خانه / بورس و سهام / مجمع سهامداران گروه بهمن / توزیع بیشترین سود در بین خودرو سازان

مجمع سهامداران گروه بهمن / توزیع بیشترین سود در بین خودرو سازان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه بهمن( سهامی عام ) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۱۵ درمحل پژوهشکده صنعت نفت با حضور بیش از ۷۶ درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای معتمدی فر به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان رئیس زاده و سروش و به دبیری آقای موحدی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای مهندس سروش و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۹

۲- تقسیم ۵۰۰ ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

۳- انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی البدل

۴- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

پیام هیئت مدیره:

با تشکر و سپاس به درگاه پروردگار عزیز بابت کسب توفیق حضور مجـدد در پیشـگاه سـهامداران و مـدعوین محتـرم، فرصـت را مغتنم شمرده و گزارش اجمالی دستاوردهای گروه بهمن در سال مالی مورد گزارش را ارائه مـی نمـاییم؛ بـدیهی اسـت کـه ایـن توفیقات با همراهی، حمایت و پشتیبانی شما سهامداران محترم و سعی و تلاش همکاران عزیز شرکت حاصل گردیده است. هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شـده بـه آنها وظیفه خود میداند که از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننموده و در راستای تحقق این هدف و با اعتقاد به ادامه رونـد پویـایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش، در جهت بهینه سازی ترکیب سـبد دارائیهـا و سـرمایه گـذاری هـا، تعریـف و اجـرای طرح های توسعه ای و استفاده بهینه از موقعیتهای بازار، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزیهای خود را بر مبنای خلـق ارزش برای همه ذینفعان و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است. سال ۱۳۹۳، سال عبور از مقطع رکود و بحران بود و با تمـام ویژگیها و دشواری هایش سپری شد. سازمانی که در این شرایط سخت بتواند از این تنگناها عبور نماید، قطعـا سـرمایه مانـدگار و ارزشمندی خلق نموده که در گروه بهمن، این مهم با تعامل علم کارآموختگان دانا و عشـق کارکنـان توانـا و پشـتیبانی و حمایـت سهامداران محترم حاصل شد.

در سالی که گذشت، در راستای تحقق شعار “عزم ملی، مدیریت جهادی”، گروه بهمن با تلفیـق اراده و مسـاعی جمعـی بـه اهـم اهداف از پیش تعیینشده و برنامه ریزی شده خود جامه عمل پوشاند و به اعتماد سهامداران خود با ارائه عملکردی قابـل قبـول در حوزه بازار خودرو، بازار سرمایه و . . . پاسخی درخور و مناسب داد. در سال ۱۳۹۳، عمده بنگاه های اقتصادی و تولیدی کشور با چالشها و مـوانعی روبـرو بودنـد و گـروه بهمـن نیـز از ایـن قاعـده مستثنی نبود؛ در این میان میتوان به چالشهایی نظیر دشواری تامین سرمایه در گردش موردنیاز، لزوم پرداخت سود سـهامداران، افزایش هزینههای مالی و دستمزد و سربار، افزایش هزینه های جذب نشده واحدهای تولیدی به دلیل مشـکلات تـامین و عـدم امکـان تولیـد متناسب با ظرفیت های ایجاد شده و . . . اشاره نمود. با این حال، گروه بهمن به عنوان یک نهاد هوشمند، ضمن حفظ آگاهی نسبت بـه تحولات محیطی مبتنی بر فرصتیابی راهبردی و برنامهریزی برای بهره برداری حداکثری از فرصت های ایجاد شده در حوزه هـای مختلف کسب و کار، تلاش نمود تا عملکردی قابل قبول متناسب با شأن این شرکت بعنوان یکی از شرکت های برتـر کشـور ارائـه نموده و ضمن تحقق سودآوری پایدار توانست همزمان اهداف توسعه سهم بازار، پایداری تجاری، رشد و توسـعه بازارهـای جدیـد را در حوزه کسب و کارهای خود پیگیری نماید.

از اهم دستاوردهای گروه بهمن در سال ۹۳ می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 •  تحقق و پوشش سود تعهدشده به میزان ۱۳۱ درصد و پرداخت حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال سود سهام به سهامداران محترم
 • حفظ ارزش بازار سهام گروه
 •  معرفی محصولات جدید با برند گروه بهمن(وانت کارا و کامیونت شیلر ۶) در راستای اقتصاد مقاوتی
 •  راهاندازی خط تولید محصولات جدید سواری آسا، SUV لندمارک و کمپرسی J6 در شرکتهای خودرویی گروه
 •  ورود شرکت بهمن لیزینگ به فرابورس و واگذاری بخشی از سهام
 •  تولید بلوک سیلندر و سرسیلندر موتور ۴۵۷
 •  توقف، ادغام و انحلال برخی شرکت های تابعه به جهت تمرکز بر فعالیت های اصلی و بهینه سازی ساختار دارایی ها
 •  تدوین و جاری سازی راهبردهای سطح گروه (Corporate Strategy)
 •  اخذ جوایز و نشانهای متعدد ملی در حوزههای تعالی سازمانی، کیفیت، بهره وری، منابع انسانی و ….
 •  دریافت جایزه ملی سازمان دانشی برتر(MAKE)

همچنین می توان از مهمترین برنامه های گروه بهمن در سال ۹۴ موارد ذیل را بر شمرد:

