خانه / آخرین اخبار / نتایج کامل انتخابات اتاق بازرگانی تهران مشخص شد + عکس

نتایج کامل انتخابات اتاق بازرگانی تهران مشخص شد + عکس

ردیفنامنام خانوادگیشرکتگروه فعالیت انتخاباتیتعداد رایدرصد در گروهرتبه در گروه انتخاباتی
۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

یحییال اسحقبازرگانی۱۳۰۸% ۳۸٫۹۷۱
۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدرضاانصاریکیسونبازرگانی۱۰۹۷% ۳۲٫۶۹۲
۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مسعودخوانساریآکام تجارت صدرابازرگانی۱۰۵۵% ۳۱٫۴۴۳
۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیده فاطمهمقیمیحمل ونقل بین المللی سدید باربازرگانی۸۸۴% ۲۶٫۳۴۴
۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محسنبهرامی ارض اقدسبازرگانی۸۲۷% ۲۴٫۶۴۵
۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدیشریفی نیک نفسبازرگانی پتروشیمیبازرگانی۸۱۲% ۲۴٫۲۶
۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

ناصرریاحیدرمان آرابازرگانی۸۰۳% ۲۳٫۹۳۷
۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

فاطمهدانشوربازرگانی۷۸۱% ۲۳٫۲۷۸
۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدامیرزادهتوسعه تجارت روناکبازرگانی۷۳۸% ۲۱٫۹۹۹
۱۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

اسدالهعسگراولادیصادراتی حساسبازرگانی۷۰۸% ۲۱٫۱۱۰
۱۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدرضازهره وندیالماس نگین سبلانبازرگانی۷۰۷% ۲۱٫۰۷۱۱
۱۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدلاهوتیبازرگانی۶۸۱% ۲۰٫۲۹۱۲
۱۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیدرضیحاجی آقامیریصادرات قالیبازرگانی۶۸۰% ۲۰٫۲۶۱۳
۱۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علیسنگینیانپترو صنعت کاویان شیمیبازرگانی۶۶۰% ۱۹٫۶۷۱۴
۱۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

عباسآرگوننصر مبین ایرانیانبازرگانی۶۵۳% ۱۹٫۴۶۱۵
۱۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

فرهادفزونیحاملان سرزمین سبزبازرگانی۶۵۳% ۱۹٫۴۶۱۵
۱۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محسنخلیلی عراقیبوتانصنعت۱۰۸۵% ۳۲٫۳۳۱
۱۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدیجهانگیری کوهشاهینوآوران کالای شرقصنعت۹۸۱% ۲۹٫۲۳۲
۱۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علیشمس اردکانیصنعت۹۰۳% ۲۶٫۹۱۳
۲۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدیپورقاضیصنعت۸۴۵% ۲۵٫۱۸۴
۲۱

سیدمحمداتابکسیمان تهرانصنعت۸۴۲% ۲۵٫۰۹۵
۲۲

کورشپرویزیانگروه صنعتی پلورسبزصنعت۷۳۶% ۲۱٫۹۳۶
۲۳

سیدحسینسلیمیایران گچصنعت۷۱۰% ۲۱٫۱۶۷
۲۴

محسنمهرعلی زادهصنعت۶۸۳% ۲۰٫۳۵۸
۲۵

رضاپدیدارآیسکو ایرانصنعت۶۶۹% ۱۹٫۹۳۹
۲۶

حمیدرضاصالحی سلمیآزمایشگاههای صنایع انرژیصنعت۶۵۷% ۱۹٫۵۸۱۰
۲۷

محمودنجفی عرببهستان تولیدصنعت۶۴۵% ۱۹٫۲۲۱۱
۲۸

محمدحسینبرخوردارسام الکترونیکصنعت۶۳۸% ۱۹٫۰۱۱۲
۲۹

علیرضاکلاهی صمدیبیا و برو بستنیصنعت۶۳۷% ۱۸٫۹۸۱۳
۳۰

احمدکیمیائی اسدیکیسه بافی کیمیاالیافصنعت۶۳۶% ۱۸٫۹۵۱۴
۳۱

پدرامسلطانیپرسالمعدن۱۱۱۹% ۳۳٫۳۴۱
۳۲

فریالمستوفینوین فن آوری صنایع پارسمعدن۸۹۲% ۲۶٫۵۸۲
۳۳

مرتضیلطفیسیمان فارس و خوزستانمعدن۷۱۸% ۲۱٫۳۹۳
۳۴

سیدبهادراحرامیاننورد فولاد صنعتی وساختمانی یزدمعدن۷۰۳% ۲۰٫۹۵۴
۳۵

احمدصادقیانتولیدی تک ماکارونکشاورزی۹۴۳% ۲۸٫۱۱
۳۶

حامدواحدیبین المللی تجارت الوندکشاورزی۸۲۹% ۲۴٫۷۲
۳۷

کاوهزرگرانپاک تاب مرواریدکشاورزی۸۱۱% ۲۴٫۱۷۳
۳۸

مهدیمعصومی اصفهانیتلاونگکشاورزی۷۳۵% ۲۱٫۹۴
۳۹

حسنفروزان فردتولیدی صنایع غذایی کامبیزکشاورزی۷۲۹% ۲۱٫۷۲۵
۴۰

علیرضاخائفشرکت کشت وصنعت پرتوفدککشاورزی۷۰۲% ۲۰٫۹۲۶

به گفته انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، از میان واجدین شرأیط برأی رأی دادن در این انتخابات، ۳۳۵۵ نفر در حوزه تهران و در مجموع ۱۴ هزار و ۳۱ نفر در کل کشور در انتخابات اتاق بازرگانی مشارکت داشته‌اند.

۵۸۱۹

همچنین، مجتبی خسرو تاج – رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی – گفته است که نتایج نهایی انتخابات بعد از بررسی اعتراضات حداکثر تا ۲۸ اسفند اعلام می‌شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند %s *

*