خانه / سیاسی / حق ماموریت رئیس جمهور ، معاون اول و وزیران چقدر است؟

حق ماموریت رئیس جمهور ، معاون اول و وزیران چقدر است؟

در حال حاضر میزان فوق العاده مأموریت مقامات، مدیران و کارکنان براساس آخرین مصوبه هیئت دولت با نرخ یورو تعیین می شود.

در همین راستا رئیس جمهور برای هر روز ماموریت خارج از کشور روزی ۲۰۰ یورو یعنی حدود ۷۴۰ هزار تومان دریافت می کند.

حق ماموریت معاون اول رئیس جمهور نیز روزانه ۱۵۰ یورو یعنی حدود ۵۵۵ هزار تومان، وزرا، معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز ۱۳۰ یورو یعنی روزانه ۴۸۱ هزار تومان و معاون وزرا و مقامات همتراز، سفرا و استانداران ۹۰ یورو یعنی ۳۳۳ هزار تومان است.

درآمد وزیران درآمد رئیس جمهور درآمد حسن روحانی حقوق رئیس جمهور حقوق حسن روحانی ثروت وزیران ثروت رئیس جمهور

رؤسای دانشگاهها با هیئت ممیزه مستقل و مدیران عامل شرکت های دولتی درجه یک روزی ۸۰ یورور یعنی حدود ۳۰۰ هزار تومان، مشاوران وزرا و رؤسای دانشگاههایی که هیئت ممیزه مستقل ندارند و مدیران عامل شرکتها روزی ۷۰ یورو یعنی روزی ۲۵۹ هزار تومان، مدیران کل، رؤسای ادارات کل و سایر مدیران روزی ۶۵ یورو یعنی ۲۴۰ هزار تومان و کارشناسان و دیگر کارکنان روزی ۵۰ یورو یعنی روزی ۱۸۵ هزار تومان حق ماموریت دریافت می کنند.

منبع : افکار نیوز

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*