خانه / آخرین اخبار / قیمت انواع مصالح ساختمانی + جدول

قیمت انواع مصالح ساختمانی + جدول

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

سیمان تیپ ۲ آبیک

تن

فله (بونکر)

۹۴۵۰۰

سیمان تیپ ۱ تهران

تن

لمینت(برزنتی)

108,000

سیمان تیپ ۲ جاجرود

تن

فله (بونکر)

۹۲۰۰۰

سیمان تیپ ۲ آبیک

تن

پاکتی(کاغذ)

۱۱۲۰۰۰

سیمان تیپ ۲ شمال

تن

لمینت (برزنتی)

۱۱۰۰۰۰

سیمان پزولانی تهران

تن

فله (بونکر)

۸۶۰۰۰

سیمان تیپ۲ جاجرود

تن

لمینت (برزنتی)

۱۱۰۰۰۰

سیمان تیپ 5 تهران

تن

فله (بونکر)

۹۱۰۰۰

سیمان سفید ۵۰ کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

۱۸۷۰۰۰

سیمان تیپ ۲ تهران

تن

فله (بونکر)

۸۸۵۰۰

سیمان سفید 40kg بنوید

تن

لمینت (برزنتی)

۱۸۹۰۰۰

سیمان سفید۲۵کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

۱۸۹۰۰۰

سیمان تیپ ۱ تهران

تن

فله (بونکر)

۸۹۵۰۰

سیمان سفید 50kg بنوید

تن

لمینت (برزنتی)

۱۸۶۰۰۰

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

فله (بونکر)

۹۱۰۰۰

سیمان پزولانی تهران

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰۶۰۰۰

سیمان سفید ۲۵kg بنوید

تن

لمینت (برزنتی)

۱۹۱۰۰۰

سیمان پزولانی ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

۱۰۹۰۰۰

سیمان تیپ۵ تهران

تن

لمینت(برزنتی)

۱۱۰۰۰۰

سیمان تیپ 2 نایین

تن

فله (بونکر)

۹۰۰۰۰

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

۱۱۰۰۰۰

سیمان بنایی (جدید)

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰2۰۰۰

سیمان سرباره نائین

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰۴۰۰۰

سیمان تیپ ۱ ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

۱۱۲۰۰۰

سیمان پزولان ویژه (جدید)

تن

پاکتی(لمینت)

۱۰۶۰۰۰

سیمان تیپ 2 نایین

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰۹۰۰۰

سیمان سفید ارومیه

تن

پاکتی(لمینت) بدون حمل

۱۸۹۰۰۰

سیمان تیپ 2 تهران

تن

لمینت(برزنتی)

108,000

سیمان سفید دماوند ۵۰kg

تن

لمینت(برزنتی)

۱۸۶۰۰۰

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

گچ سارالیت ۴۰kg

گونی

گونی

2,850

گچ سمنان جم

گونی

گونی

2,550

گچ ساوه طلایی ۴۰kg

گونی

گونی

3,000

گچ سینا بدون کرایه

گونی

گونی

1,950

گچ سمنان زمرد ۴۰kg

گونی

گونی

۲۵۰۰

گچ سمنان حریر بدون کرایه

گونی

گونی

2,050

گچ سمنان آریان ۴۰kg

گونی

گونی

۲۵۰۰

گچ جبل متین بدون کرایه

گونی

گونی

2,200

گچ سمنان نوع ۱

گونی

گونی

2,600

ایران گچ ۳۳kg

گونی

گونی

2,750

گچ ساران ۴۰kg

گونی

گونی

2,900

گچ کناف ۴۰kg

گونی

گونی

2,950

گچ جبل ۳۳kg

گونی

گونی

2,700

گچ جبل ۴۰kg

گونی

گونی

3,000

گچ سارالیت ۳۳kg

گونی

گونی

2,600

گچ بتگیبس ۳۰kg

گونی

گونی

5,200

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

پانل گچی کاوه

قالب

قالب

3,400

پانل گچی نوید

قالب

قالب

3,400

پانل گچی ساوه

قالب

قالب

3,500

دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل)

متر مربع

متر مربع

6,500

دیوار گچی نوید

متر مربع

متر مربع

7,000

دیوارگچی ساوه

متر مربع

متر مربع

7,500

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

115

آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه)

دانه ای

۵*۱۰*۲۰

120

آجر فشاری ماشینی(کرایه)

تن

۵*۱۰*۲۰

62,000

آجر فشاری کوره ای(کرایه)

تن

۵*۱۰*۲۰

68,000

آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)

دانه ای

۴*۱۰*۲۱٫۵

240

آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

230

آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)

دانه ای

۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵

220

آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)

دانه ای

۴٫۵*۱۰*۱۹

85

آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

105

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)

دانه ای

۴٫۵*۹*۱۸٫۵

95

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

ماسه ۱ بار شسته مخلوط

تن

فله ( ویژه سنگ و بنایی )

15,000

ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7

تن

فله ( ویژه بتن )

16,500

ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7

تن

فله ( ویژه بتن )

17,000

ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6

تن

فله ( ویژه بتن )

16,000

بلوکاژ سنگ دانه بندی شده

تن

فله ( ویژه مقاومت پی )

25,000

شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی

تن

فله ( ویژه بتن )

14,000

شن بادامی ۲٫۰٫۰

تن

فله ( ویژه بتن )

15,500

شن نخودی ۱٫۵٫۰

تن

فله ( ویژه بتن )

14,000

شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰

تن

فله ( ویژه بتن و سنگ )

13,500

ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه

تن

فله ( ویژه بنایی )

13,000

ماسه شکسته خورده سنگ

تن

فله ( ویژه سنگ و بنایی )

14,000

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

سفال تیغه طرح فوم

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۵

340

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار

510

بلوک سقفی ۲۵ تهران

دانه ای

۴۰*۲۵

1,100

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار

425

سفال تیغه یزد (بدون کرایه)

دانه ای

۷*۲۰*۲۰

130

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت

300

سفال تیغه یزد (بدون کرایه )

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۰

190

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت

440

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت

310

سفال تیغه یزد (بدون کرایه )

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۰

130

آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

115

سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)

دانه ای

۷*۲۰*۲۰

140

سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه )

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۰

205

سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۰

145

آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه)

دانه ای

۵*۱۰*۲۰

120

آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

105

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار

440

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

دانه ای

۷*۲۰*۴۰

650

بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

دانه ای

۱۵*۲۰*۵۰

850

بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

دانه ای

۱۰*۲۰*۴۰

650

بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)

دانه ای

۷*۲۰*۴۰

750

بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)

دانه ای

۱۵*۲۰*۵۰

1,050

بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)

دانه ای

۱۰*۲۰*۴۰

750

بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )

دانه ای

۷*۲۰*۴۰

1,050

بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه)

دانه ای

۱۵*۲۰*۵۰

1,400

بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )

دانه ای

۱۰*۲۰*۴۰

1,250

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*