خانه / بورس و سهام / تعدیل مثبت “وبملت”

تعدیل مثبت “وبملت”

بانک ملت با سرمایه ای معادل 3 هزار و310 میلیارد تومان در گزارش هیئت مدیره خود برای مجمع عمومی خبر از سود 444 ریالی برای هر سهم در سال مالی 91 داده که در مقایسه با صورتهای مالی حسابرسی نشده (مبلغ 323 ریال) 37 درصد تعدیل مثبت داشته است.
“وبملت” که در عملکرد سال مالی 91 در مقایسه با سال مالی قبل از افزایش 30 درصدی درآمد عملیاتی، 5 درصدی سود عملیاتی ، 132 درصدی درآمد غیر عملیاتی و 110 درصدی سود خالص پس از کسر مالیات برخوردار بوده اعلام کرده که حدأقل مبلغ 44 ریال سود نقدی به هر سهم خود پرداخت نماید

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*