خانه / بورس و سهام / ابلاغ کارمزد معاملات واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

ابلاغ کارمزد معاملات واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

سازمان بورس و اوراق بهادار سقف کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مختلف در بورس و فرابورس ابلاغ شد.

به گزارش (سنا)، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: هیات مدیره سازمان بورس، سقف کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و فرابورس را جهت اجرا ابلاغ کرد.

ایوب باقرتبار ادامه داد: کارمزد کارگزاران در معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام 0.008 است که 0.004 کارمزد خرید و 0.004 کارمزد فروش تعیین شده است. البته حداکثر مبلغ کارمزد خرید 200 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش نیز 200 میلیون ریال تعیین شده است.

وی اظهار داشت: کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد در معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام، در خرید 0.00032 و در فروش 0.00048 تعیین شده که در مجموع 0.0008 می شود. حداکثر مبلغ کارمزد خرید 160 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش 240 میلیون ریال است.

باقر تبار اضافه کرد: در این ابلاغیه، کارمزد شرکت سپرده گذاری در معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام، در خرید 0.00012 و در فروش 0.00048 درصد و حداکثر مبلغ کارمزد خرید 160 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش 240 میلیون ریال است.

وی خاطرنشان کرد: کارمزد شرکت مدیریت فناوری نیز در خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام، 0.0001 درصد و در فروش 0.00015 درصد خواهد بود. در عین حال، حداکثر مبلغ کارمزد خرید 80 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش 120 میلیون ریال تعیین شده است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط، ابراز داشت: جمع کارمزد کارگزاران در خرید و فروش 0.004 درصد، کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد، 0.0004 درصد، کارمزد شرکت سپرده گذاری در خرید و فروش 0.00015 درصد و کارمزد شرکت مدیریت فناوری 0.000125 درصد تعیین شده است.

وی افزود: حداکثر مبلغ کارمزد خرید 200 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش نیز برای کارگزاران 200 میلیون ریال است. همچنین در کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران و همچنین شرکت سپرده گذاری، حداکثر مبلغ کارمزد خرید 160 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش 240 میلیون ریال، در کارمزد شرکت مدیریت فناوری، حداکثر مبلغ کارمزد خرید 80 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش 120 میلیون ریال تعیین شده است.

باقرتبار تصریح کرد: در خصوص کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز جمع کارمزد کارگزاران 0.0016 درصد، کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد 0.00016 درصد، کارمزد شرکت سپرده گذاری 0.00006 درصد و کارمزد شرکت مدیریت فناوری 0.00005 درصد تعیین شده است.

وی یادآور شد: در این نوع معاملات، حداکثر مبلغ کارمزد خرید 200 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش نیز برای کارگزاران 200 میلیون ریال است. همچنین در کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران و همچنین شرکت سپرده گذاری، حداکثر مبلغ کارمزد خرید 160 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش 240 میلیون ریال، در کارمزد شرکت مدیریت فناوری، حداکثر مبلغ کارمزد خرید 80 میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش 120 میلیون ریال تعیین شده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*