خانه / آخرین اخبار / مزایده خودروهای گرانقیمت آمریکایی در وزارت کشور + عکس

مزایده خودروهای گرانقیمت آمریکایی در وزارت کشور + عکس

سالن بزرگ همایشهای وزارت کشور، طی هفته گذشته میزبان هامرهای متعلق به این وزارتخانه بود که برای واگذاری به بخش خصوصی، در مزایده به فروش گذاشته شدند.
قیمت هامر فروش هامر خودرو هامر
قیمت هامر فروش هامر خودرو هامر
شرح آگهی:
مزایده خودرو
وزارت کشور در نظر دارد تعداد ۱۰ دستگاه خودرو هامر مازاد نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود جهت دریافت شرایط مزایده حداکثر ظرف مدت ۳ روز از تاریخ درج آخرین آگهی به نشانی : تهران ، خیابان دکتر فاطمی ، ساختمان ستاد مرکزی وزارت کشور ، طبقه دوم ، اداره مناقصات و قراردادها اتاق ۸/۱ مراجعه نمایند.
تاریخ و محل بازدید از خودروها ، مهلت و چگونگی ارسال پیشنهادات و سایر شرایط مورد لزوم در برگهای شرایط مزایده ذکر گردیده است.
ضمنا مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
اداره کل رفاه و پشتیبانی
آدرس:تهران، خیابان دکتر فاطمی ، ساختمان ستاد مرکزی وزارت کشور ، طبقه دوم ، اداره مناقصات و قراردادها اتاق ۸/۱
منبع:مناقصه و مزایده ۹۴٫۴٫۱۴
تصویر آگهی :قیمت هامر فروش هامر خودرو هامر

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*