خانه / بورس و سهام / تحلیل بنیادی شرکت پارس‌ دارو با نماد “دپارس”

تحلیل بنیادی شرکت پارس‌ دارو با نماد “دپارس”

آلمان، به عنوان نخستین (BAYER A.G) شرکت بایر فارما ایران در سال ۱۳۳۹ توسط شرکت بایر آ.گ شعبه یک شرکت چند ملیتی دارویی در ایران تأسیس و در سال ۱۳۴۱ به بهره برداری رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ ، اداره شرکت های دارویی چند ملیتی از جمله بایر فارما ایران در تیر ۱۳۵۹ به مدیران منتخب دولت واگذار گشته و شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران، تحت نام پارس دارو (سهامی خاص) قرار گرفت.

در سال ۱۳۶۳ طی موافقتی که بین سازمان صنایع ملی ایران و۷۶ درصدی شرکت بایر به سازمان صنایع ملی ایران / شرکت بایر آ.گ آلمان صورت پذیرفت، مالکیت ۲۵ انتقال یافت. سرمایه گذاری ۶۴ درصدی در ساخت کارخانه داروسازی فارابی در اصفهان و بهره برداری از آن در سال ۱۳۷۳ ، موفقیت شایان توجهی برای حفظ و ارتقاء وضعیت مالی شرکت بوده است. شرکت توانست در سال ۱۳۷۴ با تغییر وضعیت از سهامی خاص به سهامی عام، وارد بورس اوراق بهادار تهران شود.

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۵ میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به مبلغ ۷۰۰۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. شرکت به تازگی پیگیر مجوز افزایش سرمایه سنگین دیگری است که درصد دقیق آن مشخص نیست ولی با توجه به سرمایه اندکی که نسبت به فروش خود دارد میتواند مثبت ارزیابی شود. شایان ذکر است شرکت بالغ بر ۵٫۵ برابر سرمایه ۷ میلیارد تومانی خود یعنی ۳۸ میلیارد تومان سود انباشته دارد که میتواند منبع خوبی برای افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی آن باشد.

سهامداران عمده شرکت نیز به شرح زیر می باشند:

مجمع شرکت پارس‌ دارو سود سهام شرکت پارس‌ دارو تحلیل شرکت پارس‌ دارو تحلیل بورس تحلیل بنیادی سهام اخبار بورس

EPS و DPS چند سال اخیر

روند سودآوری شرکت در سال های اخیر صعودی بوده است که این روند در سال ۹۲ با توجه به افزایش محسوس نرخ دارو با جهش بسیاری خوبی همراه بوده است.برای سال جاری نیز با توجه به اختلاف نرخ فروش محصولات در سه ماهه واقعی با بودجه ۹ ماه پیش بینی شده آتی انتظار تعدیل عایدی سود شرکت را داریم ولی تعدیل سود شرکت همچون سال ۹۲ نخواهد بود.

مجمع شرکت پارس‌ دارو سود سهام شرکت پارس‌ دارو تحلیل شرکت پارس‌ دارو تحلیل بورس تحلیل بنیادی سهام اخبار بورس

بررسی تولید

مجمع شرکت پارس‌ دارو سود سهام شرکت پارس‌ دارو تحلیل شرکت پارس‌ دارو تحلیل بورس تحلیل بنیادی سهام اخبار بورس

پیش بینی سود

شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی جاری بر اساس عملکرد سه ماهه را ۶۶۲۴ ریال اعلام کرده است و در سه ماهه نیز ۱۵ درصد محقق کرده است که پوشش خوبی است چرا که در سه ماهه مشابه سال ۹۲ حدود ۷ درصد سود خود را پوشش داده بود و در سال جاری با رشدی ۱۲۰درصدی در سودآوری مواجه شده است. آن هم در سه ماهه نخست سال که معمولا فروش شرکتهای دارویی کمتر از دیگر فصول سال است.

شایان ذکر است بیش از نیمی از سود شرکت از سود تقسیمی زیرمجموعه هایش دفارا و پخش هجرت بدست می آید که در این مقطع از سال قابل شناسایی نمی باشد و دلیل پوشش پایین شرکت در سه ماهه اول هر سال همین است.

از نظر مقدار فروش نیز با توجه به پوشش معقول ۲۵درصدی در سه ماهه به نظر می رسد شرکت به راحتی به بودجه تولیدی خود دست یابد و حتی احتمال افزایش تولید و فروش با توجه به افزایش فروش در نیمه دوم سال نیز بالاست. با این پیش فرض برای بررسی سودآوری شرکت سه سناریو با مفروضات زیر در نظر گرفته شده است:

سناریو اول:

* مقدار فروش پیش بینی شده توسط شرکت را تغییری نداده ایم و همان مقادیر بودجه را لحاظ کرده ایم.

