خانه / بورس و سهام / تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام بانکی در بورس

تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام بانکی در بورس

در نشست مشترک مدیران عامل بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر مسئولان ارشد بازار سرمایه، فعالان نظام بانکی از برنامه مشترک بانک ها برای تأسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام بانکی در بورس خبر دادنـد.

در این نشست که به منظور بررسی وضعیت صنعت بانکداری در بازار سرمایه در محل سازمان بورس تشکیل شد، بانک های حاضر در جلسه همچنین ضمن استقبال از برنامه دولت برای متعادل سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم، پیشنهاداتی را درخصوص اجرای بهینه این تصمیم مطرح کردند.
پیگیری جدی نهاد ناظر بازار پول و سایر دستگاه های ذیربط در موضوع ساماندهی موسسات پولی غیرمجاز، تعدیل در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و ساماندهی بازار بین بانکی و حضور بانک مرکزی در نقش تسهیل کننده مبادلات در این بازار از جمله پیشنهاداتی بود که در راستای اجرای مطلوب برنامه تعدیل نرخ سود بانکی از سوی مدیران ارشد بانک های حاضر در بورس مطرح و قرار شد این پیشنهادات برای بررسی بیشتر به بانک مرکزی ارسال شود.
بر اساس این گزارش؛ رفع ابهامات مربوط به مقررات سرمایه گذاری بانک ها نیز از دیگر مواردی بود که مدیران ارشد نظام بانکی در این نشست مطرح کردند که بر این اساس، پیشنهاد شد آن دسته از سرمایه گذاری ها که در راستای زنجیره ارزش بانک هاست (مثل سرمایه گذاری در بیمه، لیزینگ و…) همچنان حفظ و از شمول الزام واگذاری سرمایه گذاری های بانک ها خارج شود.
همچنین مدیران ارشد نظام بانکی در این نشست با بیان اینکه برخی از سهامی که در حال حاضر در مالکیت بانک ها قرار دارد، بابت رد دیون از سوی دولت به بانک ها واگذار شده است، از واگذاری این سهام در راستای کاهش میزان سرمایه گذاری بانک ها استقبال و آن را اقدامی مؤثر در جهت ارتقاء عملکرد نظام بانکی ارزیابی کردنـد.
تعیین نسبت بهینه دارایی ثابت به سرمایه، با توجه به افزایش سرمایه بانک ها و نیز تسهیل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای نظام بانکی، در چارچوب مقررات صندوق از دیگر مواردی بود که در این نشست، مطرح شد.
لزوم بازنگری در مقررات مربوط به اشخاص مرتبط به گونه ای که امکان تأمین سرمایه بانک ها ازطریق بازار سرمایه و توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد، از دیگر درخواست های فعالان صنعت بانکی در این نشست بود.
همچنین در پایان این نشست مقرر شد مجموعه پیشنهادات فعالان صنعت بانکی حاضر در بازار سرمایه پس از جمع بندی، برای بررسی بیشتر و تصمیم گیری به مراجع ذیربـط ارسال شود.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*