خانه / بورس و سهام / قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالای ایران

قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالای ایران

به گزارش بورس کالای ایران ، آخرین قیمت محصولات معامله شده در این شرکت مربوط به 9 مرداد 92 است که امروز شنبه 12 مرداد هنوز به عنوان جدیدترین قیمت اعلام شده است.

بورس کالای ایران مورخ : ‏1392/05/09

استایرن منومر  تحویل: 24/05  42,288 ریال

سبد میلگرد 25تا16-A3  تحویل: 31/06  17,456 ریال

اوره صنعتی تحویل: 14/05  7,560 ریال

ارتوزایلن  تحویل: 29/05  32,869 ریال

برش سنگین نفتالین دار- OFF درجه1  تحویل: 29/05  9,828 ریال

متانول  تحویل: 29/05  8,251 ریال

تی بار EC-1350 تحویل: 14/05  67,706 ریال

الکیل بنزن خطی تحویل: 20/05  44,309 ریال

منو اتیلن گلایکول  تحویل: 14/05  24,102 ریال

دی اتانول آمین  تحویل: 14/05  33,379 ریال

شمش آلیاژ ADC12  تحویل: 14/05  72,220 ریال

میلگرد 32تا 22-A3  تحویل: 09/08  17,050 ریال

قیر 85100 – صادراتی  تحویل: 09/06  13,635 ریال

بیلت 6061-8  تحویل: 14/05  75,330 ریال

آرگون  تحویل: 14/05  14,500 ریال

سود کاستیک  تحویل: 24/05  3,222 ریال

اسید نیتریک  تحویل: 14/05  6,817 ریال

تری اتانول آمین  تحویل: 14/05  38,545 ریال

کریستال ملامین  تحویل: 14/05  33,960 ریال

شمش آلیاژ LM4M  تحویل: 14/05  75,714 ریال

گازمایع صنعتی  تحویل: 24/05  19,706 ریال

میلگرد 32تا 22-A3  تحویل: 16/05  17,850 ریال

شمش آلیاژ AS9U3R  تحویل: 14/05  74,154 ریال

منومر وینیل استات  تحویل: 14/05  24,648 ریال

شمش آلیاژ ADC12  تحویل: 14/05  74,386 ریال

ارتوزایلن  تحویل: 24/05  32,869 ریال

پارازایلین  تحویل: 24/05  33,712 ریال

آرگون  تحویل: 29/05  14,500 ریال | قیر 85100  تحویل: 20/05  12,766 ریال

شمش آلیاژ I9MG  تحویل: 14/05  77,042 ریال

آروماتیک سنگین  تحویل: 24/05  24,144 ریال

سبد میلگرد 25تا16-A3  تحویل: 14/05  17,850 ریال

سود کاستیک  تحویل: 29/05  3,222 ریال

قیر 6070 – صادراتی  تحویل: 09/06  14,502 ریال

بنزن تحویل: 24/05  28,407 ریال

قیر 6070  تحویل: 14/05  13,468 ریال

منو اتیلن گلایکول تحویل: 18/05  24,102 ریال

تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)  تحویل: 24/05  81,000 ریال

اسید سولفوریک  تحویل: 14/05  1,140 ریال

قیر 85100  تحویل: 14/05  13,404 ریال

قیر MC250  تحویل: 20/05  17,300 ریال

ذرت دانه‌ای  تحویل: 14/05  7,650 ریال

شمش آلیاژ 380/3 تحویل: 14/05  76,378 ریال

منو اتیلن گلایکول  تحویل: 24/05  24,102 ریال

متانول  تحویل: 14/05  7,858 ریال

قیر 6070  تحویل: 20/05  12,766 ریال

قیر MC250  تحویل: 14/05  19,128 ریال

قیر 6070  تحویل: 14/05  12,766 ریال

اسید استیک تحویل: 14/05  10,733 ریال

شمش آلیاژ AS5U3R  تحویل: 14/05  74,154 ریال

الکیل بنزن خطی  تحویل: 24/05  44,100 ریال

دی اتیلن گلایکول  تحویل: 14/05  26,054 ریال

دی اتیل هگزانول  تحویل: 14/05  34,773 ریال

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*