خانه / بورس و سهام / اخبار و گزارش مالی 18 شرکت بورسی

اخبار و گزارش مالی 18 شرکت بورسی

* مجمع لخانه به حدنصاب نرسید و تشکیل نشد.

*در گروه قندی هم قمرو افزایش سرمایه اش به ثبت رسید.

*زنجان 30 مردادماه مجمع دارد.

*صدرا هم در گزارش سال مالی 92 مبلغ 2944 ریال زیان محقق کرد.

*سیمان سبزوار هم در گزارش 6 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 92 مبلغ 278 ریال *زیان محقق کرده در حالیکه مدت مشابه سال قبل سوداور بوده است.

*فروم هم 28 مردادماه مجمع دارد.

*مجمع فاذر به حدنصاب نرسید و تشکیل نشد.

*وپترو 28 مرداد به مجمع می رود.

*مجمع بانک حکمت بدلیل به حد نصاب نرسیدن ، برگزار نشد.

*شبریز برای سال مالی 92 مبلغ 4689 ریال سود برای هر سهم محقق کرد و مبلغ 4400 ریال سود نقدی به هر سهم تخصیص داد.

*سازه پویش همدر گزارش سه ماهه منتهی به 31 خردادماه 93 مبلغ645 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 62 درصد رشد دارد.

*بپاس افزایش سرمایه 25 درصدی دارد. مجمع شرکت 26 مرداد است.

*فجام در گزارش 12 ماهه 92 مبلغ 797 ریال سود برای هر سهم محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال 91 حدود 68 درصد رشد داشته است.

*سیدکو در گزارش 12 ماهه حسابرسی شده 92 مبلغ 463 ریال سود محقق کرد و به هر سهم 256 ریال سود نقدی داد.

*شپترو افزایش سرمایه 294 درصدی را از محل اورده و مطالبات تصویب کرد.

*مجمع فوق العاده غگل برای افزایش سرمایه که قرار بود 22 مردادماه برگزار شود، لغو شده است.

*شرکت شیمیایی ره اورد تامین که زیر مجموعه تیپیکو می باشد برای سال مالی 92 مبلغ 7548 ریال سود برای هر سهم محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد رشد داشته است.

*افزایش سرمایه تکنو به ثبت رسید.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*