*نرخهای فروش شرکت را برای ۹ ماه باقیمانده از سال مالی معادل ۳ماهه واقعی بهار در نظر گرفته ایم.

* در بخش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز با توجه به اینکه بخش اعظم این سود متعلق به سهم داروسازی فارابی است که محصولاتی مشابه با خود دپارس دارد، افزایش فروش بواسطه افزایش نرخ و به تبع آن افزایش سودآوری معادل با خود دپارس لحاظ شده است.

سناریو دوم:

*مقدار فروش پیش بینی شده توسط شرکت را تغییری نداده ایم و همان مقادیر بودجه را لحاظ کرده ایم.

* نرخهای فروش شرکت را در ۳ ماهه تابستان معادل با ۳ ماهه بهار و با توجه به امکان اجازه افزایش نرخ به شرکتهای دارویی برای ۶ ماه باقیمانده از سال مالی یعنی نیمه دوم سال ۹۳، با ۱۰درصد رشد نسبت به نرخهای ۳ماهه واقعی بهار در نظر گرفته ایم.

* در بخش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز با توجه به اینکه بخش اعظم این سود متعلق به سهم داروسازی فارابی است که محصولاتی مشابه با خود دپارس دارد، افزایش فروش بواسطه افزایش نرخ و به تبع آن افزایش سودآوری معادل با خود دپارس لحاظ شده است.

سناریو سوم:

* مقدار فروش پیش بینی شده توسط شرکت را با توجه به اینکه فروش دارویی ها در فصول سرد سال بیشتر است محتاطانه و بصورت خطی چهار برابر ۳ماهه بهار که معمولاً فروش دارویی ها کمتر است در نظر گرفته ایم.

* نرخهای فروش شرکت را برای ۹ ماه باقیمانده از سال مالی معادل ۳ماهه واقعی بهار در نظر گرفته ایم.

*بهای تمام شده بواسطه افزایش مقداری فروش دستخوش تغییر میشود. حدود ۸۳ درصد بهای تمام شده شرکت متعلق به مواد مستقیم مصرفی(مواد اولیه) و ۱۷ درصد مربوط به دستمزد و سربار می باشد. بنابراین با توجه به این فرض که افزایش فروش مقداری شرکت تنها موجب افزایش مواد مستقیم مصرفی میشود به همین نسبت در این سناریو بهای تمام شده را بصورت خطی و چهار برابر ۳ ماهه اول سال جاری افزایش داده ایم.

* در بخش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز با توجه به اینکه بخش اعظم این سود متعلق به سهم داروسازی فارابی است که محصولاتی مشابه با خود دپارس دارد، افزایش فروش و به تبع آن افزایش سودآوری معادل با خود دپارس لحاظ شده است.

* در تمامی سناریوها هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی، خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی، هزینه های مالی، خالص درآمد(هزینه های) متفرقه و نرخ مالیات برابر با بودجه در نظر گرفته شده است.

جدول پیش بینی مقداری، ریالی و نرخهای فروش

در جدول صفحه بعدی به تفکیک مقادیر، نرخها و در نهایت مبالغ فروشی که با این نرخها و مقادیر بدست آمده، برای سال ۹۲، بودجه ۹۳، سه ماهه اول ۹۳ و سناریوهای اول و سوم برآوردی سال ۹۳ با جزئیات آورده شده است.

شایان ذکر است جزئیات سناریوی دوم به علت اینکه جدول بیش از حد بزرگ و شلوغ میشود، آورده نشده است و مبلغ فروش نهایی این سناریو در جدول سود و زیان نهایی قابل مشاهده است.

مجمع شرکت پارس‌ دارو سود سهام شرکت پارس‌ دارو تحلیل شرکت پارس‌ دارو تحلیل بورس تحلیل بنیادی سهام اخبار بورس
مجمع شرکت پارس‌ دارو سود سهام شرکت پارس‌ دارو تحلیل شرکت پارس‌ دارو تحلیل بورس تحلیل بنیادی سهام اخبار بورس

واردات و صادرات

۱۰۰ درصد فروش شرکت داخلی است. ۱۸ درصد از خرید مواد اولیه شرکت نیز وارداتی ست بنابراین تغییرات نرخ ارز تاثیر مهمی بر بهای تمام شده شرکت دارد.

