خانه / بورس و سهام / انتشار عملکرد سه ماهه “تکشا”

انتشار عملکرد سه ماهه “تکشا”

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی در دوره سه ماهه نخست امسال با اختصاص 62 ریال سود به ازای هر سهم معادل 16 درصد از پیش بین یهایش را پوشش داد.

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 را در اسفن ماه 91 به صورت حسابرسی شده و همچنین در تیر ماه امسال نیز مبلغ 397 ریال اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه نخست سال با اختصاص 62 ریال سود به ازای هر سهم معادل 16 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

بر اساس این گزارش هیات مدیره این شرکت در نظر دارد برای سال مالی 92 میزان 70 درصد از سود خالص را جهت تقسیم به مجمع پیشنهاد کند.

“تکشا” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 91 را برای نخستی بار مبلغ 354 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 366 ریال اعلام کرده بود که مطابق اطلاعات واقعی 12 ماهه حسابرسی نشده و مطابق اطلاعات حسابرسی شده مبلغ 728 ریال محقق شده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*