خانه / بورس و سهام / صنعت بانک و موسسات اعتباری مورد اقبال سهام داران حقوقی

صنعت بانک و موسسات اعتباری مورد اقبال سهام داران حقوقی

بررسی این معاملات نشان می دهد از مجموع خریدهای انجام شده، چهار میلیارد و 965 میلیون و 512 هزار و 777 سهم به ارزش 11 هزار و 800 میلیارد و 965 میلیون و 512 هزار و 777 سهم به ارزش 11 هزار و 800 میلیارد و 477 میلیون و 804 هزار و 374 ریال در 242 هزار و 984 نوبت به نام سهام داران حقیقی ثبت شده است.

سهامداران حقوقی نیز در مرداد امسال در پنج هزار و 410 نوبت، 6 میلیارد و 358 میلیون و 820 هزار و 271 سهم را به ارزش 19 هزار و 483 میلیارد و 240 میلیون و 136 هزار و 108 ریال خریداری کردند.

همچنین میزان فروش ها نشان می دهد که سهام داران حقیقی پنج میلیارد و 79 میلیون و 345 هزار و 345 سهم را به ارزش 12 هزار و 497 میلیارد و 814 میلیون و 831 هزار و 549 ریال فروختند و تعداد 6 میلیارد و 244 میلیون و 987 هزار و 703 سهم از توسط سهام داران حقوقی فروخته شد. ارزش معاملات سهام داران حقوقی نیز به بیش از 18 هزار و 785 میلیارد و 903 میلیون ریال رسید.

افزون بر این؛ از میان صنایع بورسی، سهام داران حقیقی بیشترین حجم خرید را د رمرداد امسال بر روی سهام شرکت های حاضر در گروه خودور و ساخت قطعات و سرمایه گذاری ها داشته اند. در این دو صنعت بیش از یک میلیارد سهم طی مرداد خریداری شده است. بیشترین ارزش خرید سهام داران حقیقی هم بر روی محصولات شیمیایی به مبلغ یک هزار و 273 میلیارد و 633 میلیون ریال ثبت شد.

حقوقی ها هم بیشترین میزان خرید را در این مدت بر روی صنعت بانک ها و موسسات اعتباری با ثبت یک میلیارد و 376 میلیون و 778 هزار و 357 سهم ثبت کرده اند. بیشترین ارزش خرید برای این گروه از سهام داران هم برای صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی ثبت شد. در این دو صنعت، ارزش معاملات از سه هزار میلیارد ریال فراتر رفت.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*