خانه / بورس و سهام / تعدیل مثبت کارتن ایران ، قند مرودشت ، دلقما ، بترانس و کخاک

تعدیل مثبت کارتن ایران ، قند مرودشت ، دلقما ، بترانس و کخاک

شرکت کارتن ایران با سرمایه به مبلغ ۱۲۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۶۷۱ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۱۹ درصدی پیش بینی کرده که دلیل اصلی آن افزایش ۱۸ درصد فروش و ۱۵ درصد بهای تمام شده می باشد.

شرکت قند مرودشت با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریالی در گزارش پیش بینی براساس عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ سود هر سهم خود را مبلغ۴۲۱  ریال پیش بینی نموده که در ۶ ماهه موفق پوشش ۷ درصدی آن شده است.

لازم به ذکر است که شرکت سود هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی با تعدیل مثبت ۲ درصدی برآورد نموده است.

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با سرمایه ۲۲۵ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۴۹۳ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “دلقما” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۸ درصدی برآورد نموده است.که دلیل اصلی آن به شرح ذیل می باشد:

۱٫ افزایش ۳۵ درصدی فروش

۲٫ افزایش ۳۸ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳٫ افزایش ۳۸ درصدی هزینه اداری، عمومی و فروش

۴٫ افزایش ۷۱ درصدی هزینه مالی

شرکت ایران ترانسفو با سرمایه به مبلغ ۱۵۰۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۶۳۷ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۳ درصدی پیش بینی کرده است که دلیل اصلی آن افزایش ۱۶ درصد فروش و۱۷ درصد بهای تمام شده می باشد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران با سرمایه ۱۷۵ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱٫۵۸۷ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “کخاک” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۶ درصدی برآورد نموده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*