خانه / بورس و سهام / این سه نماد بورسی درخواست افزایش سرمایه دادند

این سه نماد بورسی درخواست افزایش سرمایه دادند

سه نماد “پاسا”، “قنیشا” و “شیراز” به شرح زیر درخواست افزایش سرمایه داده اند:

“پاسا”

شرکت ایران یاسا تایر واربر با سرمایه ۸۰ میلیارد ریال در نظر دارد سرمایه خود را به میزان ۹۰۰ درصد معادل ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش دهد تا به میزان ۸۰۰ میلیارد ریال دست یابد. بنا به اظهارات شرکت هدف از این افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و افزایش ظرفیت تولید می باشد.

لازم به ذکر است که این افزایش سرمایه ۵۲۵ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی و ۳۷۵ درصد از محل سود انباشته می باشد.

“قنیشا”

شرکت قند نیشابور با سرمایه ۸۱ میلیارد ریال در نظر دارد سرمایه خود را به میزان ۱۴۶٫۹۱ درصد معادل ۱۱۹ میلیارد ریال افزایش دهد تا به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال دست یابد. بنا بر اظهارات شرکت هدف از این افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده می باشد.

همچنین شرکن بیان کرده است که ۷٫۴ درصد از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و ۱۳۹٫۵۱ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی می باشد.

“شیراز”

شرکت پتروشیمی شیراز با سرمایه ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال در نظر دارد سرمایه خود را به میزان ۱۰۰ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش دهد تا به مبلغ ۵ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال دست یابد. لازم به ذکر است که شرکت دلیل این افزایش سرمایه را اصلاح ساختار مالی ذکر کرده است. لازم به ذکر است که این افزایش سرمایه تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی می باشد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*