 •  افزایش سرمایه گروه و اصلاح ساختار با کسب مجوز از سازمان محترم بورس
 •  عرضه بهمن دیزل و سیبا موتور در فرابورس
 •  ادامه سیاست بهینه سازی ساختار دارایی های گروه ( واگذاری دارایی های کم بازده ، غیرمولد یا خارج از زنجیره)
 •  بهره برداری از حداقل ۵۰% ظرفیتهای تولیدی و توسعه روشهای بازاریابی و فروش
 •  ارتقاء سطح خودکفایی محصولات خودرویی در قالب تشکیل کمیته خودکفایی
 •  طرح ریزی و استقرار نظام جامع مدیریت راهبردی در سطح گروه و شرکتهای تابعه اصلی
 •  پیاده سازی کامل سیستم مدیریت فرایندها (BPMS)
 •  پیاده سازی نظامهای نوین در حوزه های مختلف منابع انسانی
 •  معرفـی و عرضـه محصـولات جدیــد در بخــش هــای کــار و تجـاری شــامل کامیونــت شــیلر ۵ و ۸ ، مینـی بــوس شــیلر، وانت دیزلی ایسوزو و وانت با پلت فرم کاپرا

امید است با اتکا بر توانمندی های موجود و توسعه و ارتقاء آنها، در سال هـای پـیش رو بتـوانیم بـا حمایـت شـما سـهامداران محترم در جهت اعتلای گروه بهمن گام برداشته و برگ های زرین و پر افتخاری بـرای ایـن مجموعـه ثبـت نمـاییم.

نتایج و شاخص های کلیدی عملکرد گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

کلیاتی در مورد شرکت

تاریخچه

گروه بهمن در سال ۱۳۳۱ تحت عنوان ((شرکت سهامی ایران خلیج کو)) با سرمایه اولیه ۶۰۰ هزار ریال با نوع فعالیت حمل و نقل و حق العمل کاری نمایندگی های تجاری، تاسیس و شروع بهکار نمود. از سال ۱۳۳۸ با اخذ مجوز ساخت از سوی وزارت صنایع و معادن اقدام به مونتاژ وانت سه چرخ مزدا نمود و سپس در سال ۱۳۵۰ با افزایش سرمایه، حوزه فعالیتش را به ساخت و مونتاژ انواع وانت های مزدا تغییر داد. در سال ۱۳۷۷ و با تغییر اساسنامه، نام آن به گروه بهمن تغییر یافت و به عنوان یک هلدینگ، حوزه فعالیتهایش را به حوزههای تولیدی، سرمایه گذاری و . . . گسترش داد.

موضوع فعالیت شرکت (مطابق آخرین اساسنامه):

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است:

۱- اشتغال به کلیه فعالیتهای تولیدی وصنعتی در صنعت خودرو

۲- ایجاد شعبه، اعطا و قبول نمایندگی سایر شرکتهای داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت اصلی فعالیت های فرعی شرکت شامل اقدام به هرگونه مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی، تاسیس هر نوع شرکت، انجام فعالیت های بازرگانی داخلی، واردات، صادرات، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، نمایشگاه ها، عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، مشاوره در زمینه کلیه امور بازرگانی، صنعتی و مدیریتی و اخذ وام، تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری و توثیق و ترهین اسناد شرکت.

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۹

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

ساختار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

وضعیت مالکیت گروه در شرکت های تابعه و موضوع فعالیت آنها

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان، راهبردها

چشم انداز

گروه بهمن در افق ۱۴۰۰:

در زمره ۱۰ شرکت برتر ایران از منظر شاخص های بازدهی قرار گرفته است.

ماموریت

گروه بهمن به عنوان یک هولدینگ تخصصی چند رشته ای می کوشد تا ضمن هوشیاری کامل نسبت به تحولات محیطی، فرصت یابی راهبردی، خلق ارزش و مزیت رقابتی در زنجیره های کسب و کار خود؛ به سودآوری پایدار و بازده مطلوب اقتصادی دست یافته و برای ذینفعان خود به صورت متوازن، ایجاد رضایت مندی نماید. بر این اساس، حضور در کسب و کارهایی که در آنها دارای مزیت های فعلی و آتی است(خودرو، سرمایه گذاری مالی و …) در محوریت برنامه های گروه قرار دارد.

اهداف کلان

۱- افزایش بازدهی دارایی ها و سرمایه گذاری ها

۲- رشد سودآوری پایدار

۳- حفظ و توسعه سهم بازار و ارتقاء جایگاه برند

سیاست های کلان گروه(سطح بنگاه)

۱- تبدیل دارایی های گروه به مزیت رقابتی در جهت افزایش بازدهی

۲- متوازن سازی ترکیب سرمایه گذاری ها با توجه به سوداوری و بازدهی آنها

۳- خلق ارزش پایدار از طریق ایجاد هم افزایی در کسب و کارهای گروه

۴- افزایش ارزش بازار سهام گروه

۵- ایجاد رضایت متوازن برای ذینفعان گروه

۶- نهادینه سازی تفکر راهبردی در گروه

شرکای تجاری گروه بهمن در حوزه خودرو

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

نتایج عملکرد کسب و کارهای گروه بهمن

شرکت بهمن موتور:

شرکت بهمن موتور با بیش از نیم قرن سابقه از سال ۱۳۳۱ فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر با ماموریت تولید و مونتاژ انواع خودروهای سواری، وانت، ون، شاسی بلند(SUV) مشغول به فعالیت بوده و همواره در صدد توسعه کمی و کیفی محصولات خود بوده است. شرکای خارجی شرکت بهمن موتور شرکت های معتبری همانند ISUZU، MAZDA و FAW می باشند.

