خانه / بورس و سهام / نگاهی به عملکرد سه ماهه “وسدید”

نگاهی به عملکرد سه ماهه “وسدید”

شرکت گروه صنعتی سدید در دوره سه ماهه نخست سال مالی جاری معادل (209) ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.

 (سنا)، شرکت گروه صنعتی سدید شرکت پیش بینی (زیان) هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی (پس از کسر سود(زیان) سهم اقلیت) سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 را در فروردین ماه 92 به ترتیب مبالغ ( یک هزار و 47) ریال زیان و (361) ریال زیان و در تیر ماه 92 به ترتیب مبالغ ( یک هزار و 22) ریال زیان و (452) ریال زیان اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه معادل 209 ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داد.

“وسدید” پیش بینی (زیان) هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 91در نخستین پیش بینی مبلغ (958) ریال زیان و در آخرین پیش بینی مبلغ (036ر1) ریال زیان اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ (748) ریال زیان و مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ (631) ریال زیان به ازای هر سهم محقق شده است.

همچنین این شرکت پیش بینی (زیان) هر سهم تلفیقی (پس از کسر سود(زیان) سهم اقلیت) سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 91 مبلغ (147ر3) ریال زیان اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ (040ر4) ریال زیان به ازای هر سهم محقق شده است.

 مطابق صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 91به صورت حسابرسی شده، زیان انباشته شرکت اصلی در اسفند ماه 91 مبلغ ( 589 میلیارد و 719 میلیون) میلیون ریال (معادل دو هزار و 949 ریال به ازای هر سهم) بوده است لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*