خانه / بورس و سهام / بررسی آخرین NAV “وپترو”

بررسی آخرین NAV “وپترو”

در جداول زیر ارزش پرتفوی بورسی و غیر بورسی سرمایه گذاری پتروشیمی با نماد “وپترو” را مشاهده می نمایید.همانطور که ملاحظه می کنید سه شرکت گاز لوله ،پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی خارک به همراه کربن ایران و رتکو بیشترین سهم را در ارزش افزوده پرتفوی شرکت دارا هستند.

 

مجمع سرمایه گذاری پتروشیمی سود سهام سرمایه گذاری پتروشیمی تحلیل سرمایه گذاری پتروشیمی تحلیل بورس اخبار بورس

در بخش غیر بورسی عمده ارزش افزوده شرکت مربوط به شرکت شیمی بافت می باشد که نقش با اهمیتی در سودآوری شرکت نیز دارد.در جدول غیر بورسی ،ارزش هر سهم بر اساس آخرین سودهای اعلامی و پی بر ای 6 برآورد شده است.

مجمع سرمایه گذاری پتروشیمی سود سهام سرمایه گذاری پتروشیمی تحلیل سرمایه گذاری پتروشیمی تحلیل بورس اخبار بورس

بر اساس آخرین صورت های مالی ارائه شده ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت 3168 ریال برآورد می شود که نسبت قیمت سهم به آن 66 درصد می باشد

 

 بورسیغیر بورسیجمع
(میلیون ریال)(میلیون ریال)(میلیون ریال)
ارزش جاری1,494,1943,116,5544,610,747
بهای تمام شده837,2871,509,9312,347,219
ارزش افزوده656,9071,606,6222,263,529
حقوق صاحبان سهام 3,217,806
ذخیره کاهش ارزش 285,678
سود پرتفوی 0
سرمایه 1,820,000
ارزش خالص دارایی ها 5,767,013
NAV 3168
 قیمت جاری سهم (P) 2091
P/NAV 0.66

 

 

پرشین تحلیل

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*