اهم دستاوردهای شرکت بهمن موتور در سال ۱۳۹۳

 •  راه اندازی خط تولید وانت کارا ۱۷۰۰ سی سی با موتور OHVG با صد درصد ساخت داخل با برند گروه بهمن
 •  راه اندازی خط تولید خودرو شاسی بلند دو دیفرانسیل لندمارک با استفاده از امکانات و سرمایه گذاری های موجود
 •  تولید خودرو آسا B50F در راستای بهبود محصول قبلی با ارتقاء حجم و کارایی موتور و توسعه آپشن ها
 •  جایگزینی موتور DAE بر روی وانت و تولید وانت کارا ۲۰۰۰ سی سی
 •  ایجاد زیرساخت های تولید وانت دو دیفرانسیل دیزلی ایسوزو D-Max ·
 •  کاهش میانگین نمره منفی وانت های کاپرا، تک کابین مزدا و دوکابین مزدا
 •  کسب مقام نمونه تیم تخصصی از سوی وزارت کار (اجرای پروژه جایگزینی موتور انژکتوری)
 •  قرار گرفتن خودرو سواری آسا در رده سوم کیفی خودروهای سواری تولیدی کشور
 •  ارتقاء استانداردهای آلایندگی و ایمنی وانت های مزدا و کارا (تجهیز کیسه هوا)
 •  راه اندازی خط مونتاژ محصولات MVM (در راستای استفاده از ظرفیت های خالی خطوط)

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

شرکت بهمن دیزل:

شرکت بهمن دیزل در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ جهت تولیـد و مونتـاژ انـواع کامیونـت، کامیون و کشـنده شـروع بـه فعالیـت نمـود و در دی مـاه سـال ۱۳۸۵ بـه شـرکت بهمن دیزل تبدیل شد. محصولات شرکت کامیون ایسوزو، کامیونـت ایسـوزو ۶ تـن، ۸ تن و ۵,۲ تن با کاربری های متنوع، کامیونت شیلر با حداکثر داخلی سازی، مینی بـوس ایسـوزو و مینـی بوس مکسوس می باشد. این مجموعه با تولید محصولات به روز و بـا کیفیـت و بـا سـهم بـازار بـیش از ۵۰ درصد، سهم گسترده ای در ارتقاء کیفی و کمی ناوگان حمل و نقل کشور را دارا می باشد.

اهم دستاوردهای شرکت بهمن دیزل در سال ۱۳۹۳

 •  کسب بالاترین سود در مدت فعالیت شرکت
 •  حفظ جایگاه نخست سهم بازار در بخش فروش کامیونت
 •  واردات و عرضه مینی بوس مکسوس به بازار
 •  بهره برداری از خط PT/ED
 •  شروع تولید انبوه کامیونت شیلر۶ با برند گروه بهمن
 •  کسب رتبه اول کیفی محصولات در خودروهای تجاری
 •  کسب رتبه اول رضایت مندی مشتریان در بخش خودروهای سنگین و نیمه سنگین
 •  شروع تولید انبوه مینی بوس سحر جدید
 •  ساخت نمونه کامیونت کمپرسی NPR75F
 •  آغاز پروژه های تولید کامیونت های شیلر ۵ و ۸
 •  کسب رتبه اول در بخش جانبی بهره وری در بین خودروسازان کشور

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

شرکت سیبا موتور

شـرکت سـیبا موتـور در سـال ۱۳۸۶ فعالیـت خـود را بـا مشـارکت شـرکت FAW بزرگترین خودروسازان کشـور چـین بـه منظـور تولیـد انـواع خودروهـای سـنگین و نیمه سنگین آغاز نمود. کارخانه این شرکت در شهر تبریز با مشارکت گـروه بهمـن و تراکتورسازی تبریز در نیمه اول سال ۱۳۹۱ با ظرفیت تولیـد سـالانه ۶۰۰۰ دسـتگاه انواع خودروهای سنگین(کشنده، کامیون، کمپرسی) و نیمه سنگین تاسیس و احداث گردیده است.

اهم دستاوردهای شرکت سیبا موتور در سال ۱۳۹۳

 •  نیل به رکورد تولید ۲۰۰۶ دستگاه انواع کامیون کشنده J6
 •  کسب سهم %۳۲ بازار کشنده کشور
 •  دستیابی به ظرفیت عملیاتی تولید روزانه ۱۵ دستگاه خودرو سنگین
 •  تولید آزمایشی کمپرسی
 •  کسب رتبه سوم خدمات پس از فروش خودروهای تجاری از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)
 •  اجرای پروژه ساخت بدنه کشنده j6 مدل ۲۰۱۵
 •  اخذ تقدیر نامه سه ستاره تعالی منابع انسانی
 •  بهره برداری از نرم افزار فروش و خدمات پس از فروش

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

شرکت بهمن لیزینگ

در راستای راهبردهای توسعه زنجیره ارزش گروه ، شرکت بهمن لیزینگ در آذر ماه ۱۳۸۱ با هدف توسعه شبکه بازاریابی و فروش تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۴ به عضویت کانون شرکت های لیزینگ در آمد. از اهداف اصلی این شرکت می توان به توسعه بازار فروش محصولات خودرویی گروه، ایجاد تسهیلات فروش ویژه برای واگذاری خودرو، تلاش در جهت تحقق رفاه اجتماعی و حمایت از تولیدات و صنایع داخلی اشاره کرد.

