خانه / بورس و سهام / کسب ۲۰۹ میلیارد ریالی سود انباشته “شپارس”

کسب ۲۰۹ میلیارد ریالی سود انباشته “شپارس”

شرکت بین المللی محصولات پارس در نیمه نخست سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 93 مبلغ 314 میلیارد و 619 میلیون ریال‌ درآمد حاصل فروش داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده فروش کسر شد و سود ناخالص دوره به 14 میلیارد و 95 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره هزینه های اداری،عمومی کسر شد و با اضافه شدن درآمدهای عملیاتی به آن مبلغ 8 میلیارد و 625 میلیون ریال‌ سود عملیاتی دوره بدست آمد.

از سود عملیاتی این شرکت هزینه های مالی کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و معادل 17 میلیارد و 727 میلیون ریال زیان خالص دوره محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 177 ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داده شد.

از زیان خالص دوره سود انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 209 میلیارد و 498 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*