خانه / بورس و سهام / فرابورسی‌هایی که به پول نزدیک ترند

فرابورسی‌هایی که به پول نزدیک ترند

سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته‌شده در فرابورس ایران در تاریخ 31 خرداد ماه 92 اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای ابلاغیه ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته شده در بورس ها و بازار خارج بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 11 مرداد 89، درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران در تاریخ 31 خرداد 92 را اعلام کرد.
در این جدول که 48 شرکت فعال در فرابورس به ترتیب نقدشوندگی لیست شده اند، پنج شرکت دارای درصد سهام شناور آزاد بالای 50 درصد، دو شرکت دارای درصد سهام شناور بین 40 تا 50 درصد، 6 شرکت سهام شناور بین 20 تا 40 درصد و 13 شرکت سهام شناور بالای 10 درصد دارند.
این در حالی است که سهام شناور 17 شرکت تک رقمی است و پنج شرکت نیز سهام شناوری ندارند.
بر این اساس، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، با 100 درصد سهام شناور آزاد در آخرین روز خرداد ماه92، به عنوان نقد شونده ترین سهام در میان شرکت های فرابورسی انتخاب شد.
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، با 83.91 درصد سهام شناور در رتبه دوم قرار دارد.
رتبه سوم جدول نقدشونده ترین سهام شرکت های فرابورسی به بانک دی اختصاص دارد. سهام شناور این شرکت در پایان خرداد ماه 57.11 درصد بود.
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان هم با 58.69 درصد سهام شناور آزاد و 56.68 درصد سهام شناور با احتساب ضریب شناوری در رده چهارم قرار دارد. بانک گردشگری با 73.69 درصد سهام شناور آزاد در رده پنجم قرار دارد. درصد سهام شناور با احتساب ضریب شناوری برای این شرکت 51.58 درصد است.
صنایع فولاد آلیاژی یزد هم دارای 49.53 درصد سهام شناور است که جایگاه ششم را به خود اختصاص داده است.
رتبه های هفتم و هشتم جدول نقد شونده ها هم به ترتیب به شرکت های بیمه پاسارگاد و فراورده های غذایی و قند چهارمحال اختصاص دارد. درصد سهام شناور این دو شرکت به ترتیب 46.70 و 38.44 درصد است.
سرمایه گذاری مسکن تهران هم در این جدول در ردیف نهم قرار گرفته است. این شرکت دارای 27 درصد سهام شناور آزاد است.
جایگاه دهم نیز با 23.20 درصد سهام شناور آزاد به آ س پ اختصاص دارد.
در مقابل پنج سهم بانک ایران زمین، سیمان لارسبزوار، پالایش نفت لاوان، بیمه دی و گسترش سرمایه گذاری ایرانیان هیچ سهم شناوری نداشته و در انتهای جدول جا گرفتند.
یادآور می شود سهام شناور اعلام شده با احتساب ضریب شناوری (عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از 0001/0 تعداد سهام ناشر است بر نصف روزهای معاملاتی آن دوره و حداکثر معادل یک می‌باشد) محاسبه شده است. شروع دوره مالی برای تمامی شرکت ها، به جزء عرضه شده طی دوره که متناسب با روز عرضه تا آخر دوره محاسبه شده است- از تاریخ اول تیر 91 تا 31 خرداد 92 در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است، در صورتی که مجموع درصد سهام شرکت‌های مذکور بالای 5 درصد شده باشد به عنوان سهام مدیریتی محاسبه شده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*