اهم فعالیت های شرکت بهمن لیزینگ در سال ۱۳۹۳

 •  ثبت شرکت بهمن لیزینگ در فرابورس و عرضه بخشی از سهام به بازار
 •  دریافت لوح رتبه اول در بخش اصلی گروه واسطه گریهای مالی ششمین جشنواره ملی بهره وری
 •  پوشش ریسک های شرکت از طریق طراحی و اجرای نظام های اعتبارسنجی کارآمد.
 •  افزایش ۳۰ درصدی در سود خالص شرکت نسبت به دوره قبل با تحقق سود ۲۴۳ میلیارد ریال

شرکت مزدا یدک

این شرکت با ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای تولیدی گروه، نقش اساسـی در زنجیـره ارزش سازمان ایفاء می نماید. فعالیت های این شرکت تهیه و توزیع کلیه لوازم یدکی، ارائه انواع خدمات در حوزه گارانتی و وارانتی، ارائه خدمات ویژه (امداد) و ارائه آموزشهای فنی و تخصصی به گروه های مختلف مشتریان (مالکین، نمایندگان و پرسنل سازمان) می باشد.

اهم فعالیت های شرکت مزدا یدک در سال ۱۳۹۳

 •  احراز جایگاه سوم در صنعت از منظر رضایت مندی مشتریان
 •  کسب تقدیرنامه ۴ ستاره منابع انسانی در سال ۹۳
 •  پذیرش ۱۴۴۰۰۰ خودرو در شبکه نمایندگان
 •  پیاده سازی استاندارد iso 10002 (رسیدگی به شکایات) و iso 10004 (رضایت مشتری)
 •  تامین ۲۸۳ میلیارد ریالی قطعات و لوازم یدکی با وجود محدودیت های بین المللی
 •  اجرای طرح خدمات نوروز ۱۳۹۴ با حضور ۴۵ نمایندگی مجری طرح و انجام ۲۲۷۷ خدمات تعمیرگاهی

شرکت ریخته گری ایران

شرکت صنایع ریخته گری ایران در سال ۱۳۶۶ با هدف تولید قطعـات ریختـه گـری و محصولات چدنی فعالیت خود را آغاز نمود. ماموریت این شـرکت تولیـد انـواع قطعـات ریختـه گـری و محصـولات چـدنی هماننـد انـواع قطعـات پیچیـده (شـامل سـیلندر و سرسیلندر و میل لنگ و…) و تولید انواع توپی چرخ و کاسه چرخ و تولید انواع گیـربکس مـورد اسـتفاده در صنعت خودروسازی و سایر صنایع وابسته می باشد.

اهم فعالیت های شرکت صنایع ریخته گری ایران در سال ۱۳۹۳

 •  تولید بیش از ۱۴۵۰۰ تن انواع قطعات ریخته گری
 •  خارج شدن شرکت از زیان دهی چند ساله
 •  افزایش چشمگیر تولید نسبت به سال های اخیر
 •  باز سازی و راه اندازی خطوط وهر و گستول و تعمیر و راه اندازی کوره هولدر
 •  ایجاد توسعه و تنوع محصولات(سیلندر EF7، فلایول صادراتی) و تعداد مشتریان
 •  اجرای طرح های داخلی سازی قطعات اصلی موتورهای ۴۵۷(سیلندر و سرسیلندر) با صرفه جویی ۵/۱ میلیون یورو در مرحله طراحی و ساخت، صرفه جویی سالانه ۵/۳ میلیون یورو برای ۴۰۰۰ بلوک سیلندر و ۳۰۰۰ سرسیلندر، کاهش قیمت۲۰ الی ۳۰ درصدی نسبت به مشابه خارجی، ایجاد اشتغال برای ۱۵۰ نفر مستقیم و ۵۰۰ نفر غیر مستقیم

شرکت شاسی ساز ایران

شرکت شاسی ساز ایران از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را در زمینه تولید فریم و تیرک و همچنین ساخت و مونتاژ شاسی خودروهای سبک و سنگین آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر یکی از بزرگترین و مدرن ترین مجموعه های تولید شاسی در کشور بوده و علاوه بر تولید شاسی خودروهای تولیدی گروه بهمن نسبت به تولید شاسی برای سایر خودروسازان و همچنین صادرات محصولات خود اقدام می نماید.

اهم فعالیت های شرکت شاسی ساز ایران در سال ۱۳۹۳

 •  تولید انبوه تیرک و فریم شاسی کشنده J6
 •  تولید تیرک شاسی نیسان · تولید تیرک های مینی بوس آرین
 •  تولید تیرک های کامیونت آرنا
 •  تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

شرکت طراحی و ساخت قطعـات صـنایع ایـران

شرکت طراحی و ساخت قطعـات صـنایع ایـران در سـال ۱۳۷۹ بعنـوان یـک شـرکت تولیدی با تولید قطعات فلزی مختلف صنعتی اعم از خودرو و موتورسیکلت کار خود را آغاز نمود. ماموریت این شرکت تولید انواع قطعات پرسی و طراحـی و سـاخت قالـب و فیکسچر، ساخت کلیه قطعات جانبی خـودرو، مجموعـه سـازی قطعـات وانـت مـزدا، محـافظ هـای شاسـی کامیونت، صندلی خودرو، رام شاسی کامیونت های ایسوزو و تولید انواع قطعات موتورسیکلت می باشد.

