خانه / آخرین اخبار / مجازات مجري معروف از 80 ضربه شلاق به 30 ضربه كاهش يافت

مجازات مجري معروف از 80 ضربه شلاق به 30 ضربه كاهش يافت

با توجه به گذشت شاكي و درخواست مجري معروف از دادگاه، مجازات اين فرد به 30 ضربه شلاق تخفيف پيدا كرد. افتخاري، رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران درباره خبر كاهش ميزان مجازات مجري معروف گفت: اين خبر صحت دارد. وي گفت: از آنجا كه شاكي نسبت به مجازات فرد محكوم اعلام گذشت كرده بود درخواست تخفيف مجازات به شعبه مورد نظر ارجاع داده شد و شعبه نيز با تخفيف مجازات موافقت كرد. رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران تصريح كرد: با توجه به اين موضوع حكم 80 ضربه شلاق اين فرد به 30 ضربه تقليل پيدا كرده است.
همچنين يك منبع آگاه در دستگاه قضايي نيز عنوان كرده كه پرونده اين فرد براي اجراي حكم به شعبه سوم اجراي احكام دادسراي ارشاد ارسال شده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*