خانه / بورس و سهام / تعدیل مثبت داروپخش ، قند لرستان ، پارس سویچ و تکشا

تعدیل مثبت داروپخش ، قند لرستان ، پارس سویچ و تکشا

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۳٫۴۷۱ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “دتماد” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش۱۱ درصدی برآورد نموده است.که دلیل اصلی این تغییرات به شرح ذیل می باشد:

۱٫ افزایش ۴۵ درصدی فروش

۲٫ افزایش ۵۶ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳٫ افزایش ۱۳ درصدی هزینه اداری ، عمومی و فروش

۴٫ افزایش ۱۷۰ درصدی هزینه مالی

۵٫ کاهش ۸۵ درصدی خالص درآمد های غیر عملیاتی

شرکت قند لرستان با سرمایه به مبلغ ۲۴ میلیارد ریال در گزارش پیش بینی ۶ ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ سود هر سهم خود را مبلغ ۳۳۲۳ ریال پیش بینی نموده که در ۶ ماهه موفق به پوشش ۲۳ درصدی آن شده است

لازم به ذکر است که شرکت سود هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی با تعدیل مثبت ۲۳ درصدی برآورد نموده است که دلایل آن به شرح زیر می باشد:

۱- افزایش مقدار فروش شکر به علت افزایش در مقدار تولید شکر می باشد

۲- تغییر نرخ فروش هر کیلو شکر از ۲۲۵۰۰ریال برآورد قبلی به ۲۳۰۰۰ ریال (با احتساب ۲۰۰۰ ریال پرداختی دولت می باشد)

۳- کاهش در نرخ فروش ملاس از ۶۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال

۴- کاهش ۵۰۰ریال نرخ فروش هر کیلو تفاله خشک از ۹۰۰۰ ریال به ۸۵۰۰ ریال

۵- افزایش در مقدار و نرخ فروش تفاله تر

۶- کاهش در بهای تمام شده

۷- کاهش در درآمد حاصل از سرمایه گذاریها به علت کندی فروش و در نتیجه عدم سرمایه گذاری می باشد.

۸ – افزایش در هزینه مالی به علت افزایش تسهیلات مالی که ناشی از کندی فروش شکر می باشد .

شرکت پارس سویچ با سرمایه به مبلغ ۲۵۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۵۱۵ ریال برآورد نموده است

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۴ درصدی پیش بینی کرده است که دلایل اصلی آن افزایش ۱۷ درصد فروش و۲۲ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد.

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی با سرمایه ۳۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۷۵۲ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “تکشا” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۳۹ درصدی برآورد نموده است.که دلیل اصلی این تغییرات به شرح ذیل می باشد:

۱٫ افزایش ۲۷ درصدی فروش

۲٫ افزایش ۳۰ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳٫ افزایش ۱۱ درصدی هزینه اداری ، عمومی و فروش

۴٫ کاهش ۳۷ درصدی خالص هزینه های عملیاتی

۵٫ افزایش ۳۶ درصدی هزینه مالی

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*