اهم فعالیت های شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران در سال ۱۳۹۳

 •  تولید قالب ها و نمونه صندلی X60 برای شرکت کرمان موتور
 •  راه اندازی خط تولید بادگیر فایبر گلاس کشنده J6 و کامیونت ایسوزو
 •  راه اندازی خط تولید کاربری و تولید انواع کاربری کامیون و کامیونت
 •  راه اندازی و تولید کایزن درب موتور

شرکت ایران دوچرخ

شرکت ایران دوچرخ در اسفند ۸۳ بعنوان حلقه تولیدی دیگری در خانواده گروه بهمن قرار گرفته و در فضای تولید انواع موتور سیکلت و دوچرخه کار خود را ادامه داده است. این شرکت همزمان با توسعه بازار محصولات فعلی، با اتخاذ راهبرد تولید انبوه محصولات در حال بررسی و تغییر سبد محصولات خود می باشد.

اهم فعالیت های شرکت ایران دوچرخ در سال ۱۳۹۳

 •  فروش بیش از ۱۴۸۰۰ دستگاه انواع موتورسیکلت و رشد فروش ریالی ۳۷% نسبت به سال قبل
 •  صادرات ۱۶۰۰ دستگاه به کشورهای منطقه
 •  ارائه محصولات جدید ATV300 & 10B ·
 •  راه اندازی فروشگاه های (s3) در سطح کشور

شرکت بازرگانی عصر بهمن

یکی از فعالیتهای کلیدی که در سال ۱۳۷۹در گروه بهمـن سـازمان یافـت، ایجـاد و فعال نمودن شرکت عصر بهمن به منظور گسترش روابط بـینالملـل گـروه در فضـای خودرو بوده است. ماموریت های اصلی این شرکت شـامل تنظـیم و توسـعه روابـط بـا شرکای تجاری خارجی، مشارکت در توسعه محصولات جدید و ایجاد هم افزایی در حوزه بازرگانی خارجی و ارتباطات بین المللی شرکتهای گروه بهمن می باشد.

اهم فعالیت های شرکت عصر بهمن در سال ۱۳۹۳

 •  نهائی نمودن توافقات ارائه محصول وانت D-MAX با شرکت ایسوزو
 •  عقد قرار داد نمایندگی محصولات مزدا CX5 و مزدا ۶ بصورت CBU
 •  عقد قرارداد سواری B50F با شرکت FAW
 •  عقد قرارداد نمایندگی و عرضه مینی بوس Maxus با شرکت SMCV تولید کننده خودروی تجاری شرکت اتومبیل سازی شانگهای) بصورت CBU
 •  ثبت شعبه شرکت عصر بهمن در مناطق آزاد انزلی و اروند به منظور واردات CBU

شرکت نیرو محرکه

این شرکت در سال ۱۳۸۳ تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری گنجور به صورت شـرکت سهامی عام تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۵ به شرکت نیرو محرکه تغییر نام یافته است. ماموریت اصلی این شرکت دانش بنیان مهندسی موتور و قوای محرکه و تولید و مونتـاژ آن می باشد.

اهم فعالیت های شرکت نیرو محرکه در سال ۱۳۹۳

 •  ساخت نمونه کامیونت شیلر ۶ تن و انجام آزمونهای TA و اخذ مجوز پلاک گذاری
 •  ساخت نمونه کامیونت شیلر ۵,۲ تن و انجام آزمونهای TA
 •  همکاری در راه اندازی خط مونتاژ موتور دیزل ۴jb1 در شرکت موتورسازان

شرکت پارس بوشونگ

شرکت پـارس بوشـونگ در سـال ۱۳۸۳ و در پـی مشـارکت بـا شـرکت بوشـونگ سوئیس (یکـی از بزرگتـرین و معتبرتـرین شـرکتهـای تولیـد کننـده تجهیـزات زمستانی و فرودگاهی) تاسیس گردید. از محصولات شرکت می توان به خـودرو دو دیفرانسیل ۶ تـن، خـودرو پولرسـان بانـک هـا، خـودور آرام بـر، آتلیـه تعمیرگـاهی، موبایـل کلینیـک دندانپزشکی، خودروهای VIP و بالابرهای آتش نشانی اشاره نمود.

اهم فعالیت های شرکت پارس بوشونگ در سال ۱۳۹۳

 •  اخذ مجوز شماره گذاری پول رسان لندمارک
 •  شماره گذاری هورلند دو دیفرانسیل با کاربری بغل بازشوی چادری
 •  عقد قرارداد با لایش اتریش برای تولید نمونه شیلر دو دیفرانسیل
 •  تولید نمونه خودروی دو دیفرانسیل ۱۸ تن
 •  تولید نمونه و انجام شماره گذاری خودروی حمل جنازه (آرام بر) بر روی مزدای وانت تک کابین
 •  تولید نمونه یدک کش اطفاء حریق دهیاری ها و شهرهای کوچک
 •  عقد قرارداد همکاری با زیر مجموعه های وزارت بهداشت و درمان در خصوص موبایل کلینیک
 •  عقد قرارداد همکاری با شرکت کیسون جهت تولید آتلیه تعمیرگاهی مورد نیاز پروژه ها
 •  اخذ نمایندگی فروش شرکت های CAMS (بازیافت نخاله های ساختمانی) Antonelli پمپ های بـتن طـول بلند) وpesci (جرثقیل های مفصلی پشت کامیونی) و cela (نردبان هیدرولیک آتش نشان) از کشور ایتالیا

شرکت سرمایه گذاری بهمن

شرکت سرمایه گذاری بهمن در شهریور ماه ۱۳۸۱ به صورت شرکت سهامی عام و با موضوع فعالیت خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت، تاسیس، تشکیل و مشارکت در سرمایه انواع شرکت ها، موسسات، ارائه خدمات و مشاوره در زمینه سرمایه گذاری ها و اداره امور شرکت ها و . . . تاسیس گردید. سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۴۲۰ میلیارد ریال می باشد. فعالیت های عمده شرکت شامل سرمایه گذاری در سهام بورسی، توسعه کسب و کارهای جدید، نقش آفرینی در بازار سرمایه و تامین مالی می باشد. گروه بهمن مالک ۲۰% از سهام این شرکت به صورت مستقیم و حدود ۴۲% به صورت غیر مستقیم می باشد.

