خانه / بورس و سهام / تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران با نماد “شفن”

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران با نماد “شفن”

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ 8/2/77 تاسیس شده است . فعالیت این شرکت در زمینه احداث ، راه اندازی و بهره برداری واحدهای متانول ، اسید استیک و منواکسید کربن به منظور صادرات، استفاده در صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی می باشد

محصولات شرکت متانول ،اسید استیک،منوکسید کربن و هیدروژن می باشد که مهمترین آنها متانول می باشد.متانول 75 درصد از وزن تولید و حدودا 84 درصد از کل مبلغ فروش شرکت را تشکیل می دهد که عمده آن نیز صادراتی ست.شایان ذکر است محصول اسید استیک شرکت نیز از همین محصول متانول تولید شده و به فروش می رسد.

پوشش خوب تولید در سه ماهه و ثبت رکورد تولید ماهانه نشان از استارت شرکت برای ثبت سالی درخشان می باشد.شایان ذکر است رکورد تولید ماهانه سه محصول متانول، اسید استیک و منواکسیدکربن تیر امسال در شرکت پتروشیمی فن آوران شکسته شد. این رکورد بیشترین مقدار تولید در یک ماه  از ابتدای راه اندازی مجتمع پتروشیمی فن آوران تاکنون بوده است.ماه گذشته واحد متانول با تولید ٨٧٨١٠ تن، واحد منواکسید کربن با تولید ١٠٠١٢ تن و واحد اسید استیک با تولید ١٤٢٤٣ تن محصول توانستند رکورد تولید را در این شرکت ارتقا دهند که در ١٠ سال گذشته بی سابقه بوده است.می توان امیدوار بودکه با استمرار روند موفق تولید و در صورت عدم قطعی ناخواسته گاز خوراک در فصول سرد سال، بتوان رکورد حائز اهمیتی را در تولید سالانه شرکت ثبت کند

قصد داریم در گزارش پیش رو بدون تغییر در میزان تولید محصولات و مشابه با آنچه در بودجه دیده می شود ، به برآورد سود هر سهم شرکت در سال جاری بپردازیم.

جدول زیر مقایسه میزان تولید و فروش و مبلغ فروش و نرخ های فروش سال 92 با بودجه 93 را نشان می دهد

 

شرح

واحد

واقعی

سال 92

بودجه 

93

درصد تغییر

مقدار 

تولید

متانول

هزارتن

771

900

17%

اسید استیک

هزارتن

115

130

13%

منواکسیدکربن

هزارتن

86

95

10%

هیدروژن

هزارتن

52

64

23%

جمع

 

1,024

1,189

16%

مقدار

 فروش

متانول

هزار تن

صادراتی

549

صادراتی

659

20%

داخلی

155

داخلی

170

10%

اسید استیک

هزار تن

122

130

7%

منواکسیدکربن

هزار تن

4

5

25%

هیدروژن

هزار تن

52

64

23%

جمع

هزار تن

882

1,028

17%

مبلغ فروش

متانول

میلیون ریال

صادراتی

7,012,557

صادراتی

7,043,568

0%

داخلی

1,393,135

داخلی

1,451,368

4%

اسید استیک

میلیون ر

1,598,742

1,447,810

-9%

منواکسیدکربن

میلیون ر

12,836

26,261

105%

هیدروژن

میلیون ر

33,246

49,466

49%

جمع

میلیون ر

10,050,515

10,018,473

0%

نرخ

 فروش

متانول

ریال/کیلو

صادراتی

12,773

صادراتی

10,688

-16%

داخلی

8,988

داخلی

8,537

-5%

اسید استیک

ریال/کیلو

13,104

11,137

-15%

منواکسیدکربن

ریال/کیلو

3,209

5,252

64%

هیدروژن

ریال/کیلو

639

773

21%

 

 

شرح

سه ماهه

واقعی

اول 93

پیش بینی 9 ماهه باقی مانده از سال(توسط شرکت)

برآورد 9 ماهه باقی مانده از سال(1)

برآورد 9 ماهه باقی مانده از سال(2)

برآورد ک

ارشناسی 93(1)

برآورد

کارشناسی 93(2)

