خانه / بورس و سهام / جزییات رشد سود بانک گردشگری

جزییات رشد سود بانک گردشگری

بانک گردشگری در ۹ ماهه اول سال مالی ۹۳ ، تنها ۴% از سود پیش بینی شده مربوط به سال ۱۳۹۳ را محقق کرده است لذا نمی توانیم برای مقایسه صورت های پیش بینی شده سال ۱۳۹۴ از پیش بینی ۱۳۹۳ استفاده کنیم. صورت های مالی پایان سال مالی ۱۳۹۳ نیز ارائه نشده است.

میزان سپرده های سرمایه گذاری جذب شده بانک گردشگری در طول سال به طور متوسط مبلغ ۹۱هزار میلیارد ریال با بهره موثر ۲۰٫۶% پیش بینی شده است. در مقابل متوسط تسهیلات اعطایی برای سال ۱۳۹۴، ۷۴٫۵ هزار میلیارد ریال با سود موثر سالیانه ۲۵٫۹% انتظار می رود.
بانک گردشگری میزان سپرده ها و سرمایه گذاری ها و اوراق مشارکت خودر ا به طور متوسط تقریبا ۹ هزارمیلیارد با سود ۳۲٫۹% پیش یبنی کرده است.
در مجموع سود موثر مورد انتظار درآمدهای مشاع بانک گردشگری برای سال ۱۳۹۴ ،۲۲هزار میلیارد ریال به نسبت ۲۶٫۶% می باشد. از این مبلغ ۱۸٫۸هزار میلیارد ریال منافع قابل پرداخت سپرده گذاران سرمایه گذاری خواهد بود.
بانک گردشگری مازاد پرداخت به سپرده گذاران سرمایه گذاری را ۲میلیارد ریال پیش بینی کرده است بنابراین می توان گفت که بانک گردشگری میزان حق الوکاله خود را برای سال ۱۳۹۴ ، تقریبا همان سقف ۲٫۵% قانونی در نظر گرفته است.
از ۹۹۵میلیارد ریال درآمد های غیر مشاع مورد انتظار بانک گردشگری، ۴۲۴ میلیارد ریال درآمد کارمزد و ۲۵۶میلیار ریال فروش دارایی های ثابت پیش بینی شده است.
بانک گردشگری ۴۷۰میلیارد ریال هزینه حقوق پیش بینی کرده است که به طور متوسط برای هریک از ۱۱۱۰ نفر پرسنل بانک، مبلغ ۴۲۳ میلیون ریال حقوق و مزایای سالیانه در نظر گرفته است. به ترتیب هزینه های مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مالی به مبلغ ۱ و ۱٫۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده اند.
سود خالص مورد انتظار بانک گردشگری ۱٫۲هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ پیش بینی شده است.
با توجه به صورت های مالی ۶ ماهه و ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ بانک گردشگری(صورت ها پایان سال هنوز ارائه نشده اند) محقق شدن ۱۹۷ ریال برای هر سهم در سال ۱۳۹۴ دور از انتظار می باشد، اما با توجه به اینکه بانک گردشگری قصد دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ ، ۱۰۰ شعبه به شعبات بانک اضافه کند آنگاه این ارقام به واقعیت نزدیک می گردند. طبق نظرات بیان شده توسط حسابرس:
سود خالص بانک گردشگری نسبت به پیش بینی سال قبل ۱۶۹% افزایش داشته که عمدتا ناشی از افزایش سود تسهیلاتی با توجه به تحقق افزایش سرمایه ۲۰۰۰میلیاردریالی و پیش بینی افزایش تعداد شعب به حداقل ۱۰۰ شعبه در پایان آذر ماه ۱۳۹۴ و به التبع امکان جذب سپرده بیشتر و افزایش توان وام دهی بانک ذکر شده است.
بنا به گزارشات تکمیلی بانک گردشگری :
از آنجائیکه بخش اعظم هزینه ها مربوط به تجهیز شعب بانک در سال ۱۳۹۳ وقوع یافته است، لذا هزینه های اداری و عمومی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ دارای رشد کمی می باشند
با توجه به افزایش سرمایه بانک از ۴هزار میلیارد ریال به ۶هزارمیلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ و اخذ مجوز بابت فعالیت ها ی ارزی پیش بینی می گردد که میزان کارمزد دریافتی از محل ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی صادره در سال ۱۳۹۴ افزایش یابد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*