خانه / بورس و سهام / سطوح حمایت و مقاومت چند نماد بورسی

سطوح حمایت و مقاومت چند نماد بورسی

وخارزم میتواند به سطوح قیمتی ۱۸۵ تومان برسد.

رمپنا میتواند به سطوح قیمتی ۹۰۰ تومان برسد سهم این روزها مورد توجه بازار است و خوب خرید میشود.

بمپنا نیز میتواند به سطوح قیمتی ۱۴۵۰ تومان برگردد.

بترانس نیز بنظر عرضه چندانی نداشته باشد و سهم به سطوح قیمتی ۵۷۰ تومان برسد.

فاسمین در قیمتهای ۳۸۰ با حد ضرر ۳۶۰ میتواند قابل بررسی باشد.

لابسا در قیمتهای زیر ۵۰۰ قابل بررسی خواهد بود. سهم در قیمتهای ۴۸۰ با حد ضرر ۴۶۵ میتواند گزینه خوبی باشد.

حسینا در قیمتهای زیر ۴۳۰۰ میتواند قابل بررسی باشد.

شسپا نیز در قیمتهای منفی و در محدوده ۱۴۰۰ قابل بررسی است.

پاکشو در قیمتهای زیر ۸۴۰ با دید بلندمدت میتواند قابل بررسی باشد.

غبشهر در صورت برگشت به محدوده ۶۶۰ قابل بررسی است.

غپینو در صورت برگشت به قیمتهای زیر ۵۶۰ مناسب است.

کروی نیز میتواند شاهد وضعیت بهتری باشد این سهم را نظاره گر و در قیمتهای زیر ۲۲۰ میتواند قابل بررسی باشد.

ومعادن نیز در بالای محدوده ۳۰۰ شناسایی سود مناسب است و در صورت برگشت به محدوده زیر ۲۷۰ با حد ضرر ۲۵۵ قابل بررسی است.

ونفت در صورت برگشت به قیمتهای زیر ۲۵۰ قابل بررسی است. سهم به سمت ۳۰۰ تومان می رود در این قیمت سهم پرعرضه خواهد بود.

پترول در صورت برگشت به قیمتهای زیر ۲۰۰ میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*