مقدار

متانول

صادراتی

166

صادراتی

493

صادراتی

493

صادراتی

493

صادراتی

659

صادراتی

659

داخلی

43

داخلی

127

داخلی

127

داخلی

127

داخلی

170

داخلی

170

اسید استیک

26

104

104

104

130

130

co2

2

3

3

3

5

5

هیدروژن

18

46

46

46

64

64

جمع

255

773

773

773

1,028

1,028

مبلغ

متانول

صادراتی

1,819,835

صادراتی

5,223,733

صادراتی

5,807,540

صادراتی

6,113,200

صادراتی

7,627,375

صادراتی

7,933,035

داخلی

359,126

داخلی

1,092,242

داخلی

1,141,476

داخلی

1,141,476

داخلی

1,500,602

داخلی

1,500,602

اسید استیک

383,820

1,063,990

1,768,000

1,768,000

2,151,820

2,151,820

co2

8,618

17,643

17,643

17,643

26,261

26,261

هیدروژن

22,368

27,098

57,178

57,178

79,546

79,546

جمع

2,593,757

7,424,716

8,791,837

9,097,497

11,385,604

11,691,264

نرخ

متانول

صادراتی

10,963

صادراتی

10,596

صادراتی

11,780

صادراتی

12,400

صادراتی

11,574

صادراتی

12,038

داخلی

8,352

داخلی

8,600

داخلی

8,988

داخلی

8,988

داخلی

8,827

داخلی

8,827

اسید استیک

14,762

10,231

17,000

17,000

16,552

16,552

co2

4,309

5,881

5,881

5,881

5,252

5,252

هیدروژن

1,243

589

1,243

1,243

1,243

1,243


در جدول بالا مقدار فروش محصولات در نه ماهه باقی مانده از سال را مطابق با آنچه که خود شرکت پیش بینی نموده است لحاظ کرده ایم.

شرکت متانول خود را در سه ماهه اول واقعی در هر تن با نرخ 339 دلار و دلار 3232 تومان فروخته است و برای 9 ماه باقی مانده از سال متانول را 400 دلار و دلار را 2650 تومان لحاظ کرده است.معمولا و طبق آنچه که در سال های قبل هم مشاهده کرده ایم نرخ متانول در نیمه دوم سال و با افزایش سرما با افزایش روبرو می شود و به نظر می رسد امسال هم شاهد رشد خوبی در نرخ متانول باشیم.با رعایت احتیاط برای 9 ماه باقی مانده از سال دو نرخ 380 و 400 دلار را برای متانول لحاظ کرده و نرخ تسعیر ارز را هم 3100 تومان در نظر گرفته ایم.همانطور که مشاهده می کنید :

در حالت اول : با متانول 380 دلاری و دلار 3100 تومانی می تواند به فروش 1138 میلیارد تومانی

در حالت دوم: با متانول 400 دلاری و دلار 3100 تومانی میتواند به فروش 1169 میلیارد تومانی دست یابد.بودجه شرکت حدودا 1000 میلیارد تومان می باشد

شایان ذکر است نرخ اسید استیک در برآورد مذکور همان نرخی صادراتی شرکت یعنی 558 دلار لحاظ شده است و نرخ فروش متانول داخلی را نیز همانند نرخ سال 92 در نظر گرفته ایم.


بررسی بهای تمام شده :


حدودا 53 درصد از بهای تمام تمام شده شرکت مربوط به مواد مستقیم ( مصرف گاز طبیعی  و گاز سوخت به همراه دی اکسید کربن) می باشد.افزایش نرخ گاز طبیعی به 13 سنت و گاز سوخت به 132 تومان در هر متر مکعب باعث رشد چشمگیر بهای تمام شده شرکت در سال 93 نسبت به سال 92 شده است.

در جدول زیر ترکیب مواد مستقیم مصرفی ( گاز طبیعی ،سوخت و دی اکسید کربن ) نشان داده شده است.نرخ خرید گاز طبیعی در سه ماهه اول واقعی 93 مبلغ 3745 ریال  نرخ گاز سوخت 1449 ریال در هر متر مکعب بوده است و برای 9 ماه آتی نیز همین نرخ ها توسط شرکت در نظر گرفته شده است.

ما در این گزارش برای برآورد نرخ های 9 ماه آتی سال مالی ،نرخ گاز طبیعی را همان نرخ مصوب یعنی  3745 ریال و نرخ سوخت را نرخ 1320 ریال لحاظ می کنیم.نرخ سوخت اخیرا 132 تومان تصویب شد.

