خانه / آخرین اخبار / 31 دانشگاه پولی شدند

31 دانشگاه پولی شدند

راساس آمارهای موجود مجوز راه اندازی 40 پردیس دانشگاهی خودگردان (پولی) طی چند سال اخیر برای دانشگاه‌های دولتی صادر شده است که بیشتر آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی فعالیت کرده و به منبع درآمد زایی برای دانشگاه ها تبدیل شده اند.

به گزارش مهر، راه اندازي شعبه‌هاي شماره 2 یا پرديس‌هاي دانشگاهي خودگردان یا همان دانشگاه های پولي طی چند سال گذشته با اين توجيه که در گذشته بسياري از جوانان به دليل نبود امکان تحصيل در دانشگاه‌هاي داخل، به خارج از کشور مهاجرت کرده و علاوه بر تحصيل در دانشگاه‌ها و کالج‌هاي بسيار ضعيف، دچار مشکلات بسياري مي شدند، در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت. وزارت علوم اعلام کرده بود که مجوز قانونی راه اندازی پردیس های پولی در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که وزارت علوم با یک شیب ملایم دراین زمینه وارد شده است.

در ابتدا قرار بود اولویت راه اندازی پردیس های خودگردان که از شهریه دانشجویان اداره می شود با دانشگاه‌های مادر باشد اما به تدریج اکثر دانشگاه‌ها از این امتیاز برخوردار شدند، این پردیس ها که قرار بود از مهاجرت نخبگان جلوگیری کند به منبع درآمد زایی برای دانشگاه ها تبدیل شد به طوریکه برخی از دانشگاه ها تا 4 پردیس نیز راه اندازی کردند.

شهریه پردیس های خودگردان
بررسی وضعیت شهریه پردیس های خودگردان نشان می دهد که شهریه هر دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد و دکتری متفاوت است، متوسط شهریه رشته های کارشناسی ارشد از 15 میلیون تا 20 میلیون است که شهریه رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی بین 15 تا 17 میلیون تومان و شهریه مابقی رشته های کارشناسی ارشد بین 17 تا 20 میلیون تومان است. شهریه دوره های دکتری هم از 30 میلیون تومان تا 55 میلیون تومان است که بازهم شهریه رشته های دکتری علوم انسانی بین 30 تا 45 میلیون تومان و سایر رشته ها 50 تا 55 میلیون تومان است.

تنها دانشگاهی که شهریه پردیس خودگردان رشته کارشناسی ارشد آن نسبت به دیگر دانشگاه ها کمتر است داشگاه سیستان و بلوچستان است که شهریه دوره کارشناسی ارشد پردیس خودگردان این دانشگاه 10 میلیون تومان معادل شهریه دوره کارشناسی پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف است.

صدور مجوز برای 40 پردیس پولی، 5 پردیس در انتظار مجوز
براساس آمار موجود 40 پردیس خودگردان (پولی) طی چند سال اخیر در دانشگاه ها راه اندازی شده است و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان (دو پردیس خودگردان ) و دانشگاه هنر اصفهان از دانشگاه هایی هستندکه متقاضی راه اندازی پردیس خودگردان هستند که در آینده نزدیک پردیس خودگردان آنها نیز راه اندازی خواهد شد.

درست است که ایجاد چنین شعبی توسط دانشگاهها در برنامه پنجم توسعه آمده است اما رشد گسترده آنها در دولت دهم و اعطای مجوزهای بی رویه به دانشگاهها می تواند جای انتقادهای زیادی را باز کند. از کیفیت و نحوه پذیرش دانشجو در این دانشگاهها که بگذریم اکنون به جرأت گفت طی یک سال گذشته، هدف اصلی دانشگاهها از راه اندازی این شعب را می توان درآمدزایی عنوان کرد.

شاید راه اندازی این شعب بتواند دردی را از دردهای نظام آموزش عالی تسکین دهد اما بهتر نیست تلاش برای تحقق همان شعار قدیمی و تکاپوی دانشگاهها در این راستا یعنی ارتباط با صنعت و بیرون از دانشگاه، سرلوحه کار دانشگاهها قرار بگیرد که از این طریق هم درآمدزایی به شکلی کیفی و اساسی صورت می گیرد و هم نیازهای کشور برطرف می شوند. اگرچه راه اندازی پردیس ها نیز برای پاسخگویی به نیاز خیل عظیم متقاضی تحصیل در آموزش عالی مفید است، اما پیش رفتن در این مسیر آنهم با چنین سرعتی که ماحصل آموزش عالی دولت دهم است، می تواند هشداری برای چالشهای آینده باشد.

