خانه / آخرین اخبار / افزایش ۱۵۷درصدی قیمت زمین در تهران

افزایش ۱۵۷درصدی قیمت زمین در تهران

مرکز آمار ایران با اعلام نتایج آمارگیری وضعیت قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران، متوسط قیمت هر مترمربع زمین در تهران را بیش از ۵۶ میلیون ریال و رشد یکساله آن را نیز ۱۵۷ درصد اعلام کرد.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری و اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران طی زمستان سال ۹۱ را اعلام کرد. متوسط قیمت فروش هر مترمربع یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۵۶ میلیون و ۵۹۷ هزار ريال بوده که نسبت به فصل قبل ۴۳.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵۷.۱ درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۹۲ میلیون و ۳۶۹ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۵ میلیون و ۹۷۱ هزار ريال در منطقه ۲۰ بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰ میلیون ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۹۷ میلیون و ۸۸۵ هزار ريال در منطقه ۱ بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۸ با ۸.۱ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۱ با ۰.۸ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۳ هزار ريال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۲.۶ درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده در حدود ۷۸ میلیون و ۶۱۴ هزار ريال در منطقه ۱ و کمترین آن در حدود ۱۸ میلیون و ۵۲۹ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۰۸ میلیون و ۳۳۳ هزار ريال در منطقه ۲ بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهردار تهران، منطقه ۵ با ۱۱.۷ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۹ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.
متوسط مبلغ اجازه ماهانه
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۳ هزار و ۷۷۷ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸.۴ درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده ۲۴۰ هزار و ۴ ریال در منطقه ۱ و کمترین آن ۸۰ هزار و ۴۱۰ ريال در منطقه ۱۹ بوده است.
تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۰ هزار ريال در منطقه ۱۵ و حداکثر ۸۳۷ هزار و ۹۳۱ ريال در منطقه ۱ بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۳.۵ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*