خانه / سیاسی / ترکیب رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دولت یازدهم

ترکیب رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دولت یازدهم

نام وزارتخانهوزیر پیشنهادیمخالفممتنعموافقماخوذه

درصد موافق

آموزش و پرورشمحمد علی نجفی۱۳۳۹۱۴۲۲۸۴۵۰
ارتباطات و فناوری اطلاعاتمحمود واعظی۴۵۲۰۲۱۸۲۸۴۷۷
اطلاعاتسید محمود علوی۳۸۱۸۲۲۷۲۸۳۸۰
امور اقتصاد و داراییعلی طیب نیا۷۳۲۷۴۲۸۴۹۶
امور خارجهمحمد جواد ظریف۳۶۱۳۲۳۲۲۸۱۸۲
کار، تعاون و رفاه اجتماعیعلی ربیعی۱۰۰۲۱۱۶۳۲۸۴۵۷
جهاد کشاورزیمحمود حجتی۸۱۲۶۱۷۷۲۸۴۶۲
دادگستریمصطفی پورمحمدی۶۴۱۹۲۰۱۲۸۴۷۱
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلححسین دهقان۱۰۵۲۶۹۲۸۴۹۵
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیحسن قاضی زاده۱۸۶۲۶۰۲۸۴۹۱
راه و شهرسازیعباس آخوندی۱۰۷۱۸۱۵۹۲۸۴۵۶
صنعت ، معدن و تجارتمحمدرضا نعمت زاده۶۰۲۴۱۹۹۲۸۳۷۰
علوم تحقیقات و فناوریجعفر میلی منفرد۱۶۲۱۵۱۰۵۲۸۲۳۷
کشورعبدالرضا رحمانی فضلی۱۹۹۲۵۶۲۸۴۹۰
نفتبیژن نامدار زنگنه۱۰۴۱۳۱۶۶۲۸۳۵۹
نیروحمید چیت چیان۷۵۲۷۲۲۸۴۹۶
ورزش و وجوانانمسعود سلطانی فر۱۴۸۱۸۱۱۷۲۸۳۴۱
فرهنگ و ارشاد اسلامیعلی جنتی۳۶۱۲۲۳۴۲۸۴۸۲
میانگین

۶۵

۱۴

۲۰۴

۲۸۳

۷۲

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*