خانه / بورس و سهام / پیش بین 167 ریالی”EPS” “میدکو”

پیش بین 167 ریالی”EPS” “میدکو”

شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی 29 به اسفند ماه 92 را با سرمایه 12 هزار و 600 میلیارد ریال و در مرداد ماه امسال مبلغ 167 ریال اعلام کرده است.
سنا، شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی 29 به اسفند ماه 92 را با سرمایه 8 هزار و 400 میلیارد  ریال در اسفند ماه 91 مبلغ 250 ریال و باسرمایه 12 هزار و 600 میلیارد ریال و در مرداد ماه امسال مبلغ 167 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت تصمیم دارد به ازاء هر سهم مبلغ 200 ریال را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 92 پیشنهاد کند.
گفتنی است پیش بینی سال مالی 92 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی 91، شامل افزایش840 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها،افزایش 110ر1 درصدی سود عملیاتی و افزایش 95 درصدی سود خالص پس از کسر مالیات است.
این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 92 را مبلغ 250 ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است مطابق با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29 فروردین ماه 92 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 8 هزار و 400 میلیارد ریال به مبلغ 16 هزار و 800 میلیارد ریال به صورت مرحله ای به هیئت مدیره تفویض شد.

 شایان ذکر است که مطابق با صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26 مرداد ماه 92 افزایش سرمایه مرحله اول شرکت از مبلغ 8 هزار و 400 میلیارد ریال به مبلغ 12 هزار و 600 میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران مورد موافقت قرار گرفت.
“میدکو”پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 را با سرمایه پنج هزار و 250 میلیارد مبلغ 200 ریال، با سرمایه 8 هزار و 400 میلیارد ریال مبلغ 125 ریال اعلام کرده بود که طبق صورت های مالی حسابرسی شده با سرمایه پنج هزار و 250 میلیارد مبلغ 200 ریال مبلغ 204 ریال(با سرمایه 8 هزار و 400 میلیارد ریال مبلغ 128 ریال) سود به ازای هر سهم محقق شد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*