خانه / آخرین اخبار / بیش‌ترین سفر ایرنی‌ها متعلق به خانواده دیپلمه‌ها و پایین‌تر است

بیش‌ترین سفر ایرنی‌ها متعلق به خانواده دیپلمه‌ها و پایین‌تر است

بررسی سفر ایرانی‌ها از نظر تحصیلات سرپرست خانوارها بیانگر آن است که با وجود سفر حدود دو میلیونی خانوارهایی با سرپرست بی سواد، این باسوادها هستند که سرپرستی حدود 84 درصد خانواده‌های سفر کرده را برعهده داشته‌اند.

به گزارش  (ایسنا) طبق آخرین نتایج آمارگیری گردشگری که در سال 91 توسط مر کز آمار ایران انجام شده است از بین نزدیک به 21 میلیون و 749 هزار خانوار ایرانی حدود 12 میلیون و 485 هزار و 300 خانوار به سفر رفته اند که سرپرست حدود 10 میلیون و 560 هزار از این خانوارها باسواد بوده‌اند این در حالی است که در مقایسه این تعداد با بیش از 17 میلیون و470 هزار خانوار کشور با سرپرست باسواد می توان گفت که حدود 60 درصد باسوادهای کشور خانواده‌های خود را به سفر برده‌اند.

بر این اساس بیش از یک میلیون و 925 هزار خانوار یعنی حدود 16 درصد به سرپرستی افراد بی سواد و حدود 84 درصد نیز توسط سرپرست با سواد به مسافرت رفته‌اند.

بنابراین گزارش در بین مسافران تابستانی حدود 59 درصد سرپرستانی که مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر دارند خانواده‌های خود را به سفر برده‌اند به طوری که سرپرست حدود 13 میلیون و 957 هزار خانوار کشور در این رنج تحصیلی قرار دارند که در این میان هشت میلیون و 278 هزار خانوار سفر کرده به سرپرستی فردی با تحصیلات دیپلم و پایین‌تر به مسافرت رفته‌اند که این تعداد حدود 66 درصد از کل خانوارهای سفر کرده و بیش از 78 درصد از خانوارهایی با سرپرست با سواد را شامل می شود.

همچنین نزدیک به 829 هزار و 850 خانوار در کشور دارای سرپرستانی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستند که حدود 514 هزار و 900 نفر این سرپرستان معادل 62 درصد این گروه، خانواده‌های خود را در فصل مورد بررسی به سفر برده اند.

اما لیسانسه‌ها که بیش از یک میلیون و 563 هزار و 394 خانواده را سرپرستی می‌کنند اهل سفر بوده و حدود 68 درصد آنها یعنی نزدیک به یک میلیون و 63 هزار نفرشان خانواده های خود را در تابستان 91 به سفر برده اند.

فوق لیسانسه‌ها و دکترای حرفه‌ای از دیگر گروه‌های تحصیل کرده کشور هستند که بیش از 70 درصد از آنها به همراه خانواده به گردش رفته اند.

بر این اساس از بین 416 هزار و 127 خانوار به سرپرستی فردی با تحصیلات فوق لیسانس و دکترای حرفه ای بیش از 296 هزار و 700 خانوار مسافر تابستان بوده اند.

در عین حال حدود 58 درصد یعنی حدود 33 هزار و 765 خانوار به سرپرستی فردی با تحصیلات دکترای حرفه ای نیز در زمان مورد بررسی مسافرت کرده اند که این گروه در مجموع 57 هزار و 412 سرپرست خانوار ایرانی را تشکیل می دهند.

همچنین حدود 58 هزار و 427 خانوار کشور سرپرستانی با تحصیلات حوزوی دارند که از این تعداد 37 هزار و 19 خانوار یعنی در حدود 63 درصد به سفرهای تابستانی در سال 91 رفته اند.

اما نزدیک به 57 درصد سرپرستان خانواری که فاقد مدرک تحصیلی رسمی هستند در تابستان گذشته به همراه خانواده های سفر کرده‌اند به عبارتی از میان بیش از 587 هزار و 900 خانوار به سرپرستی افرادی که مدارک رسمی تحصیلی ندارند بالغ بر 335 هزار و 300 خانوار به مسافرت رفته اند.

طبی آمار ارائه شده، در کشور حدود چهار میلیون و 278 هزار و 863 خانوار وجود دارد که سرپرستان آنها بی سوادند که بیش از یک میلیون و 925 هزار و 670 نفر از این سرپرستان معادل 45 درصد این گروه خانواده‌های خود را به سفر برده‌اند.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*