خانه / بورس و سهام / کسب 209 میلیارد ریال سود خالص قند پیرانشهر

کسب 209 میلیارد ریال سود خالص قند پیرانشهر

شرکت قند پیرانشهر در پایان دوره یک ساله منتهی به 31 تیر ماه 92 مبلغ 209 میلیارد و 50 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 1493 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

 (سنا)، شرکت قند پیرانشهر در دوره 12 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 92 با سرمایه 100 میلیارد ریال معادل 684 میلیارد و 502 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره به 236 میلیارد و 205 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره هزینه های عمومی، اداری کسر شد و معادل 220 میلیارد و 385 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی، مالیات کسر شد و خالص درآمد های متفرقه به آن اضافه شد و معادل 209 میلیارد و 50 میلیون ریال سود خالص دوره محاسبه شد و به ازای هر سهم معادل 1493 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 264 میلیارد و 947 میلیون ریال سود انباشته پایان سال در حسابهای این شرکت منظور شد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*