خانه / آخرین اخبار / خانواده‌های ایرانی در سال ۸۲ چقدر خرج تحصیل، تفریح، رستوران و درمان می‌کردند، در سال ۹۲ چقدر؟

خانواده‌های ایرانی در سال ۸۲ چقدر خرج تحصیل، تفریح، رستوران و درمان می‌کردند، در سال ۹۲ چقدر؟

خانواده های شهری ایرانی در سال ۸۲ به ترتیب ۲۳۴ هزار تومان، ۱۶۲ هزار تومان، ۷۸ هزار تومان و ۱۰۴ هزار تومان برای بهداشت، تفریح، تحصیل و رستوران و هتل خرج می‌کردند که این رقم در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۶۵۴ هزار تومان، ۴۹۸ هزار تومان و ۵۸۵ هزار تومان رسیده است.

محمدحسین نجاتی:بانک مرکزی همه ساله نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران را منتشر می کند. بررسی ای که نشان می دهد خانواده های شهری در ایران چگونه بودجه سالانه خود را خرج می کنند و بیشترین هزینه های سالانه خانواده های ایرانی مربوط به چه مواردی است. حالا بانک مرکزی به تازگی خلاصه نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۹۲ را منتشر کرده است.

در این بررسی کل هزینه ناخالص خانوار شهری در ۱۲ مورد: خوراکیها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه طبقه بندی شده است.

در این میان آنچه که ابعاد اجتماعی تری برای یک زندگی در محیط شهری را دارد،خرج تحصیل، تفریح، هتل و رستوران و بهداشت و درمان است. براساس گزارش بانک مرکزی خانواده های شهری در کشور سالانه۴۹۸ هزار تومان خرج تحصیل، ۶۵۴ هزار تومان خرج تفریح و امور فرهنگی، ۵۸۵ هزار تومان خرج رستوران و هتل و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف بهداشت و درمان خود می کنند. برپایه این گزارش ۱٫۸ دهم درصد از هزینه های خانواده ها صرف تحصیل، ۲٫۳ درصد صرف تفریح و امور فرهنگی، ۲٫۱ درصد صرف رستوران و هتل و ۵٫۶ درصد صرف بهداشت و درمان می شود که تمامی این موارد به ترتیب با ۱۸٫۳، ۲۹٫۲، ۲۹٫۱ و ۳۵٫۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده اند.

در جدول زیر شرح کامل هزینه های ناخالص سالانه یک خانوار شهری و درصد رشد آن را بخوانید

ردیفعنوانهزینه ناخالص سالانه به توماندرصد توزیعدرصد تغییر نسبت به سال قبل
کل هزینه ناخالص۲۸۴۴۶۲۳۳۱۰۰۳۱٫۴
۱خوراکیها و آشامیدنیها۷۴۷۲۳۶۱۲۶٫۳۳۱٫۵
۲دخانیات۱۱۷۷۵۹۲۰٫۴۳۶٫۳
۳پوشاک و کفش۱۳۱۴۹۱۸۴٫۶۳۳٫۶
۴مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها۹۷۰۷۳۸۱۳۴٫۱۳۶٫۴
۵لوازم اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه۱۱۹۲۳۴۸۴٫۲۲۳٫۶
۶بهداشت و درمان۱۶۰۲۱۲۲۵٫۶۳۵٫۱
۷حمل و نقل۲۴۲۹۸۹۴۸٫۵۱۹٫۲
۸ارتباطات۵۷۳۰۴۸۲٫۰۲۹٫۸
۹تفریح و امور فرهنگی۶۵۴۸۸۷۲٫۳۲۸٫۲
۱۰تحصیل۴۹۸۹۸۴۱٫۸۱۸٫۳
۱۱رستوران و هتل۵۸۵۶۹۵۲٫۱۲۹٫۱
۱۲کالاها و خدمات متفرقه۲۲۹۶۹۹۹۸٫۱۲۹٫۷

مقایسه هزینه های سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲

مقایسه هزینه های سالانه خانواده های شهری در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ نشان دهنده سیر پیشرونده تورم و تاثیر آن بر کیفیت زندگی مردم است. در سال ۱۳۸۲ یک خانواده شهری سالانه برای تفریح و امور فرهنگی ۱۶۲ هزار تومان خرج می کرد، که این رقم حالا براساس جدید ترین گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ به ۶۵۴ هزار تومان رسیده است. همچنین یک خانواده شهری در سال ۱۳۸۲ ، ۲۳۴ هزار تومان برای بهداشت و درمان خرج می کردند که در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

از طرف دیگر هزینه ناخالص سالانه در سال ۱۳۸۲ رستوران و هتل برای یک خانواده شهری ۱۰۴ هزار تومان بود که این رقم به ۵۸۵ هزار تومان رسیده است و در اخر اینکه یک خانواده شهری در سال ۱۳۸۲ ، ۷۸ هزار تومان برای تحصیل هزینه می کرد که حالا در سال ۱۳۹۲ این رقم به ۴۹۸ هزار تومان رسیده است. در جدول و ۴ نمودار زیر میزان رشد این هزینه ها طی ۱۰ سال اخیر را بخوانید.

در جدول زیر میزان رشد هزینه های ناخالص بهداشت و درمان،تفریح و امور فرهنگی،تحصیل و رستوران و هتل در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ را بخوانید؛

ردیفعنوانهزینه ناخالص سالانه در سال ۱۳۸۲هزینه ناخالص سالانه در سال ۱۳۹۲
۱بهداشت و درمان۲۳۴ هزار تومانیک میلیون ۶۰۰ هزار تومان
۲تفریح و امور فرهنگی۱۶۲ هزار تومان۶۵۴ هزار تومان
۳تحصیل۷۸ هزار تومان۴۹۸ هزار تومان
۴رستوران و هتل۱۰۴ هزار تومان۵۸۵ هزار تومان

یک نظر ثبت شده

  1. تازه مسئولین عزیز میگند زود ازدواج کنید و تعداد بچه هاتونو زیاد کنید

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*