شرکت در سه ماهه اول سال ۱۰۷۵۴۹۴ دلار واردات مواد اولیه داشته است که با نرخ دلار ۲۵۷۲۴ ریالی تسعیر شده است. این در حالی ست که نرخ تسعیر ارز در بودجه بر اساس عملکرد ۳ماهه نیامده است. بنابراین با توجه به کمبود اطلاعات در این زمینه نرخ ارز که در بهای تمام شده و مواد مستقیم شرکت بصورت مستقیم دخیل است در ماه های باقی مانده از سال مطابق عملکرد ۳ماهه شرکت فرض شده است.

با توجه به همه موارد گفته شده صورت سود و زیان شرکت را با توجه به مفروضات سناریوهای مختلف در صفحه بعد مشاهده مینمایید.

صورت سود و زیان پیش بینی شده

مجمع شرکت پارس‌ دارو سود سهام شرکت پارس‌ دارو تحلیل شرکت پارس‌ دارو تحلیل بورس تحلیل بنیادی سهام اخبار بورس

نکات مهم:

· شرکت بالغ بر ۵٫۵ برابر سرمایه ۷ میلیارد تومانی خود سود انباشته دارد که میتواند منبع خوبی برای افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی آن باشد.

· سود تلفیقی شرکت در سال ۹۲ به ازای هر سهم رقم چشمگیر و جالب ۱۱۱۷۶ ریال بوده است و برای سال جاری نیز با سودهای پیش بینی شده فعلی توسط خود شرکت و زیر مجموعه هاحدود ۱۲۰۰۰ ریال برآورد میشود که با توجه به تحلیلی که از نظر گذشت قطعاً افزایش را در آن شاهد خواهیم بود.

· با یک نگاه اجمالی به صورتهای مالی مهمترین زیرمجموعه دپارس یعنی دفارا بخوبی به محتاطانه بودن بودجه این شرکت پی خواهیم برد. به گونه ای که در حالی که در عملکرد ۳ماهه بهار این شرکت رشد ۴۴ درصدی سود شرکت را شاهد هستیم بودجه کل سال با ۲۰درصد کاهش پیش بینی گردیده است.

· دیگر زیر مجموعه شرکت، دامین نیز که این روزها لیدر دارویی ها شده بود و برای افزایش سرمایه سنگین متوقف شده است، با محاسبات سرانگشتی انجام شده با تعدیل بیش از ۲۰ درصد به بازار باز خواهد گشت.

تحلیل ارزش بازار ونتیجه گیری

· به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۳ ارزش روز دفارا ۳۵۸ میلیارد تومان و ارزش بازار دامین ۱۸۵ میلیارد تومان است. با توجه به مالکیت ۵۲ درصدی دپارس در دفارا این شرکت به ارزش خرد حدود ۱۸۷ میلیارد تومان سهم داروسازی فارابی و با توجه به مالکیت ۱۶درصدی در داروسازی امین حدود ۲۹ میلیارد تومان سهم دامین را به ارزش خرد در مالکیت خود دارد. در پرتفوی غیر بورسی نیز مالکیت ۲۱درصد از شرکت پخش هجرت در اختیار دپارس است که ارزش آن با توجه به نسبت قیمت به درآمد ۵ مرتبه متوسط صنعت به آن بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان برآورد میگردد.

مجمع شرکت پارس‌ دارو سود سهام شرکت پارس‌ دارو تحلیل شرکت پارس‌ دارو تحلیل بورس تحلیل بنیادی سهام اخبار بورس

بنابراین با یک حساب سرانگشتی متوجه میشویم که ارزش بازار فعلی دپارس که حدود ۲۷۰ میلیارد تومان است تقریبا برابر با ارزش خرد و غیرمدیریتی بلوکهای دفارا، دامین و پخش هجرت است. این در حالی است که تنها حدود ۵۰درصد سودسازی دپارس از محل زیرمجموعه ها بوده و بقیه از تولیدات خود شرکت است. بنابراین میتوان گفت که ارزش روز دپارس فاصله زیادی با ارزش واقعی شرکت دارد.

از لحاظ سود سازی نیز دپارس با فرض رسیدن به بودجه تولید و فروش پیش بینی شده تا پایان سال و فروش مابقی محصولات در ماه های آتی با نرخ های واقعی سه ماهه اول و با فرض عدم تغییر بهای تمام شده می تواند سود هر سهم خود را در حالت محافظه کارانه به حداقل به حدود ۸۰۰ تومان برساند.

واحد تحلیل و مطالعات کارگزاری آتی ساز بازار

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*