اهم فعالیت های شرکت سرمایه گذاری بهمن در سال ۱۳۹۳

 •  افزایش سرمایه شرکت های تابعه(کارگزاری بهمن، سرمایه گذاری آوین)
 •  واگذاری شرکت های غیر فعال تابعه
 •  تعیین تکلیف ملک میرداماد
 •  پرداخت آخرین قسط خرید سهام بانک صادرات
 •  رتبه هشتم میزان سرمایه و رتبه هفتم ارزش بازار در میان شرکت های سرمایه گذاری بورس

شرکت بیمه ملت:

در سال ۱۳۸۳ شرکت بیمه ملت با سرمایه ۱۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان بزرگترین شرکت بیمـه خصوصی کشور تاسیس و تلاشهای خود را در جهت کسـب سـهم بـازار و دسـتیابی بـه سـود متعارف صنعت عمق بخشید. سهم بازار این شرکت در حال حاضر ۱,۸ درصد از کل صنعت بیمه می باشد.سرمایه شرکت ۲۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. و روه بهمن هم اکنـون ۲۰ درصـد سـهام این شرکت را در اختیار دارد.

شرکت سیمان غرب:

سیمان غرب در سال در سال ۱۳۵۳ تاسیس گردید. فعالیت اصلی این شرکت ایجاد و بهره برداری از کارخانجات سیمان می باشد. در حال حاضر تولید این مجموعه بیش از ۱,۲ میلیون تن است که ۶۰% محصولات را صادر می نماید. سرمایه فعلی این شرکت ۳۰۰ میلیارد ریال می باشد. گروه بهمن هم اکنون ۱۷ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.

شرکت گروه فن آوا

شرکت گروه فن آوا در راستای ایجاد و به روزآوری سامانه های ارتباطی و اطلاعاتی نوین و تکمیل خلاهای موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، در بهمن ماه ۱۳۸۱ به صورت شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریال تاسیس گردید. سرمایه شرکت هم اکنون ۴۴۰ میلیارد ریال می باشد. گروه بهمن بر مبنای راهبردهای بهینه سازی ترکیب دارایی ها در پایان سال ۹۳ اقدام به واگذاری ۱۲% از سهام این شرکت نمود و در حال حاضر ۵ درصد سهام این شرکت را دارا می باشد.

شرکتهای سرمایه گذاری منطقه ای

در راستای راهبردهای محوری گروه در زمینه فعالیتهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری منطقه ای تاسیس و شروع به فعالیت در بازارهای اولیه و ثانویه نمودند. این شرکت ها عمدتاً با مشارکت سایر سهامداران حقیقی و حقوقی ایجاد گردیده اند. ماموریت این شرکتها مدیریت پرتفوی سهام شرکت های بورسی و همچنین استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری در بازار اولیه می باشد. شرکتهای فوق همچنین به منظور جلب اعتماد و حضور مشارکتهای مردمی در بازار سرمایه کشور(اعم از اولیه و ثانویه)، توسعه فرهنگ سهامداری، توسعه مالکیت فراگیر، حمایت و تقویت بنیه اقتصادی طبقه متوسط و کاهش ریسک سرمایه گذاری عموم مردم و بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور ایجاد شده اند.

گروه بهمن از منظر بازار سرمایه شرکت

در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۲٫۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خـودرو و سـاخت قطعـات بـا نمـاد خبهمن درج شده است. وضعیت سهام شرکت طی پنج سال اخیر به شرح ذیل بوده است :

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

سال ۱۳۹۳ یکی از سخت ترین سال ها برای بورس اوراق بهادار به عنوان دماسنج اقتصادی کشور بود که پس از صعود بی وقفه شاخص در سال ۱۳۹۲ (با ایجاد جو روانی مثبت در مورد آینده مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها) در سال ۱۳۹۳ با روند نزولی بی سابقه ای در بورس اوراق بهادار روبرو بودیم. با این حال در این سال صنعت خودرو بعنوان کسب و کار محوری گروه بهمن با بهبود آمار تولید در شرکت های تولیدکننده و همچنین بیشترین تأثیرپذیری از رفع اندک برخی محدودیت های بین المللی علیرغم وجود چالش های جدی توانست عملکرد قابل قبولی را از خود برجای گذارد.

بازدهی شرکت های هم گروه خودرویی

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

برنامه های سال ۱۳۹۴ حوزههای کسب و کار

اهم برنامه های حوزه ستاد

 •  افزایش سرمایه گروه و اصلاح ساختار سازمانی با رویکرد سازمان هولدینگ
 •  عرضه شرکتهای بهمندیزل و سیباموتور در فرابورس
 •  ادامه سیاست بهینه سازی ساختار دارایی های گروه (واگذاری دارایی های کم بازده یا غیرمولد)
 •  بهره برداری از حداقل ۵۰% ظرفیتهای تولیدی و توسعه مکانیزم های بازاریابی و فروش
 •  ارتقاء بهره وری در سطح شرکت های تابعه در قالب کمیته بهره وری
 •  ارتقاء سطح خودکفایی محصولات خودرویی/ موتورسیکلت در قالب کمیته خودکفایی
 •  طرح ریزی و نظارت بر استقرار نظام مدیریت راهبردی در سطح گروه و شرکتهای تابعه اصلی
 •  پیاده سازی سیستم مدیریت فرایندها(BPMS)
 •  طرحریزی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات · اجرای نظام های نوین در حوزه های مختلف منابع انسانی
 •  استقرار کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در شرکت های تابعه

