خانه / آخرین اخبار / درآمد چند صد میلیونی از آش و حلیم !

درآمد چند صد میلیونی از آش و حلیم !

به نظر می‌رسد روزانه مغازه‌های بزرگ و معروف بسیار فرا‌تر از رقم مذکور برود و با پخت ۵ دیگ با گنجایش ١٠٠ کیلو روزانه ۵ میلیون تومان درآمد کسب کنند که این درآمد در ماه به ١۵٠ میلیون تومان می‌رسد.

 هر سال در ماه رمضان بازار فروش‌ آش و حلیم داغ می‌شود. امسال قیمت هر کیلو گرم آش و حلیم در خیابان‌های پایتخت ١٠هزار تومان است. رییس اتحادیه کباب، حلیم و غذای سنتی تهران، قیمت مصوب هر کیلوگرم حلیم درجه‌ یک را ١٠ هزار تومان و هر کیلوگرم حلیم درجه٢ را ٩ هزار تومان اعلام کرد. حسین محمدی با اشاره به افزایش ١٠ تا ١۵ درصدی قیمت انواع آش گفت: « امسال بعد از افزایش قیمت ١٠ تا ١۵ درصدی، هر کیلو‌ آش شله قلمکار ٩۵٠٠ تومان، ‌اش رشته ٨۵٠٠ تومان و انواع دیگر آش ۵٠٠٠ تومان فروخته می‌شود.»

این در حالی است که براساس گزارش میدانی، قیمت فروش آش و حلیم در مغازه‌های مختلف پایتخت یکسان است و هر کیلو حلیم یا آش حداقل ١٠ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت هر کیلو گرم‌ آش شله قلمکار پارسال ٧۵٠٠ تومان، هر کیلو گرم آش رشته٧٠٠٠ تومان و هر پرس انواع‌اش ۵٠٠٠ تومان بوده است. براین اساس به نظر می‌رسد قیمت انواع آش امسال با افزایش ١٠ تا ١۵ درصد همراه نبوده و قیمت هر کیلو آش شله‌قلمکار و رشته امسال ٢٠ درصد افزایش پیدا کرده است که با درصد ذکر شده توسط رییس اتحادیه همخوانی ندارد. قیمت هر پرس انواع آش هم از ۵٠٠٠ تومان به ٨۵٠٠ تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش ٧٠ درصدی نسبت به قیمت‌های اعلامی در سال گذشته است.

هر چند رییس اتحادیه کباب، حلیم و غذای سنتی تهران اطلاعات از قبل محاسبه شده و دقیقی ارایه نکرد ولی در میان تعداد شاغلان در هر واحد فروشنده کباب و حلیم و غذاهای سنتی را ٧، ٨ نفر اعلام کرد. به گفته محمدی در حال حاضر اتحادیه مذکور ۵٠٠٠ زیر مجموعه دارد که ٢۵٠٠ واحد از آنها پروانه‌دار و ٢۵٠٠ واحد دیگر در حال کسب پروانه هستند. او با اشاره به افزایش ١۵ درصدی هزینه تولید صنف کباب، حلیم و غذاهای سنتی، سود حاصل از فروش برای کارفرما را ناچیز اعلام کرد و گفت: «بیشتر درآمد ما صرف حقوق کارگر و هزینه انرژی و مواد اولیه می‌شود و سود قابل توجهی نصیب ما نمی‌شود.» محمدی گردش مالی روزانه هر واحد مغازه کباب و حلیم فروشی را ۵٠٠ هزار تومان عنوان کرد.

بر این اساس با احتساب ۵٠٠٠ واحد فعال و درآمد روزانه متوسط ۵٠٠ هزار تومانی، گردش مالی متوسط روزانه صنف کبابی و حلیم و غذاهای سنتی به روزانه دو میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان می‌رسد که این عدد در ماه به ٧۵ میلیارد تومان می‌رسد.  به گفته او حداقل فروش روزانه حلیم و آش در هر واحد مغازه بین ١٠٠ تا٢٠٠ هزار تومان است. این در حالی است که براساس گزارش میدانی خبرنگار « اعتماد» هر مغازه حلیم فروشی و ‌آش‌فروشی در ماه رمضان به‌طور متوسط ١٠٠ کیلو حلیم و ١٠٠ کیلو آش می‌پزد. با احتساب ١٠ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم‌ آش و حلیم فروش روزانه هر واحد در روز به یک میلیون تومان می‌رسد که بر این اساس درآمد ماه رمضان مغازه‌های مذکور از دو دیگ‌ آش و حلیم به ٣٠ میلیون تومان می‌رسد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد روزانه مغازه‌های بزرگ و معروف بسیار فرا‌تر از رقم مذکور برود و با پخت ۵ دیگ با گنجایش ١٠٠ کیلو روزانه ۵ میلیون تومان درآمد کسب کنند که این درآمد در ماه به ١۵٠ میلیون تومان می‌رسد. به گفته فروشندگان حلیم و آش کل دیگ‌های پخته شده در هر روز فروخته می‌شود ولی مشتری همچنان وجود دارد ولی به دلیل کمبود جا واحدهای کوچک فروشنده امکان پخت بیش از یک دیگ در روز را ندارند. به گفته رییس اتحادیه کباب، حلیم و غذاهای سنتی درآمد روزانه هر واحد صنفی این اتحادیه به‌طور متوسط بین ١٠٠ تا ٢٠٠ هزار تومان در روز است و اعدادی که ما در دنیای واقعی در سطح شهر می‌بینیم گردش مالی فراتر از اعداد مذکور را نشان می‌دهد. نکته جالب در گفت‌وگو  رییس اتحادیه کباب، حلیم و غذاهای سنتی تهران این بود که وی در پاسخ به سوالات اعداد و ارقام تقریبی و غیر دقیقی ارایه می‌کرد. او البته به مشکل تداخل صنفی اشاره کرد و گفت: با همکاری وزرات بهداشت، نیروی انتظامی و اماکن اقداماتی مثبت در ماه‌های گذشته برای جلوگیری از فعالیت واحدهای متخلف انجام شده است.

منبع: اعتماد

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*