اما دی اکسید کربن شرکت از مارون تهیه می شود .در مجمع شرکت که در تاریخ 18 تیر ماه سال جاری برگزار شد عنوان شد که هر تن دی اکسید کربن را 27.5 دلار ( با دلار مبادلاتی) یعنی 729 ریال در هر کیلو خریداری می کند که ما نیز در برآورد خود همین نرخ را لحاظ کرده ایم.بر همین اساس و در کل مبلغ مواد مستقیم برآوردی ما از مبلغ بودجه 27.1 میلیارد تومان بیشتر خواهد شد

 

 


شرح

واحد

واقعی سال 92

بودجه 93

سه ماهه اول سال 93

پیش بینی 9 ماهه آتی توسط شرکت

 برآورد 9 ماهه آتی

برآورد 93

مقدار مصرف

گاز طبیعی

م – متر مکعب

651

748

210

538

538

748

گاز سوخت

م – متر مکعب

– 

271

75

196

196

271

 دی اکسید کربن

هزار تن

190

233

55

178

178

233

مبلغ مصرف

گاز طبیعی

میلیون ریال

828,262

2,803,011

786,532

2,016,479

2,016,479

2,803,011

گاز سوخت

میلیون ریال

– 

392,427

108,639

283,788

258,720

367,359

دی اکسید کربن

میلیون ریال

115,760

141,563

24,601

116,962

129,762

154,363

جمع

میلیون ریال

944,022

2,944,574

811,133

2,133,441

2,404,961

3,216,094

نرخ مصرف

گاز طبیعی

واحد/ریال

1272

3,747

3,745

3,748

3,748

3,747

گاز سوخت

واحد/ریال

– 

1,448

1,449

1,448

1,320

1,356

دی اکسید کربن

واحد/ریال

609

608

447

657

729

663


 

صورت سود و زیان:


شرح

واحد

واقعی سال 92

بودجه 93

سه ماهه واقعی اول 93

برآورد 93(1)

برآورد 93(2)

فروش

میلیون ریال

10,050,515

10,018,473

2,593,757

11,385,604

11,691,264

بهای تمام شده کالای فروش رفته

میلیون ریال

-2,479,043

-5,497,016

-1,257,889

-5,768,536

-5,768,536

سود (زیان) ناخالص

میلیون ریال

7,571,472

4,521,457

1,335,868

5,617,068

5,922,728

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

میلیون ریال

-1,401,849

-1,627,279

-693,194

-1,627,279

-1,627,279

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)عملیاتی

میلیون ریال

-746,089

139,110

103,808

139,110

139,110

سود (زیان) عملیاتی

میلیون ریال

5,423,534

3,033,288

746,482

4,128,899

4,434,559

هزینه های مالی

میلیون ریال

-52,424

-453,809

-68,916

-453,809

-453,809

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

میلیون ریال

1,112,796

1,604,792

526,381

1,604,792

1,604,792

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

میلیون ریال

32,353

34,255

25,986

34,255

34,255

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

میلیون ریال

6,516,259

4,218,526

1,229,933

5,314,137

5,619,797

مالیات

میلیون ریال

0

0

0

0

0

سود خالص

میلیون ریال

6,516,259

4,218,526

1,229,933

5,314,137

5,619,797

سرمایه

میلیون ریال

950,000

950,000

950,000

950,000

950,000

EPS

ریال

6,859

4,441

1,295

5,594

5,916

 

 

همانطور که ملاحظه می کنید بدون تغییر در میزان تولید و فروش بودجه سال 93 و در دو سناریو :

در حالت اول : متانول 380 دلاری و دلار 3100 تومانی

حالت دوم: با متانول 400 دلاری و دلار 3100 تومانی

شرکت می تواند سود هر سهم 444 تومانی خود را به 559 تا 591 تومان هم افزایش دهد و با تعدیل مثبت 29 تا 33 درصدی همراه شود. با این حال این سود از سود سال 92 شرکت کمتر خواهد بود.

شایان ذکر است در برآورد فوق هزینه های عمومی و اداری که هزینه های حمل نیز در آن گنجانده شده است را بدون تغییر نسبت به بودجه در نظر گرفته ایم.میانگین نرخ حمل متانول و اسید استیک صادراتی شرکت 60 دلار می باشد

پرشین تحلیل

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*