اهم برنامه های حوزه خودرو

 •  طراحی و توسعه وانت بر پایه پلت فرم کاپرا
 •  تولید سواری مزدا جدید در صورت رفع محدودیت های بین المللی
 •  راه اندازی خطوط تولید وانت ایسوزو دیزلی ۴*۲)Dmax و ۴*۴)
 •  تولید وانت کارا با موتور DAE
 •  تولید محصولات جدید کامیونت شیلر ۵ و ۸ ، مینی بوس شیلر
 •  حفظ رتبه اول سهم بازار کامیونت در کشور
 •  ادامه تولید انبوه کامیونت شیلر ۶ و عرضه آن
 •  تولید کامیونت شیلر ۵ ، کامیونت شیلر ۸
 •  سفارش گذاری ۵۰۰ دستگاه مینی بوس مکسوس به صورت CBU
 •  تولید انبوه مینی بوس ایسوزو سحر جدید
 •  اجرای پروژه های کاربری سازی محصولات تجاری شرکت
 •  عرضه کامیون جدید ۲۶ تن ایسوزو FVZ
 •  توسعه ساخت داخل کشنده تک و جفت محور به سطح ۳۱ درصد
 •  عرضه محصول جدید موتورسیکلت New V6
 •  افزایش سهم بازار در فروش قطعات و توسعه سبد قطعات یدکی اصلی و شرکتی
 •  تکمیل و اصلاح تجهیزات پروژه بلوک سیلندر ۴۶۰ و تکمیل پروژه سرسیلندر ۴۵۷
 •  ساخت تیرک های جدید و مونتاژ فریم شاسی کامیونت شـیلر، شاسـی کمپرسـی FAW ، شاسـی وانت کاپرا و ایسوزو، ساخت قطعات منفصله فریم FAW

طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری

طراحی و توسعه وانت تک کابین بر پایه پلتفرم کاپرا

همسو با راهبرد افزایش ساخت داخل محصولات خودرویی گروه امکان جایگزین نمودن خودروی جدید به جای وانت مزدا، شرکت بهمن موتور ساخت داخل نمودن خودروی وانت تک کابین کاپرا که در حال حاضر حجم عمده قطعات آن به صورت CKD وارد می گردد را هدف گذاری نمود. فرض اصلی در این طرح، دستیابی به ساخت داخل ۷۶ درصد به منظور کاهش بهای تمام شده می باشد. از اهداف دیگر این طرح ایجاد پلتفرم وانت متعلق به گروه بهمن(ایجاد محصول محوری)، استفاده از ظرفیت های بالقوه شرکت های تابعه، کاهش ارزبری و تولید انبوه محصول می باشد. حجم سرمایه گذاری موردنیاز ۴۸۰ میلیارد ریال می باشد.

پروژه ED بهمن دیزل

پروژه خط رنگ آستر ED بهمن دیزل در راستای ایجاد بستر و زیر ساخت مناسب جهت تولید انواع خودرو های تجاری در سال ۱۳۹۱ آغاز گردید. این پروژه در فضایی معادل ۳۰۰۰ مترمربع تعریف و عملیاتی گردید. از ویژگی های مهم این پروژه قابلیت ED محصولات دیزلی با تکنولوژی روز اروپا می باشد. این پروژه در بهمن ماه سال ۹۳ به اتمام رسیده است . حجم سرمایه گذاری صورت پذیرفته در این پروژه ۱۳۰ میلیارد ریال می باشد.

طراحی، ساخت و توسعه کامیونت شیلر (۶ تن)

در راستای طراحی، توسعه و تولید محصول با برند گروه بهمن و افزایش عمق داخلی سازی محصولات تجاری و نیز مطابق با سیاست های گروه، پروژه طراحی و ساخت کامیونت بهمن (۶ تن) تحت نام شیلر در شرکت نیرو محرکه ایران و با همکاری شرکت بهمن دیزل در سال ۱۳۹۱ آغاز گردیده است. هدف از اجرای این پروژه طراحی و ساخت کامیونت ملی با ظرفیت ۶ تن با حداکثر داخلی سازی با برند گروه بهمن با استاندارد زیست محیطی Euro IV میباشد. تولید انبوه این محصول از اسفند ماه سال ۹۳ در شرکت بهمن دیزل آغاز گردیده است. حجم سرمایه گذاری در این پروژه ۱۸۰ میلیارد ریال می باشد.

پروژه طراحی و ساخت کامیونت شیلر (۵ تن)

این پروژه با هدف تولید کامیونت شیلر با تناژ ۵ تن و استفاده از فرصت های بازار در حوزه خودروهای تجاری سبک و همچنین استفاده حداکثری از اشتراکات با محصول شیلر ۶ تن در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ آغاز گردید. مطابق آخرین گزارش، برنامه پیشرفت این پروژه دارای ۳۸ درصد پیشرفت می باشد. برآورد می گردد تولید انبوه این محصول در انتهای سال جاری به بهره برداری برسد. حجم سرمایه گذاری این پروژه ۲۰ میلیارد ریال می باشد.