وضعیت راه‌اندازی پردیس‌های پولی دانشگاه‌ها

شمارهدانشگاهتعداد پردیس های خودگردانمقاطع تحصیلی پردیس هاوضعیت مجوز
1-تهران4 پردیس،ارس،کیش،البرز و قمکارشناسی، کارشناسی  ارشد و دکتریمجوز قطعی
2-شهید بهشتیپردیس شماره 2کارشناسی ارشد و دکتریقطعی
3-علامه طباطباییپردیس تحصیلات تکمیلی علامهکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
4-علم و صنعتپردیس علم و صنعتکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
5-صنعتی شریفپردیس کیش،پردیس تهرانکارشناسی ارشد، دکتری و کارشناسیقطعی
6-امیرکبیرپردیس بین الملل دانشگاه امیرکبیرکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
7-خوارزمی2 پردیس در تهران و کرجکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
8-تربیت مدرسپردیس تربیت مدرسکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
9-خلیج فارسپردیس دانشگاه خلیج فارسکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
10-ارومیهپردیس ارومیهکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
11-تبریزپردیس ارس و تبریزکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
12-گیلانپردیس گیلانکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
13-مازندرانپردیس مازندرانکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
14-سیستان و بلوچستان2 پردیس در چابهار و زاهدانکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
15-شیرازواحد بین الملل شیراز و شعبه بین الملل در امارت متحده عربیکارشناسی،ارشد و دکتریقطعی
16-شهید چمران اهوازپردیس شهید چمرانکارشناسی ارشد و دکتریقطعی

وضعیت راه‌اندازی پردیس‌های پولی دانشگاه‌ها

شمارهدانشگاهتعدادپردیس‌های خودگردانمقاطع تحصیل پردیس‌هاوضعیت مجوز
17-پردیس بین‌الملل فردوسی مشهدپردیس پبین الملل فردوسی مشهدکارشناسی ارشد و دکتریقطعی
18-زنجانپردیس زنجانکارشناسی ارشد و دکتریقطعی، پذیرش دانشجو مهر92
19-یزدپردیس یزدکارشناسی ارشد و دکتریقطعی پذیرش دانشجو مهر92
20-صنعتی شیرازپردیس صنعتی شیرازکارشناسی ارشد و دکتریقطعی، پذیرش دانشجو مهر92
21-رازی کرمانشاهپردیس رازی کرمانشاهکارشناسی ارشد و دکتریقطعی،پذیرش دانشجو مهر92
22-صنعتی سیرجانپردیس صنعتی سیرجانکارشناسی ارشدقطعی
23-قمپردیس قمکارشناسی ارشدقطعی، پذیرش دانشجو مهر 92
24-لرستانپردیس لرستانکارشناسی ارشد و دکتریقطعی،پذیرش دانشجو مهر 92
25-کاشانپردیس کاشانکارشناسی ارشد و دکتریقطعی،پذیرش دانشجو مهر92
26-الزهرا(س)پردیس الزهراکارشناسی ارشد و دکتریقطعی پذیرش دانشجو مهر 92
27-باهنرکرمانپردیس باهنر کرماندکتریقطعی، پذیرش دانشجو مهر 92
28-صنعتی بابلپردیس بابلکارشناسی ارشد و دکتریمجوز قطعی
29-علوم و فنون دریایی خرمشهرپردیس علوم و فنون دریایی  خرمشهرکارشناسی ارشد و دکتریمجوز قطعی
30-سمنانپردیس خودگردان دانشگاه سمنانکارشناسی ارشد و دکتریمجوزقطعی
31-دانشگاه صنعتی ارومیهپردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیهکارشناسی ارشدمجوزقطعی
31-دانشگاه شاهرودپردیس خودگردان دانشگاه شاهرودکارشناسی ارشد و دکتریمجوز قطعی

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*