کرده است در حالیکه برای سال 92 به ازای هر سهم 858 ریال سود شناسایی نموده و 800 ریال آن را نیز در مجمع عمومی تقسیم کرده است.
شرکت صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه خود را به تازگی ارائه داده است ودرادامه براساس این صورت وضعیت ارزش خالص دارایی (ناو) شرکت برآورد شده است .

پرتفوی بورسی

مجمع سرمایه گذاری البرز سود سهام سرمایه گذاری البرز تحلیل سرمایه گذاری البرز تحلیل بورس اخبار بورس

همانطور که ملاحظه می کنید بیش از 42 درصد از ارزش افزوده پرتفوی شرکت مربوط به سهم هلدینگ دارو پخش می باشد که از مهم ترین سهام موجود در پرتفوی والبر است.

پرتفوی غیر بورسی :

برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی بر مبنای سود واقعی سال 92 شرکت های زیر مجموعه و بر اساس  پی بر ای 5 انجام شده است .

عمده ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی مربوط به شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بابک به ارزش 422 میلیارد ریال می باشد که بیش از 83 درصد ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی را شامل می شود. این شرکت که والبر مالک 98 درصد آن می باشد در سال 92 سودی معدل 1156 ریال به ازای هرسهم شناسایی نموده است درحالیکه بهای تمام شده هرسهم شرکت برای والبر 1000 ریال می باشد.

شرکت سولفاتیک و دارو سازی سبحان انکولوژی دو شرکت مهم دیگر در پرتفوی غیر بورسی والبر می باشند . سایر شرکت های غیر بورسی یا در مرحله قبل از بهره برداری قرار دارند یا در حال توقف می باشند و یا سودهای شناسایی شده کمی دارند. به همین دلیل ارزش افزوده سهام این شرکت ها را صفر فرض کرده ایم.

خالص ارزش دارایی ها :

مجمع سرمایه گذاری البرز سود سهام سرمایه گذاری البرز تحلیل سرمایه گذاری البرز تحلیل بورس اخبار بورس

قیمت سهم در بازار در حال حاضر مبلغ 4.614 ریال می باشد . بنابراین سهم در محدوده 90 درصدی ناو خود در  حال معامله می باشد.

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*