خانه / آخرین اخبار / دانلود مداحی و مرثیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ۹۵

دانلود مداحی و مرثیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ۹۵

مداحی و مرثیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ایام فاطمیه سال ۹۵

۱. حاج امیر عباسی

ردیف

موضوع

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱فضل زهرا را بشر کی میتوان (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۱۷۵ ۰:۰۳:۱۹
۲اول فدایی راه ولایت (نوحه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۲,۱۵۱ ۰:۰۷:۱۹

۲. حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱فاطمیه چیست راه فاطمی (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۴,۸۶۱ ۰:۱۶:۳۴
۲تا نفس در سینه دارم (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۵,۱۳۰ ۰:۱۷:۲۹

۳٫ حاج میثم مطیعی

ردیف

موضوع

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱امان از شعله وای مادر (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۳,۶۹۱ ۰:۱۲:۳۵
۲تو قیامت را قیامت میکنی (نوا/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۳۲۶ ۰:۰۴:۳۱
۳امشب ای کاش غوغا نمیشد (واحد/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۳,۴۳۱ ۰:۱۱:۴۲
۴امان از شعله وای مادر (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۳,۶۳۹ ۰:۱۲:۲۵
۵امان از شعله وای مادر (نوا/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۵۸۲ ۰:۰۵:۲۳
۶امان از شعله وای مادر (واحد/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۲,۰۸۹ ۰:۰۷:۰۷

۴٫ حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱الا که صاحب عزای (روضه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۴,۵۵۵ ۰:۱۲:۵۷
۲نور منور علی علی علی (زمینه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۴,۸۷۲ ۰:۱۳:۵۱
۳در رو ببند پسر عمو (روضه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۴,۰۵۰ ۰:۱۳:۴۹
۴بیا با هم گریه کنیم (روضه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۴,۷۲۷ ۰:۱۶:۰۷
۵نه تو حرف میزنی نه حسین نه حسن (زمینه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۳,۴۸۵ ۰:۱۱:۵۳
۶چشماتو رو هم میزاری (واحد) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۲,۸۱۸ ۰:۰۹:۳۶
۷تو قیامت را قیامت میکنی (واحد) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۲۶۵ ۰:۰۳:۳۵
۸وای که بی قرارم (روضه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۲,۳۷۱ ۰:۰۸:۰۵
۹غسل و کفن ختم رسل خشک نگردیده (روضه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۲,۸۹۶ ۰:۰۹:۵۳
۱۰به خدا یی خداوند در این صحنه (روضه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۳,۲۸۵ ۰:۱۱:۱۲
۱۱بابا غریبه مادر رو خاکه (زمینه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۲,۹۴۹ ۰:۱۰:۰۳
۱۲فاطمیه اومده انگار محرم اومده (واحد) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۲۳۷ ۰:۰۴۱۳
۱۳به خدایی خداوند در این صحنه (واحد) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۷۶۶ ۰:۰۲:۳۶
۱۴تو قیامت را قیامت میکنی (دودمه) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۹۳۶ ۰:۰۶:۳۶
۱۵وای ای بی حرم مادر(شور) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۳,۳۷۶ ۰:۱۱:۳۱

۵٫ حاج سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱مادر برای عمر کمت گریه میکنیم (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۴,۷۱۰ ۰:۱۶:۰۴
۲پاشو با من حرف بزن (زمینه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۴,۵۰۷ ۰:۱۵:۲۲
۳خون جگر افتاده بود (واحد/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۳۴۷ ۰:۰۴:۳۵
۴مگه میشه فاطمیه بشه (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۶۶۹ ۰:۰۴:۴۴
۵روضه حضرت زهرا (س) (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۲,۸۷۲ ۰:۰۹:۴۸
۶اگر چه قصه ی فتح علی شنیدنی است (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۳,۱۲۶ ۰:۱۰:۴۰
۷اگه میشه نفس بزن (زمینه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۲,۸۳۵ ۰:۰۸:۰۳
۸شام غربت سر نشد (واحد/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۲۷۵ ۰:۰۴:۲۱

۶٫ حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱بلند میکنم از سوز سینه (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۴,۹۲۸ ۰:۱۶:۴۹
۲با جای خالی تو دلم (زمینه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۴,۰۴۷ ۰:۱۳:۴۸
۳بین روضه میشود حس چون حضور فاطمه (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۴۹۶ ۰:۰۵:۰۶

۷. حاج مسعود پیرایش

ردیف

موضوع

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱زهرا جان تنها طرفدار علی (روضه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۲۵۲ ۰:۰۴:۱۶
۲مادرم وای مادرم (زمینه/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۳۸۶ ۰:۰۴:۴۳
۳مادرم تب داره افتاده تو بستر (واحد/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۹۸۳ ۰:۰۶:۴۶
۴نوحه با گریه و آوا میخونم (سه ضرب/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۷۰۳ ۰:۰۲:۲۳
۵اون که دعاش همیشه همرامه (شور/جدید) نوحه شهادت حضرت فاطمه نوحه شهادت حضرت زهرا مداحی شهادت حضرت فاطمه مداحی شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا دانلود مداحی فاطمه زهرا ۱,۳۸۸ ۰:۰۴:۴۴

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*