طراحی و ساخت مینی بوس شیلر

این پروژه در راستای استفاده از پلت فرم شیلر و استفاده از ظرفیت های خالی موجود در شرکت بهمن دیزل و با توجه به مزیت های بازار مینی بوس در کشور تعریف و در آذر ماه سال ۱۳۹۲ اجرایی گردید و تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. مطابق برنامه زمانبندی تولید آزمایشی و انبوه این محصول در بهمن ماه سال جاری آغاز می گردد. حجم سرمایه گذاری این پروژه ۲۱ میلیارد ریال می باشد.

تولید سواری آسا جدید B50F

این پروژه در شرکت بهمن موتور در جهت توسعه محصول در سال ۱۳۹۳ تعریف و اجرایی گردید و در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسیده است. حجم سرمایه گذاری صورت پذیرفته در این پروژه ۷ میلیارد ریال می باشد.

تولید خودروی شاسی بلند Land Mark

با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روی بازار خودروهای SUV و تکمیل سبد محصولات در گروه بهمن پروژه ایجاد و راه اندازی خط تولید خودروی سواری شاسی بلند Land Mark در دستور کار شرکت قرار گرفت و تولید انبوه این خودرو در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ آغاز گردید. حجم سرمایه گذاری این پروژه ۳/۵ میلیارد ریال می باشد.

تولید وانت کارا

به منظور تولید محصول با برند گروه بهمن پروژه طراحی و ساخت وانت کارا با حداکثر ساخت داخل با همکاری شرکت نیرو محرکه بر روی پلتفرم وانت موجود در سال ۱۳۹۱ آغاز گردیده و پروژه در مهرماه سال ۱۳۹۳ به اتمام رسیده است. هدف از اجرای این پروژه طراحی و ساخت یک وانت ملی با حداکثر داخلی سازی با برند گروه بهمن و با استاندارد زیست محیطی Euro IV میباشد. حجم سرمایه گذاری در این پروژه ۴۶/۵ میلیارد ریال بوده است.

جایگزینی موتور ۴G94 بر روی وانت

این پروژه با هدف کاهش آثار محدودیت های بین المللی و ارائه محصول با قوای محرکه به روزرسانی شده در شرکت بهمن موتور تعریف و اجرایی گردید. پروژه در تیرماه سال ۱۳۹۲ آغاز گردید و تولید آزمایشی این پروژه در اواخر سال ۹۳ آغاز گردیده است، همچنین مجوز شماره گذاری اخذ و در مرحله تولید انبوه در دو بخش تک و دوکابین می باشد . حجم سرمایه گذاری پروژه ۱۹ میلیارد ریال می باشد

تولید وانت ایسوزو D-Max

این پروژه با هدف توسعه سبد محصولات گروه و تولید محصول جدید وانت ایسوزو با موتور دیزل و داخلی سازی قطعات و مجموعه ها در سال ۱۳۹۲ در شرکت بهمن موتور اجرایی گردید. این پروژه تاکنون ۶۱ درصد پیشرفت داشته است و مطابق برنامه زمانبندی در اوایل مهرماه به بهره برداری می رسد. حجم سرمایه گذاری موردنیاز این پروژه معادل ۶۴ میلیارد ریال می باشد.

پروژه پالایشگاه قشم

این پروژه در راستای ورود به کسب و کار جدید در حوزه نفت و پتروشیمی با توجه به مطالعات صورت گرفته و وجود مزیت های اقتصادی تولید و فروش محصول در گروه انرژی آریادانا تعریف و هم اکنون در شرکت نیک صنعت پارسیان در حال اجرا میباشد. مکان اجرای پروژه، منطقه آزاد قشم میباشد. ظرفیت تولید روزانه این واحد صنعتی شامل ۳۰,۰۰۰ بشکه در روز جهت تولید قیر و فرآوردههای سبک نفتی طراحی گردیده است. این پروژه تا کنون پیشرفت ۱۰۰% در طراحی پایه، ۸۴،۲۱%در طراحی تفصیلی و ۳۷,۴۹%در مهندسی خرید داشته است. حجم سرمایه گذاری این پروژه ۸۰ میلیون دلار می باشد که تاکنون هزینه ای معادل ۲۸ میلیون دلار صورت پذیرفته است.

اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشرفت مالی به شرح ذیل می باشد:

 •  افزایش سرمایه شرکت نیک صنعت پارسیان (مجری پروژه ) از ۳۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال
 •  مذاکرات در جهت انتشار گواهی سپرده به مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال
 •  مذاکرات با صندوق توسعه ملی و بانک عامل جهت اخذ وام ارزی
 •  مصوبه۱۳۰ میلیارد ریالی توسط گروه بهمن جهت تکمیل مخزن سقف شناور و ثابت
 •  مذاکره جهت انتخاب شریک تجاری

و اهم اقدامات صورت پذیرفته در حوزه پیشرفت فیزیکی شامل موارد ذیل می باشد:

 •  تکمیل ساخت سوله
 •  تکمیل ساخت ساختمان اداری ، ابنیه و تاسیسات
 •  تکمیل ساخت ۹ دستگاه مخازن سقف ثابت
 •  تکمیل ساخت ۲ دستگاه مخزن سقف شناور
 •  تکمیل ساخت ساختمان های MCC و آزمایشگاه
 •  تکمیل ساخت ساختمان های پست برق و آتش نشانی

ترازنامه:

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

صورت سود و زیان:

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

مجمع گروه بهمن سیبا موتور سود سهام گروه بهمن تحلیل گروه بهمن اخبار گروه بهمن

آدرس وبسایت شرکت:

http://www.bahmangroup.com/

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*