خانه / بورس و سهام / پوشش 243 ریالی پیش بینی های سرمایه گذاری پردیس

پوشش 243 ریالی پیش بینی های سرمایه گذاری پردیس

شرکت سرمایه گذاری پردیس در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 92 با سرمایه 325 میلیارد ریال معادل 79 میلیارد و 71 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و مبلغ 243 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

 شرکت سرمایه گذاری پردیس با انتشار صورت های مالی 6 ماهه نخست سال مالی 92 به صورت حسابرسی شده اعلام کرد این شرکت با سرمایه 325 میلیارد ریال معادل 83 میلیارد و 181 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و فروش سرمایه گذاریها داشت که پس از کسر هزینه های عمومی، اداری از آن سود عملیاتی دوره به 79 میلیارد و 71 میلیون ریال رسید.

بدون کسر هزینه های مالی و مالیات از سود عملیاتی ، سود خالص دور نیز معادل 79 میلیارد و 71 میلیون ریال اعلام شد و بر این اساس معادل 243 ریال سو د به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت معادل 80 میلیارد و 279 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*